Stormflodssikring af Limfjorden: Lukning af Thyborøn Kanal

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Johny Dilan Antony
  • Max Jacob Friis
  • Kåre Bjerre
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet omhandler Limfjorden, beliggende i den
nordlige del af Jylland. Det er undersøgt, om en
stormflodssikring opført ved Thyborøn kan mindske
ekstrem vandstande inde i Limfjorden under storme,
baseret på Kystdirektoratets Løsningsforslag. I projektet
har især områderne ved Løgstør og Skive været
i fokus, da disse bliver udsat for oversvømmelser ofte.
Udvalgte løsningsforslag er simuleret i en simpel
boksmodel opbygget af projektgruppen og en kommerciel
model opbygget i Mike Zero. Begge modeller
returnerer sænkninger af ekstrem vandstanden ved
løsningsforslagene. Derudover er ekstremvandstandene
også undersøgt ved en klimafremskrivning.
Ud over dette er også vandkvaliteten blevet simuleret
i to modeller, som er bygget oven på de to hydrodynamiske
modeller. På den simple model er der påbygget
en simpel empirisk model, med udgangspunkt i
tidligere studier, som viste, at denne type model er
bedre til at gengive næringsstofkoncentrationen end
semideterministiske modeller. På den mere avancerede
model er der påsat en ECO-lab model, som
gengiver næringsstofferne samt iltkoncentrationer i
systemt. Modellerne viste at der ville kommen en lille
forskel i næringsstofkoncentrationen ved opførsel
af en ny stormflodsbarriere, mens den ved mindsket
udledninger af næringsstoffer ville blive bedre, med
hensyn til ålegræsdybden.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2016
Antal sider138
ID: 235031703