Stofmisbrugers økonomiske belastning på den offentlige sektor i Danmark

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Klaus Møller
I de sidste 10 år er der set en stigning i antallet af stofmisbrugere i Danmark. Stofmisbrug har ikke kun store konsekvenser for den enkelte misbruger, men påvirker også samfundet i høj grad. Afhængighedssyndromet er defineret af World Health Organisation og omfatter mange euforiserende stoffer, og det er påvist at graden af afhængighed er forskellig fra eksempelvis heroin til cannabis. Et misbrug kan i værste fald føre en person ud i meget ekstreme situationer, hvor vedkommende er villig til at gå til yderligheder for at skaffe penge til sit næste fix, selv hvis det er på bekostning af sin familie, venner og medborgeres ve og vel. En stor del af gruppen af stofmisbrugere er socialt udsatte og bevæger sig i et meget hårdt miljø forbundet med hård kriminalitet, vold og sundhedsskadelig adfærd.
Regeringen har i stor grad sat større fokus på behandlingen og forebyggelse af stofmisbrug i Danmark, men i lyset af den store økonomiske udfordring, som Danmark har stået overfor de sidste mange år, så er der udarbejdet overraskende få analyser på stofmisbrugsområdet, både i et socialfagligt og økonomisk perspektiv. Formålet med nærværende analyse er derfor at belyse den økonomiske byrde, som stofmisbrugere har på den offentlige sektor i det danske samfund, men er kun et spædt skridt mod at belyse problemstillingen i et større perspektiv.
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider37
ID: 66738163