• Katrine Lundby
  • Nikoline Kofod Madsen
  • Lasse Nyhus Mikkelsen
  • Maria Marjorie Castillo Mayorga
Indledning
I dette forskningsprojekt vil der være fokus på at undersøge, hvordan lærere i Matuu, Kenya, kan inddrages i en proces, således at der kan udvælges et bæredygtigt koncept, som kan understøtte lærernes daglige praksis. På baggrund af dette vil der udformes anbefalinger til, hvordan et koncept kan implementeres ved at tage højde for lærernes praksis.
I efteråret 2016 var gruppen i praktik i software firmaet IST. Firmaet har gennem en årrække støttet Kilango Primary School, i Matuu, Kenya med blandt andet computere, stole og mad i tørkeperioder, dette gennem en lokal kontaktperson, der samtidig er skoleleder på Kilango Primary School. IST ønskede at gå fra sporadisk hjælp, til at lave et strategisk CSR projekt med afsæt i samarbejde med den lokale kontaktperson. I den forbindelse blev praktikgruppen spurgt om at tage til Matuu, Kenya, hvor vi skulle foretage en empirisk undersøgelse. Denne havde for IST havde afsæt i et ønske om at bygge en secondary school, samt undersøge om dette var den ideelle måde for virksomheden at hjælpe de lokale aktører og lokalsamfundet på i Matuu. I forbindelse med vores feltarbejde i efteråret 2016, fandt vi at lærerne ønskede at udvikle deres IKT kompetencer. Samtidig fandt vi at lærernes forståelse af IKT, var henvendt anvendelse af computere. Vi fandt dette aspekt interessant, da computere er dyre og svære at vedligeholde og derfor er der ikke ret mange lærere i Matuu, der ejer en computer. Samtidig observerede vi at de fleste lærere gik rundt med en masse uudnyttet potentiale i deres lommer, nemlig deres smartphones. Med afsæt i lærernes ønske om at forbedre deres IKT kompetencer, valgte vi, i dette projekt at fokusere på teknologi, som lærerne har tilgængeligt, smartphones. Med afsæt i ovenstående undren, ønskede vi at finde ud af, hvorledes lærerne kan inddrages i en proces, således at de er med til at udforme og løse problemstillingen.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2017
Antal sider136
ID: 258719916