• Mads Christensen
4. semester, Landinspektørvidenskab (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
De Forenede Nationers 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling og de 17 Verdensmål (SDG) fremlægger en klar køreplan og en samordnet handlingsplan for at opnå en mere bæredygtig og inkluderende udvikling, som samtidig forebygger miljøforringelse og tab af naturressourcer. Men befolkningstilvækst, øget urbanisering, skovrydning og hurtig økonomisk udvikling har ændret jordens overflade, hvilket har resulteret i dramatiske ændringer i arealanvendelse som fortsat medfører en betydelig forringelse af miljøet og dets naturressourcer og således truer planetens økologiske balance. For at omforme politikker og ledelsesrammer i overensstemmelse med SDG'erne er det afgørende at forstå drivmekanismerne bag de processer som forårsager negative ændringer i arealanvendelsen.
Virunga National Parken er beliggende i et omstridt område i den nordlige Kivu-provins i den nordøstlige del af Den Demokratiske Republik Congo, og den har været genstand for næsten konstant konflikt, udnyttelse og ekstrem fattigdom. På trods af at området bidrager til millioner af menneskers levebrød i en af de mest tætbefolket regioner i Afrika, er bestræbelserne på at bevare dette globalt vigtige økosystem og dets nærområde truet af ukontrolleret landbrugsudvidelse, naturressourceudvinding og skovrydning. Således har Virunga National Parken oplevet betydelige ændringer i arealanvendelse og udnyttelse af naturressourcer, som fortsat underminerer, ikke kun nationalparkens integritet, men levegrundlaget for de millioner af mennesker som er afhængige af dets økosystemtjenester.
Dette studie forsøger at kvantificere omfanget af fremtidige ændringer i arealanvendelse i landskabet omkring Virunga ved at konstruere en model som kan simulere et fremtidigt landskab for år 2030. Eftersom 2030 også udgør målet for implementeringen af SDG’erne forsøger studiet samtidig at understøtte databaserede beslutningsprocesser i overensstemmelse med SDG'ernes målsætning. Studiet følger seks sekventielle komponenter: (1) Skabelse af tre landdækkekort fra 2010, 2015 og 2019 afledt af satellitbilleder; (2) Landændringsanalyse ved tværgående tabulering af landdækkekort; (3) Identificering og oprettelse af undermodeller og forklarende variabler og oprettelse af datasæt for hver variabel; (4) Identificering af de drivende transitioner i arealanvendelse indenfor studieområdet ved brug af maskinindlæringsalgoritmer; (5) Kvantificering og forudsigelse ved brug af Markov Chain analyse; (6) Simulering af landdækket i 2030.
Modellen opnåede med succes at simulere fremtidige ændringer i arealanvendelse og konkluderer at landbrugsudvidelse og byudvikling forventes at reducere Virungas skovområder og åbne/græsarealer betydeligt i de næste 11 år. Tilgængelighed med hensyn til landskabstopografi og nærhed til eksisterende menneskelige aktiviteter konkluderes at være de primære drivkræfter bag ændringer i skovdækket. På baggrund af disse konklusioner giver diskussionen anbefalinger og overvejelser om hvordan de simulerede fremtidige ændringer i arealanvendelse kan bruges til at understøtte udviklingen af de politiske rammer for at opnå SDG'erne og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.
SpecialiseringsretningGeoinformatik
SprogEngelsk
Udgivelsesdato5 jun. 2019
Antal sider72
ID: 305168074