• Louise Bach Jensen
  • Christine Houman Nyrup
I masterprojektet undersøges, hvordan vi som radiografundervisere kan stilladsere den radiografstuderendes online socialiseringsproces, med fokus på efterfølgende læring og hvordan vi, med fokus på denne stilladsering, kan designe et blended learning studiestartsforløb, gennem anvendelse af CoED som designmetode. I designet indgår aktiviteter og dertil knyttede ressourcer samt en beskrivelse af undervisernes opgaver og ansvar, herunder brug af positiv feedback, i studiestartsforløbet på Radiografuddannelsen ved UCN.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Udgivende institutionAAU
ID: 17575079