Stedskonstruktioner i uddannelsesgeografien

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jesper Agerbo
4. semester, Geografi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med denne opgave er at bidrage til den uddannelsesgeografiske forskning i Danmark ved hjælp af en argumentation for det konstruktive i at anvende et mere nuanceret stedsbegreb. I den hidtidige danske uddannelsesgeografiske forsknings beskæftigelse med at forsøge at forstå og forklare væsentlige problemstillinger i forhold til geografiske uligheder i unges uddannelsesadfærd og muligheder, ses der en tendens til at tilgangen til geografien og komplekse rumlige problemstillinger reduceres til overforsimplede abstraktioner på baggrund af en utilstrækkelig forståelse for sted. På baggrund af en teoretisk udfoldelse af forskellige geografiske traditioners tilgang til stedsbegrebet skabes der et metodisk grundlag for at vurdere og diskutere tre eksempler på aktuel dansk uddannelsesgeografisk forskning tilgang og udbytte af deres rumlige begrebsforståelse. Samlet set finder opgaven at uddannelsesgeografiske problemstillinger er så komplekse, og har så omfattende en sammenhæng til overordnede samfundsforhold at en kritisk og nuanceret stedsforståelse, der tager højde for problemstillingen i dens specifikke situering og omfattende og sammenhængende kontekst af interne og eksterne relationer, kunne bidrage til den videre uddannelsesgeografiske forskning.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 sep. 2014
Antal sider97
ID: 204104611