• Jacob Suhr Schüsler
  • Nicolai Kleist Duus
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale undersøger stedet for tidlig udvikling
for herrehåndboldspillere fra den bedste liga i
Danmark. Variablene befolkningsstørrelse,
befolkningstæthed, nærhed til topklub og
klubstørrelse bliver gennem en Odds ratio – og GIS
analyse undersøgt i forhold til sandsynligheden for at
blive ligaspiller. Variablenes indbyrdes afhængighed
bliver undersøgt gennem en chi2-test. Resultaterne fra
OR analysen viste en tendens til at lave
befolkningsstørrelser og tætheder udvikler
forholdsvis mange talenter. I GIS analysen kom det
frem at nærhed til topklub som variabel ikke kan
forudsige udviklingen af ligaspillere.
I forhold til variablen klubstørrelse er det fundet at
klubber med 400-500 medlemmer er associeret med
større sandsynlighed for at udvikle ligaspillere. Chi2-
testen viste en sammenhæng mellem klubstørrelse og
henholdsvis befolkningsstørrelse og tæthed.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jun. 2019
Antal sider70
ID: 305184869