• Lasse Søren-Peder Børge Lind
4. semester, Biologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I Nationalpark Thy er påbegyndt rydning af nåletræsplantager til fordel for at øge arealet og forbindelsen mellem klithederne. Denne rapport undersøger status af vegetationssammensætning og miljøparametre i fem ryddede plantager, der er ryddet i en tidsserie fra 4 til 23 år siden, herudover sammenlignes vegetationssammensætning og miljøparametre i tre af de ryddede plantager mellem årene 2014 og 2001.
Resultaterne af undersøgelsen viser en generel tendens til øget udbredelse af dværgbuske, især Calluna vulgaris, og Cladonia cladina spp. over tid efter rydningen. Der ses herudover tendenser til en forhøjet næringsstofpåvirkning i fire af de undersøgte lokaliteter. Undersøgelsen indikerer endvidere, at fire år efter en rydning er foretaget er Carex arenaria hyppigst i vegetationssamfundet, herefter ses tendens til reducering i udbredelsen. I en af de ryddede plantager antydes endvidere en øget tendens til fugtigere arealer på den undersøgte lokalitet.
Undersøgelsen viser ydermere, at de hyppigst registrerede arter på de undersøgte lokaliteter alle er karakteristiske arter for klithede og/eller gråklit. Af undersøgelsen vurderes, at der er et godt potentiale for at vegetationen på de ryddede plantager forbliver karakteriseret af klithede og gråklit arter, med tiden kan der dog blive behov for let afgræsning.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 okt. 2015
Antal sider63
ID: 220100500