[Stadens Ånd]: -en udviklingsplan for Christianias fremtid

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Pia Widerholdt Jensen
  • Ann-Sophie Øberg
4. semester, Urbant Design (cand.polyt)., Kandidat (Kandidatuddannelse)
Udgangspunktet for opgaven var, at ingen - trods et utal af forsøg, har formået at finde en løsningsmodel på Christianias fremtid, som begge sider af muren kan acceptere. Visionen var fra begyndelsen, at undersøge hvorfor dette er tilfældet, samt udarbejde vores forslag til opgavesløsningen fra et planlægningsmæssigt syn. Siden da har projektet udviklet sig meget, da Christianias utrolig mange lag er blevet synlige for os; - hver gang man mener, at have fundet en løsning på ét problem, dukker der et nyt op. Dertil har et tilstødende ønske været, at give et bud på, hvordan en sådan opgave burde gribes an, og hvordan aktører med så vidt forskellige holdninger må behandles. I 9. semester projektet -The Urban Designer as Mediator tog vi fat i de alle de involverede aktører hver for sig for at danne et billede af konfliktens omfang og kerneproblemer. Det vidste sig, at problemerne udmunder i, at begge sider af muren gentagende gange har misbrugt kommunikationsmidlerne -mere eller mindre bevidst. Konklusionen var dertil, at for at finde en løsning for Christiania, var der nødt til at findes en anden måde at kommunikere på. Problemformuleringen i dette projekt er på den baggrund et resultat af 9. semesters konklusion. Det er stadig ønsket at udarbejde et konkret løsningsforslag til Christianias fremtidige udvikling, men med det in mente, at projektet samtidig skal være et mæglingsredskab, der via den nedefrakommende tilgang, samt brug af billedligt og håndgribeligt materialer, kan bygge bro mellem de uenige parter. Det skal dertil nævnes, at dette projekt fremstår som en uafhængig rapport, hvilket ikke gør det nødvendigt at læse 9. semester projekter for at forstå indholdet. 9. semester projektet skal i stedet ses som inspirationskilde på samme niveau som andet benyttet litteratur.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider112
Udgivende institutionArkitektur og Design
ID: 14417915