Stabilitet af udfligede stålrammer

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Waleed Khalid
  • Yama Taj
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Rapporten ”Stabilitet af udfligede stålrammer” beskæftiger sig med numerisk implementering af den tre dimensionale forskydningsfleksible bjælketeori i MatLAB. Den forskydningsfleksible bjælketeori udledes og implementeres i MatLAB koden, hvor den løbende eftervises og sammenlignes med analytiske og numeriske løsninger fra kommercielle FEM programmer.
I MatLAB koden tages der hensyn til bjælkeelementer med varierende tværsnit ved numerisk integration. Senere udvides koden til at kunne håndtere stabilitetsfænomenet kipning, som medfører aksiale deformationer i form af hvælving.
Der modelleres 4 forskellige hjørnesamlingstyper hvor overførselen af hvælving undersøges. Aktivering af hvælvingsfrihedsgraden har vist sig at give fordel ved dimensionering af stålkonstruktioner, idet der opnås en bedre bæreevne i forhold til de traditionelle dimensioneringsmetoder.
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jun. 2012
Antal sider111
ID: 65244062