• Louise Hejlskov Flygstrup Kristiansen
4. semester, Landinspektørvidenskab (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale præsenterer udarbejdelsen af et eksplorativt analyseværktøj til at undersøge spatiotemporale mønstre i et givent interesseområde for by- og trafikplanlægning. Ved at kombinere udelukkende Open Source-teknologier til at udvikle et brugervenligt analytisk værktøj, kan planlæggere let justere værktøjet til flere formål, såsom at følge op på tiltag mod at nå FN's verdensmål eller finde områder med køddannelse. Det sidstnævnte er blevet udført i dette studie ved hjælp af et stort Origin-Destination datasæt, indsamlet fra biler i Danmark i løbet af 2019.
I casestudiet sammenlignes morgen- og eftermiddagstrafikken internt i København og Frederiksberg kommuner med undersøgelse af, om flowet af ​​biler er anderledes om morgenen end om eftermiddagen, samt for at undersøge, om der er nogen områder der er mere hyppige som destinationer. Det ser ud til, at der er nogle områder, hvor flere biler slutter deres rejse, både i morgen- og eftermiddagmyldretiden, hvilket kan forårsage mere overbelastning i disse timer. Sammenligning med den eksisterende infrastruktur for offentlig transport og cykelstier viser ingen sammenhæng mellem manglende infrastruktur og endepunkter.
SpecialiseringsretningGeoinformatik
SprogEngelsk
Udgivelsesdato4 jun. 2020
Antal sider70
Ekstern samarbejdspartnerCOWI A/S
Rasmus Guldboorg Jensen rgje@cowi.com
Anden
ID: 333558946