Space Within Space: Frederiksberg New School

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mette Bruun Banke
4. semester, Arkitektur (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet ‘Space Within Space’ omhandler etableringen af Frederiksberg Ny Skole. Frederiksberg Kommune, Københavns grønne oase, har på grund af øget befolkningstilvækst i Kommunen brug for en ny større skole, som forholder sig til den nye skolereform, der træder i kræft per August 2014. Der er fra kommunens side lagt op til, at det eksisterende Frøbelsseminar ombygges til en folkeskole, hvortil der skal tilføjes ny bebyggelse for, at skolen får kapacitet til at rumme en tresporet folkeskole med alle de hertil tilhørende funktioner.
Den ny skolereform ændrer måden, danske børn og lærere skal benytte folkeskolen, hvilket medfører en række nye krav i forhold til læringsmetoder, mangfoldighed og individuel udvikling. Dette stiller krav til den arkitektoniske udformning af en moderne folkeskole. Der skal tages højde for de nye omstændigheder i forhold til fx Klasselokaler, fællesrum og aktivitetslokaler. Lokalerne skal kunne understøtte varieret brug, for at underbygge elevernes mangfoldighed og de individuelle læringsstile. Et klasselokale skal ikke blot være en klasse, hvor eleverne sidder på rækker, fællesarealer skal ikke blot benyttes for at komme fra a til b og eleverne skal kunne aktiveres og trives gennem en hel skoledag. Et hovedfokus for dette projekt er derfor Rum i Rummet, som er ideen om, at et rum skal kunne have flere funktioner og rumme fx hele klasser, små grupper eller individuel fordybelse. Det skal være muligt for en elev at trække sig tilbage til et rum bagerst i klassen, for at kunne fordybe sig eller tage et hvil. Gangareal skal ikke kun indeholde transit men benyttes som et rum for møde eller arbejde i mindre grupper.
I relation til etableringen af den nye skole er et centralt fokuspunkt social samt klimatisk bæredygtighed. Skolen er det sted hvor eleverne møder omverdenen og derfor er det vigtigt at arkitekturen også understøtter den sociale bæredygtighed og bidrager til tolerance og social kapacitet. Endelig skal byggeriet opfylde energirammen 2020 i henhold til det danske Bygningsreglementet, samt indeklima krav for et godt læringsmiljø. Dette kræver en holistisk tilgang til designprocessen i forhold til at sammenholde de æstetiske of funktionelle parametre med parametrene energiforbrug, termisk og atmosfærisk komfort og lysforhold. Dette sættes i sammenhæng med den overordnede konstruktion og det arkitektoniske udtryk for at skabe et velfunderet og helstøbt projekt.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato28 maj 2014
Antal sider105
ID: 198155716