Sortpletudpegning via floating car data

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Robin Bjørnlund Jensen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med nærværende projekt er, at undersøge, hvorvidt det er muligt at udpege trafikfarlige lokaliteter via floating car data. Projektet består af tre dele.

Første del, der er litteraturstudiet, finder frem til, at der er nogle problematikker med den eksisterende uheldsbaserede sortpletudpegningsmetode, blandt andet på grund af et stigende mørketal.
Derudover indeholder denne del ligeledes studier om, hvordan normal adfærd i forbindelse med farlige situationer er, samt hvad farlige situationer betyder.

Anden del tager udgangspunkt i behandling af data fra projekt ITS Platform. Disse data behandles for at nå frem til et kort over mulige risikolokaliteter. Dette bliver gjort på to forskellige niveauer, et regionalt niveau, hvor Nordjylland behandles, samt et mere lokalt niveau, omhandlende Aalborg Kommune. I begge situationer laves der tre forskellige variation af parametrene for at fastlægge anvendelige parameterstørrelser og kombinationer heraf.

Tredje del, der er at finde i den supplerende bilagsrapport, er en gennemgang af alle de lokaliteter, der blev udpeget ved parametervariationerne i Aalborg Kommune. Denne del fastlægger, hvorvidt de udpegede lokaliteter faktisk er potentielle sorte pletter.

Endeligt afsluttes projektet med konklusionen, at der ikke er fundet den præcise kombination der med sikkerhed bekræfter projektets formål. Imidlertid er der fundet lokaliteter der giver mening, hvorfor det ikke kan afvises, at metoden kan komme til at fungere i praksis.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider62
ID: 213893234