Sokratiske dialoggrupper på et brugerstyret værested

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Thomas Hauge
4. semester, Anvendt Filosofi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Temaet for dette speciale er at undersøge mulighederne for at introducere filosofi overfor frivillige og brugere på et brugerstyret værested. Formålet med at bringe filosofien ind på dette felt er at forsøge at skabe en situation, hvor fælles filosofisk undersøgelse og undren er i fokus. Som en del af undersøgelsen fokuseres på mulighederne for at berige den pædagogiske praksis med inddragelse af filosofi, samt en analyse af, hvordan brugen af sokratiske spørgeformer i kognitiv metode adskiller sig fra den filosofiske forståelse af en sokratisk tilgang. Teoretisk tager specialet udgangspunkt i Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik, og elementer af Hannah Arendts filosofi, med særlig vægt på hendes begreber handling og tænkning. Specialet konkluderer, at sokratiske dialoggrupper kan tilbyde en ny og anderledes tilgang, som rummer muligheder for at udvikle pædagogisk praksis, og for at skabe rum for undren sammen med frivillige og brugere.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2018
Antal sider84
ID: 280125581