Software påvirkning af den moderne entreprenørbranche

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Kristian Juul Sørensen
Denne rapport har i et socio-teknisk perspektiv, undersøgt hvorledes anvendelsen af software påvirker den moderne danske entreprenørbranche. Rapporten har sit udgangspunkt i en caseanalyse, hvor VDC som teknologisk felt har været undersøgt, for at tydeliggøre hvilke software som anvendes, hvordan de anvendes og med hvilket formål de anvendes i en entreprenørvirksomhed. Derudover er der redegjort for den digitale udvikling i byggebranchen over tid, for at få indblik i hvordan byggebranchen har udviklet sig digitalt. Dette har tilsammen gjort det muligt at se hvordan entreprenørbranchen arbejder digitalt, og hvilke transformationer i deres faglige selvforståelse det har foranlediget.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2021
Antal sider62
ID: 398844780