• Helene Dam Nielsen
  • Cecilie Mørk Brandsborg
  • Sine Nordstrøm Lambert Andersen
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Problem: Ved udredning og behandling af akut myeloid leukæmi for patientgruppen nul til 18 år foretages en række blodprøver, kliniske undersøgelser samt knoglemarvsundersøgelser, hvilket resulterer i et stort antal registreringer i de elektroniske patientjournalsystemer. Disse registreringer foretages af forskellig sundhedspersonale på forskellige afdelinger tværregionalt, hvorfor der udspringer et behov for at kunne genanvende data registreret på en central afdeling på en decentral afdeling og omvendt. Dette skal foregå via sømløs interoperabilitet.

Metode: Ved anvendelse af Hevners framework og Requirements Engineering er et artefakt udviklet med afsæt i behovene indsamlet via to interviews og en litteratursøgning, hvor data i artefaktet er standardiseret. Brugen af Requirements Engineering resulterede i en række system- og leverandørkrav. Artefaktet er udviklet i Forge R4 (v. 4.0.1).

Resultat: Artefaktet består af 12 profiler og en extension, hvori der benyttes SNOMED CT-, LOINC- og ICD-10-koder for at opnå semantisk interoperabilitet. Derudover indeholder artefaktet metadata om sundhedspersonalet, hvilket er et essentielt og innovativt bidrag til yderligere registrering i de elektroniske patientjournalsystemer for at opnå sømløs interoperabilitet. Artefaktet valideres ved brug af standarden ISO-13606:2019, og profilerne instantieres med data fra en teoretisk case, der illustrerer et behandlingsforløb for en patient med akut myeloid leukæmi. Herefter oploades profilerne på Simplifier.net, hvor valideringen er succesfuld og således opfylder systemkravene. Leverandørkravene er opfyldt gennem visuelle prototyper, der tager udgangspunkt i data fra casen og de elektroniske patientjournalsystemer.

Konklusion: Det kan konkluderes, at der efter implementering af det udviklede artefakt med internationale standarder og metadata skabes et potentiale for at kunne opnå sømløs interoperabilitet. Dette kan opnåes ved at genanvende data, som er essentielt i pakkeforløbet for en patient med akut myeloid leukæmi, hvorved implementering af artefaktet øger national specialisering inden for udredning og initial behandling af akut myeloid leukæmi.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2021
Antal sider165
ID: 413415411