Socialrådgiverens rolle i praksis

Studenteropgave: Professionsbachelor

  • Tinna Gammelgaard
7. semester, Socialrådgiveruddannelsen, Professionsbachelor (Professionsuddannelse)
Formålet med projektet er, at undersøge hvilken betydning den øgede effektivisering med dokumentation og journalføring har fået på socialrådgiverens trivsel i praksis. Projektets omdrejningspunkt er, at få identificeret om socialrådgiveren føler et krydspres, når socialrådgiveren agerer overfor udsatte borgere i en Børne- og Familieafdeling.
Projektet tager afsæt i en kvalitativ semi-struktureret dataindsamlingsmetode. Endvidere er projektet udarbejdet på baggrund af en hermeneutisk videnskabsteoretisk retning, hvor min mening, forforståelser og fortolkninger indgår som et centralt element for mit undersøgelsesresultat.
Projektet har en abduktiv tilgang til de indsamlede empiriske data, og hensigten med denne tilgang er, at inddrage teorier om helhedssynet, hvor Aaron Antonovsky, Dorte Caswell og Michael Lipsky understøtter analysen og projektets emne. Jeg har således været åben for nye muligheder, antagelser og fortolkninger.
Min hensigt er, at belyse socialt arbejde i praksis, og hvordan socialrådgiveren oplever krydspres med modsatrettede krav og forventninger fra for eksempel Lovgivningen, ledelsen eller borgeren, som kan udfordre hendes socialfaglige muligheder. Ligeledes har min hensigt været, at søge indsigt i socialrådgiverens trivsel.
Min konklusion er, at arbejdet opfattes forskelligt, når der gøres brug af dokumentation og journalføring. Administrationen fylder generelt for meget i hverdagen, således, at socialrådgiverens faglighed kommer under pres, når tiden ikke bruges på borgerne, men på journalhåndtering. I et felt som det socialfaglige, er der brug for en anden tilgang til effektivisering end de standardiserede NPM løsninger.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2017
Antal sider55
ID: 246731483