• Mai Mortensen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Baggrund: Undersøgelser peger på, at man i arbejdet som socialpædagog, oplever seksuel adfærd fra borgere med fysisk og / eller psykisk funktionsnedsættelse. Endvidere har socialpædagoger tilsyneladende svært ved hvordan de skal forholde sig til denne seksuelle adfærd.
Formål: At undersøge hvilken viden socialpædagoger har om seksualitet, i forhold til borgere med fysiske og / eller psykiske funktionsnedsættelser, samt hvordan de håndterer denne adfærd.
Metode: Specialet er udført ved kvalitativ metode. Empirien er indsamlet ved hjælp af semistrukturerede, kvalitative forskningsinterviews med tre socialpædagoger. Disse interviews blev efterfølgende transskriberet og analyseret, hvorved der fremkom fem temaer:
1) Borgernes seksuelle adfærd
2) Informantens individuelle problemstillinger
3) Lovgivningsmæssige problemstillinger
4) Rammebaserede problemstillinger
5) Informantens refleksioner
Konklusion: Ligesom andre undersøgelser har påvist, oplever socialpædagogerne i nærværende speciale også seksuel adfærd fra borgerne. En del af adfærden kan beskrives som risikofyldt, hvorfor socialpædagogerne ofte oplever at stå i etiske dilemmaer. Til trodst for disse observationer, anerkendes borgere med funktionsnedsættelser ikke nødvendigvis som voksne mennesker med seksuelle ønsker og drifter. Flere barrierer påpeges i dette speciale; blandt andet modstridende lovgivning, pårørendeindblanding og kommunikationsudfordringer socialpædagogerne imellem.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 maj 2019
Antal sider56
ID: 302838570