Sociale medier og demokratisk dannelse i skolen

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Kristian Brønd
  • Jørgen Juel Kristiansen
Opgaven beskriver design og gennemførelse af et undervisningsforløb i en dansk folkeskoles 8. klasse. Forløbet er baseret på elevernes kollaborative arbejde på en Facebookside. Opgaven un-dersøger, hvordan de sociale medier kan indgå i et didaktisk design af et undervisningsforløb, så elevernes egen identitet, kommunikative kompetence og medborgerskab fremmes gennem enga-gement og aktiv deltagelse i den demokratiske samfundsdebat.
Opgaven præsenterer et læringsteoretisk perspektiv, fra John Dewey og Knud Illeris til Erwin Goffmann og Anthony Giddens tanker om individet, dets identitet og selvfremstilling samt Haber-mas’ syn på den borgerlige offentlighed.
Analysen bygger på data fra surveys, interviews og opslag fra Facebook og konkluderer, at Face-book implementeret i didaktiske designs bidrager til ovennævnte aspekter.
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2014
Antal sider74
ID: 198191176