Sociale konsekvenser i VVM: Hvor findes viden om sociale konsekvenser?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lisbeth Møller Roesen
  • Sabrina Basballe Jensen
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialeafhandlingen omhandler sociale konsekvenser i VVM, og hvordan sociale konsekvenser i højere grad kan vurderes ved at inddrage yderligere viden om sociale konsekvenser fra for-skellige interessenter.
Problemformuleringen udspringer fra en igangværende forskningsundersøgelse af sociale konsekvenser i VVM og af den reviderede lovgivning, som trådte i kraft maj 2017, hvor miljøbegrebet er opdateret til blandt andet at indeholde et sundhedsperspektiv. Det diskuteres, hvorvidt VVM fremover skal vurdere sociale konsekvenser ud over de miljøafledte sociale effekter, som har været hovedfokus indtil lovændringen. Uanset, så stiller lovgivningen minimumskrav, hvorfor det er muligt at vurdere ud over det, som er angivet i lovgivningen. Der er flere fordele ved at inddrage sociale konsekvenser i højere grad, eksempelvis kan det forbedre projekterne og den miljømæssige vurdering samt varetage berørte borgeres bekymringer.
En udfordring ved at vurdere sociale konsekvenser i højere grad er, at definitionen af sociale konsekvenser er uklar for mange, og hvem er det, som har viden omkring de sociale aspekter? Indeværende afhandling sætter fokus på definitionen, og hvor viden kan findes.
SpecialiseringsretningMiljøledelse og bæredygtighed
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2017
Antal sider83
ID: 258820228