• Louise Kjærsgaard
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Den danske sundhedslov, som trådte i kraft i januar 2007, kræver at de danske kommuner er ansvarlige for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. I mange kommuner er udjævningen af den sociale ulighed i sundhed blevet et af hovedmålene for deres sundhedsfremmende indsatser. I lyset af denne lov gennemgås tidligere studier af social ulighed i sundhed med formålet at finde et kvantitativ mål for graden af uligheden. Dette mål forventes at være brugbart i kommunernes arbejde med at udjævne den sociale ulighed i sundhed. Således forsøger specialet af svare på følgende to spørgsmål: 1) ”Hvilke mål og målemetoder er blevet anvendt til belysning af omfanget sociale ulighed i sundhed?” Og 2) ”Hvilke af disse mål kan anvendes i evaluering af kortsigtede indsatser for at udjævne den sociale ulighed i sundhed” Første del af specialet gennemgår tidligere udgivet materiale om social ulighed i sundhed. Mange af disse studier måler kun på uligheden i sundhed ud fra kvalitative metoder. Ligeledes er et gennemgående mål for sundhed "dødelighed" hvorved undersøgelser kommer til at have et meget langsigtet perspektiv. Dødelighedsmålet giver som udgangspunkt ikke mening i arbejdet med f.eks målingen af ulighed blandt børn og unge. Første del af specialet konkluderer at den sundhedsøkonomiske metode, som måler "sundhed" sammen med en social indikator og laver akkumulerede værdier, som plottes ind i et lorenzdiagram, som meget brugbar i kommunernes forebyggende projekter af social ulighed i sundhed. Anden del af specialet forsøger at udnytte denne sundhedsøkonomiske medtoder til måling af social ulighed i sundhed. Til denne del af speciale stiller Region Nordjylland data til rådighed. Disse data indeholder selvvurderet helbred sammen sat med indkomst. Udfra et forsøg med disse data vurderes det, hvorvidt metoden er brugbar i kommunernes forsøg på at måle om omfanget af uligheden i befolkningen er steget eller faldet. Testen af den sundhedsøkonomiske metode finder metoden meget brugbar, men påpeger vigtigheden af at have øje for kompleksiteten indenfor feltet, hvilket gør at metodens resultater skal suppleres med mere kvalitative resultater. Den empiriske test viser ligeledes, at det er vigtigt at være opmærksom på at forskellige data vil give forskellige grader af ulighed.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider155
Udgivende institutionInstitut 1
ID: 14344809