Social BIM : - og sekventielle samt integrerede leverancers indflydelse

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Bjarne Bojsen Nikolajsen
I den danske byggebranche er der sket markante teknologiske udviklinger, herunder en stor udvikling i anvendelsen af Building Information Modelling - BIM teknologi. BIM teknologien anvendes i bred omfang i arkitekt- og entreprenørbranchen, og anvendes med en Lonely BIM tilgang. Det betyder, at anvendelsen sker inden for egne rammer, og suboptimere virksomheden. BIM teknologien kan også anvendes med en Social BIM tilgang, der gavner et projektforløb fra idé til drift. Hvis man ser isoleret på potentialet, ved en Social BIM og en Lonely BIM tilgang, indikere det at Social BIM repræsentere det største potentiale. Trods det anvendes teknologien stadig med en Lonely BIM tilgang. Denne rapport omhandler forholdet mellem BIM teknologien og byggeprojekters forløb fra idé til drift – herunder en sekventiel leverance repræsenteret som fasemodellen, en integreret leverance repræsenteres som Integrated Project Delivery (IPD). Gennem rapporten, vil det blive belyst hvilken indflydelse den sekventielle- og integrerede leverance har på teknologiens anvendes og udvikling. Analysen fokusere på hvordan byggeriets aktører, anvender teknologien i forhold til, at de forskellige leverance metoder (fasemodellen og IPD), og hvordan denne anvendelse påvirker BIM teknologiens udvikling. Ydermere ligger fokus på, hvordan de forskellige leverancer præger BIM modellernes progression og funktionalitet i forhold til, at mediere tværfaglig viden, gennem projektets
SprogDansk
Udgivelsesdato9 apr. 2015
Antal sider126
ID: 209603994