• Nanna Bloch Skogberg
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Struktureret registrering af patienters henvendelsesårsager på akutafdelinger er præget af heterogenitet, der udfordrer sammenligning af disse på tværs af hospitaler, regioner og lande. På trods af opmærksomhed på den eksisterende heterogenitet og en manglende international standard, er flere nye lister til struktureret registrering af henvendelsesårsager udarbejdet uden eksplicit hensyntagen til eksisterende lister. Med afsæt i denne problemstilling udarbejdes et SNOMED CT baseret minimumsdatasæt med udgangspunkt i bredt repræsenterede henvendelsesårsager fra tre eksisterende lister: CEDIS PCL, ECDS CC og HaPPy. Hermed præsenterer projektet en aggregering af henvendelsesårsager i eksisterende lister med forskellig udformning og detaljegrad gennem en sammenlignings- og terminologibindingsstrategi, der tager højde for både synonymer og forskelle i granuleringsniveau. Dette har resulteret i et minimumsdatasæt bestående af 116 henvendelsesårsager, der tager udgangspunkt i 69%, 79% og 73% af henvendelsesårsagerne i de tre lister. De 116 henvendelsesårsager er hver repræsenteret med et SNOMED CT begreb med inklusion af begreber fra hierarkierne: Findings, Disorders og Events. Anvendelsen af SNOMED CT muliggør detaljeret registrering af henvendelsesårsagerne, hvor specificiteten af 31 ud af de 116 henvendelsesårsager kan udbygges. Det er dog på bekostning af en tilfredsstillende repræsentation af henvendelsesårsager som informationstype.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
Antal sider95
ID: 333337275