• Isabelle Myriam Larsen
  • Mette Mebus Laustsen
Baggrund: Kvantitative sensoriske test (QST) har påvist ændret smertesensitivitet hos patienter med kroniske lænderygsmerter (cLPB). Opioider anvendes i stigende grad til smertebehandling af cLBP, på trods af stigende evidens for mistanke om alvorlige bivirkninger ved langtidsbehandling, herunder fænomenet; opioid induceret hyperalgesi (OIH).
Formål: I dette studie undersøges om opioid behandling hos cLBP patienter medfører ændringer i smertesensitivitet.
Studie design: Køns - og aldersmatchet case-control studie.
Metode: Ved QST målinger udført med cuff algometri testes smertesensitiviteten i forhold til smertetærskel (cPPT), smertetolerance (cPTT), temporal summation af smerte (TSP) hos tre grupper (27 cLBP patienter i opioid behandling, 27 cLBP patienter uden opioider og 27 raske kontrol personer). I patientgrupperne er indsamlet demografiske data, kliniske smertekarakteristika samt psykologiske variabler via spørgeskema.
Resultater: cLBP patienter i opioidbehandling har lavere tolerancetærskel cPTT end den raske kontrolgruppe (P = 0,031). Begge patientgrupper har signifikant højere smertesensitivitet i form af højere smertescore målt med visual analog skala (VAS) ved tolerancetærskel (VAScPTT) (P =0,005), og signifikant faciliteret temporal summation af smerte TSP sammenlignet med den raske kontrolgruppe (P ˂ 0,001). Der er ingen forskel på smertetærskel (cPPT) mellem patientgrupperne og den raske kontrolgruppe. De to patientgrupper er ikke signifikant forskellige i forhold til eksperimentel smertesensitivitets målinger, kliniske smertekarakteristika eller psykologiske faktorer.
Konklusion: På trods af fund med reduceret tolerance i opioid gruppen i forhold til den raske kontrolgruppe, påviser dette studie ingen forskel i smerte sensitivitet hos cLBP i opioid behandling, sammenlignet med cLBP i non-opioid behandling. Begge grupper cLBP patienter har faciliteret TSP i forhold til den raske kontrolgruppe.
Nøgleord: Kroniske lænderygsmerter, smertesensitivitet, temporal summation af smerte, cuff-algometri, opioid induceret hyperalgesi.
SprogDansk
Udgivelsesdato17 maj 2016
Antal sider29
ID: 233530213