• Line Koldsø Meincke
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Muskel og skeletlidelser er en af de største grupper af kroniske lidelser i Danmark, hvor 800.000 lever med kroniske smerter. Smerter har vist, at have en negativ indvirkning på livskvaliteten. Ved kroniske smerter er der fundet et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer, hvor flere studier viser, at patienterne ofte har en psykisk lidelse som fx depression samtidig.
Det ønskes derfor, at undersøge om patienter med rygsmerter og samtidig mistanke om en psykisk lidelse, rapporterer om et højere smerteniveau end patienter uden denne mistanke.

Metode: Der er tale om en tværsnitsundersøgelse af 656 patienter som i perioden 1. januar 2012 og 31. januar 2013 blev set på reumatologisk afdeling. Alle patienter havde svaret på spørgsmål vedr. smerter. Smerter blev defineret ved numerisk rating skala (NRS), og efterfølgende opdelt i lette smerter (NRS 0-6) samt stærke smerter (NRS 7-10). Patienter blev endvidere vha. spørgeskemaer screenet for psykiske lidelser. Sammenhængen mellem mistanke om psykisk lidelse og smerteniveau blev vurderet ved hjælp af logistisk regressionsmodel.

Resultater: 81% havde mistanke om somatisering, helbredsangst (65%), angst (30%) og depression (32%). Havde man en psykisk lidelse, var der større odds for, at have stærke smerter. Kvinder sammenlignet med mænd havde odds ratio (OR) 1.5 og dermed større risiko for stærke smerter. Patienter mellem 41-65 år havde mindst risiko for, at rapportere om stærke smerter (OR 0.75-0.79). Patienter med en høj uddannelse, havde mindre risiko for stærke smerter, sammenlignet med patienter med en grunduddannelse (OR 0.37).

Konklusion: Resultaterne viste, at patienter med mistanke om en psykisk lidelse havde en større risiko for stærke smerter, sammenlignet med patienter uden denne mistanke. Kvinder havde størst risiko for stærkere smerter, og personer med en høj uddannelse havde mindre risiko for smerter.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 feb. 2017
Antal sider24
ID: 245958381