Smart City - en undersøgelse af adoptionen af smarte byløsninger i Danmark

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Camilla Engelbrecht Juul Sørensen
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Flere udfordringer og problemstillinger opstår i den urbane kontekst. Dette projekt undersøger ét af de koncepter – Smart City - der har til formål at imødekomme disse udfordringer, skabe forøget livskvalitet og involvere brugere og teknologi i udviklingen af fremtidens byer. Smart City er anvendelsen af teknologi, data og partnerskab der skaber udvikling i byen, præget af teknologiske, innovative aktører og medborgerskab, hvorfor dette koncept undersøges i dette projekt.
Dette projekt undersøger hvorfor og hvordan adoptionen af Smart City bør foregår og søger at afdække hvordan adoptionen af et sådant koncept kan forholde sig til byens lokale kontekster, rumlige relationer og forhold, da det ofte viser sig at være i adoptionen og tilpasningen til disse, at udfordringerne ved en sådan proces opstår.
Projektet består desuden af en analyse og diskussion af, hvorvidt det er muligt at undgå at Smart City adopteres og anvendes udelukkende med fokus på den teknologiske dimension, men i stedet med fokus på at det er borgernes og institutionernes behov der bestemmer hvilke teknologiske aktører der skal anvendes for at imødekomme byens udfordringer og forbedre livskvaliteten.
SpecialiseringsretningByplanlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2017
Antal sider106
ID: 258820797