Skagen Seaside Hotel - Experience nature

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Thomas Skov Abildgaard
4. semester, Arkitektur (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt tager udgangspunkt i at skabe et design
for et nyt badehotel på Grenen i Skagen. Idéen
er udsprunget fra en lokal potentialeplan for Skagen
fra 2014, hvor idéen om at genopføre et internationalt
badehotel på Grenen indgår. Det er også relevant,
fordi et bredt flertal i Folketinget i august 2014 åbnede
op for en forsøgsordning til fremme af kyst- og naturturismen.
Derigennem kunne op til ti områder i Danmark
få dispensation til at bygge boliger eller andre
turistfaciliteter på trods af strandbeskyttelseslinjen og
kystnærhedszonen.
Det tidligere badehotel var unikt for dens tid og et
varemærke for Skagen. Et luksuriøst sted med en
unik placering, der gav helse for krop og sind. Med
opførelsen af et nyt badehotel på Grenen, har jeg ønsket
at opføre det i stil med dens samtid og ikke efterligne
det tidligere badehotel, der tilhørte en helt anden
tid og byggestil. I dag søger turister ikke luksus
i den traditionelle forstand, men ønsker at få unikke
oplevelser i et autentisk miljø.
Med respekt for naturen og set i lyset af de stigende
energikrav til moderne arkitektur, har det været
et centralt fokusområde at skabe en bygning med
et lavt energibehov og et godt indeklima. Der har i
designprocessen været fokus på at optimere hotellets
bygninger energimæssigt i en udstrækning, som
udsigten mod nord og de store nordvendte glaspartier
tillader.
Jeg har i designprocessen ladet mig inspirere at det
unikke klitlandskab, der er blevet skabt og formet af
naturens kræfter i tusindvis af år. Kontrasten mellem
de bløde bakker og de solide betonbunkere fra krigen
har også været en væsentlig inspirationskilde. Mine
design parametre er fundet via en metodisk tilgang
med brug af drifting og mapping. Jeg har med designet
ønsket at skabe et hotel med sit eget, moderne
udtryk, der skaber ro og helse for gæsterne i samspil
med naturen. Samtidig har der været fokus på
at skabe en driftssikker bygning med et flow gennem
husets funktioner og niveauer. Bygningsdesignet skal
i scenesætte naturen, som det vigtigste element ved
oplevelsen af at være på hotellet og skal give gæsten
lyst til at gå ud og interagere med naturen, blive blæst
igennem af vestenvinden og se skumsprøjtet, når de
to have mødes på toppen af Danmark.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato25 maj 2015
Antal sider161
ID: 212973162