• Sabine Gustafson
  • Morten Westphal Rasmussen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: De demografiske ændringer med flere ældre udfordrer særligt den kommunale hjemmepleje. Det er derfor nødvendigt at tænke nye måder, at levere kerneydelserne til borgerne på. Skærmbesøg har de seneste år fået stor årvågenhed i Danmark, bl.a. pga. teknologiens potentiale til at kunne levere hjemmeplejens kerneydelser, særligt inden for medicinhåndtering, og samtidigt at kunne frigøre transporttid hos de sundhedsprofessionelle. Borgernes oplevelser og erfaringer er dog primært beskrevet ud fra de sundhedsprofessionelles perspektiver, hvorfor det findes relevant at undersøge hvordan borgerne i hjemmeplejen oplever skærmbesøgene.

Formål: Formålet med projektet var at undersøge kvaliteten af medicinhåndtering ifm. skærmbesøg i hjemmeplejen, vurderet ud fra borgernes oplevelser og erfaringer.

Metode: Dette casestudie anvendte en teoretisk referenceramme med en kombination af kvalitetsbegrebets tre dimensioner, Sense of Coherence-teori samt Jens Müllers teknologidefinition. Der blev anvendt en triangulering af dataindsamlingsteknikker, med dokumentmateriale, observationer (8 timer) i Aalborg- og Randers Kommune og kvalitative interviews med otte borgere i hjemmeplejen i Viborg- og Mariagerfjord Kommune. Empirien blev analyseret i NVivo 12.0.

Fund: Der blev identificeret flere ensrettede og modsatrettede holdninger og oplevelser til skærmbesøgene, hvor hovedkategorierne blev opdelt i: Borgernes oplevelser og erfaringer med skærmbesøg, Nuancer i relationen og kommunikationen samt Strukturering og tilrettelæggelse af skærmbesøg.

Konklusion: Borgernes oplevede og erfarede kvalitet af medicinhåndtering via skærmbesøg var overvejende positiv, praktisk og tilfredsstillende. På trods af få negative elementer levede skærmbesøgene generelt op til borgernes personlige præferencer og forventninger.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2019
Antal sider75
Ekstern samarbejdspartnerAalborg Kommune
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 305173350