Skadestueregistrering af trafikuheld

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mette Mandrup Sørensen
Den officielle uheldsstatistik i Danmark dækker kun ca. 20 % af de trafikuheld, der sker i landet. For at udvide statistikken, er det fra politisk side vedtaget, at der skal udvikles et landsdækkende indberetningssystem, som alle landets skadestuer skal benytte. På nuværende tidspunkt er der forskellige lokale registreringssystemer i Danmark. Registreringerne på skadestuerne i Odense, Slagelse og Århus, politiets registrering samt Lands Patient Registreringen, som er det system der fra januar 2008 har været det landsdækkende registreringssystem, gennemgås i dette projekt, hvor fordele og ulemper fremhæves. STRADA som er svenskernes bud på et landsdækkende indberetningssystem gennemgås ligeledes, og fordele og ulemper fremhæves. Registreringernes elementer sammenlignes, for at finde frem til den optimale måde at registrere dem på. Slutteligt kommer rapporten med et bud på, hvordan et nyt og mere brugervenligt system til indberetning af trafikuheld hos både politi og på landets skadestuer laves.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider114
Udgivende institutionAAU
ID: 14460187