Skadeserstatning under Artikel 74 i den internationale købelov

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lasse Schulz Nielsen
4. semester, Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette speciale er at analysere og redegøre for de enkelte skadestyper som kan søges godtgjort under Artikel 74 af den internationale købelov. Specialet følger den retsdogmatiske metode samt metodikken som er foreskrevet i den internationale købelovs Artikel 7, hvilken skal benyttes til fortolkning af tvivlsspørgsmål som loven ikke udtrykkeligt tager stilling til. Afhandlingen gør derfor brug af relevante internationale juridiske kilder, herunder international retspraksis, soft-law instrumenter, forarbejder og litteratur af anerkendte eksperter inden for den internationale købelov. Specialet starter med at undersøge formålet med og hensigterne bag Artikel 74, dennes anvendelsesområde og begrænsninger, samt metodikken for at fastslå hvorvidt en skadestype kan kræves godtgjort. Hernæst analyserer specialet hvorvidt enkelte skadestyper kan kræves godtgjort under Artikel 74, herunder direkte skader, tabt arbejdsfortjeneste, hændelige skader, følgeskader eller indirekte skader, ikke-økonomisk tab, prækontraktuelle skader og udligning af fortjeneste ved kontraktbrud. Specialet undersøger derefter hvorvidt nogle skadestyper kan anses for generelt at være forudseelige for den misligholdende part. Afslutningsvist konkluderes det hvilke skadestyper der kan kræves godtgjort under Artikel 74.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato16 maj 2022
Antal sider61
ID: 470425118