Simulering og regulering af stokerfyr

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • J.Karsten Boll
7. semester, Elektronik og Elektroteknik, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Dette projekt omhandler opbygningen af en ulineær simuleringsmodel af et Benekov R25 stokerfyr samt design af en regulator til et sådant stokerfyr. Simuleringsmodellen opbygges i Simulink på baggrund af seks første ordens differentialligninger, der er opstillet på baggrund af fysikkens og termodynamikkes love. Den ulineære simuleringsmodel er verificeret ved sammenligning med målinger på det fysiske setup til i tilfredsstillende grad at afspejle systemet på de parametre, der reguleres ud fra, hvilke er temperaturen i fremløbsvandet og iltniveauet i røggassen. Regulatoren er designet som en state--space regulator (tilstandsregulator) med integralvirkning og en fuld ordens estimator. Differentialligningerne anvendt til opstillingen af den ulineære simuleringsmodellen er lineariseret, og de lineariserede ligninger anvendes til at opstille matricerne i state--space modellen. Regulatoren testes med den opbyggede simuleringsmodel, hvor den konstruerede regulator ikke er verificeret, da den ved simulering er højest ustabil. Den ulineære simuleringsmodel bør revideres, da den ikke giver det rigtige resultat for temperaturen af røggassen, hvilket dog ikke anses som en hindring for at anvende den til design en regulator, da det ikke er et parameter, der reguleres ud fra. Simuleringsmodellen er verificeret med hensyn til temperaturen i fremløbsvandet og iltniveauet, men da det ikke er verificeret, at modellen er tilstrækkelig til at designe en regulator på baggrund af, anses det første delmål i projektet kun for delvist opnået. Det andet delmål, at designe er regulator til systemet, er ikke opnået, da den designede regulator er ustabil eller implementeringen af regulatoren er fejlramt.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider86
Udgivende institutionIES
ID: 13527448