• Kit Kristine Madsen
  • Søren Gedsø
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport er produktet af et afgangsprojekt, udarbejdet som afslutning på uddannelsen til civilingeniør i Indeklima og Energi ved Aalborg Universitets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet.

Rapporten består af fire dele. Første del indeholder en dybdegående problemanalyse, der behandler problematikkerne vedrørende implementering af brugernes adfærd i forbindelse med energiberegningerne. Her er allerede modeller gennemgået. Hovedfokus er lagt på hvorledes brugeradfærden påvirker såvel energiforbruget som indeklimaet.

Med udgangspunkt i de i problemanalysen gennemgåede problemområder er det valgt at udvikle et koncept, der implementerer brugeradfærden i såvel energi- som indeklimaberegningerne. Konceptet benævnes SiByB, Smplificeret beregning af Boligers yeevne under hensyntagen til brugernes adfærd. Konceptets hovedformål er at kombinere energi- og simplificerede indeklimaberegninger, ligeledes at udføre usikkerhedsanalyser af energiforbruget såvel som indeklimaet i boligen, og slutteligt at inkludere brugernes adfærd. Konceptet opstilles således, at der for energiberegningerne anvendes samme beregningsmetode som i Be10, og indeklimaberegningerne baseres på månedsmiddelværdier.

Tredje del af nærværende rapport indeholder valideringen af SiByB. Her tages udgangspunkt i to cases, begge lavenergiboliger. Her valideres brugernes påvirkning på energiforbruget i en SiByB-simulering. Ligeledes valideres beregningsmetoden af indeklimaberegningerne samt brugernes påvirkning på indeklimaet. I sidste del af rapporten diskuteres og konkluderes der på undersøgelserne i nærværende rapport og dennes resultater. Resultaterne viser at det overornet set er muligt at foretage simplificerede beregninger af boligens ydeevne under hensyntagen til brugernes adfærd, dog er det yderst vigtigt at holde fokus på beregningsmetodernes begrænsningsområder.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2011
Antal sider402
Udgivende institutionAalborg University
ID: 52847451