• Chris Paton
Formålet med dette masterprojekt er at undersøge potentialet for sociale medier som Facebook til at støtte Grønlændernes skabelse af og deling af grønlandske lokal viden og se nærmere på hvordan Facebook kan bevare det grønlandske sprog og de dialekter der findes rundt om i landet.
Denne undersøgelse er en af få som tage udgangspunkt i hvordan grønlænderne bruger sociale medier og det skal dermed ses som en bred undersøgelse som forhåbentligt vil kunne inspirere og iværksætte mere grundige og specificerede undersøgelser i fremtiden.
Projektet har identificeret spørgsmål og hypoteser som skal kunne svares ved at analysere data indsamlet fra grønlandske Facebook brugere ved brug af et online spørgeskema. Dette indsamlede data er blevet analyseret og set gennem nogle teoretiske grundlag af både vestlige og oprindelig folks videns systemer. Med baggrund i disse teorier har det også været muligt at forstille sig hvordan grønlandske Facebook brugere kan anvende inuit måder til at lære i forbindelse med brug af moderne informations- kommunikations og teknologi værktøjer. Under analysen er der blevet gjort rede for de væsentligste elementer som Facebook platformen stiller til rådighed for brugerne for at kunne skabe og vedligeholde netværker og grupper. Netværker og grupper der kan skabe og dele viden med hinanden for at give mening og liv til deres aktiviteter.
Analysen af resultaterne bruges til at få svar på hvordan grønlændere deler oplysning på Facebook, med hvem og af hvilke art? Resultaterne belyser også hvilken rolle sprog spiller i grønlændernes aktivitet på Facebook. Analysen af resultaterne i kombination med de teoretiske grundlag viser bl.a. at grønlænderne er i stand til at kunne anvende Facebook som et platform for skabelse og deling af viden og at Facebook kan fremme brugen af det grønlandske sprog og forskellige dialekter.
Den lokale viden grønlænderne kan dele viste sig at være anderledes end forventet. Der kræves dermed større indblik i hvad grønlænderne anser som lokal viden i et moderne Grønland med en spændende fremtid foran sig.
Projektet konkluderes ved at svare på hypoteserne som støtter hovedspørgsmålene, og ved at forslår hvordan projektet kan udvikles for at grønlandske Facebook brugere kan støttes i både skabelse og deling af grønlandsk lokal viden og udvikling af sproget på Facebook.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato30 maj 2011
Antal sider50
ID: 52665450