• Martin Exner
Dette speciale er en undersøgelse af de gældende forhold ved det distribuerede læringsprogram “Parallel Undervisning” og udviklingen af et alternativt design med det formal at styrke interaktionen. Den parallelle undervisning er et fjernlærings-koncept under projektet ”Global Classroom” udført af VUC Storstrøm. Der er kun én lærer pr. lokale. Lokalerne er forbundet via to kameraer, en mikrofon og et interaktivt WhiteBoard. Grundet denne opsætning går det meste kommunikation gennem underviseren. Manglen på interaktion mellem kursisterne har konsekvenser for deres motivation og deltagelse. Via chat, digital håndsoprækning, Flipped Classroom videoer, og webcam-interaktion med underviseren i undervisningen, vil min prototype forsøge at nedbringe støjniveauet, forkorte den digitale distance mellem lokalerne, styrke følelsen af tilstedeværelse over afstand og øge de studerendes motivation og deltagelse i undervisningen. Jeg anvender Grounded Theory som metodologi i min kodningsproces og det aksiale kodningsdiagram som springbræt mod udviklingen af undervisningsdesignet. Både indsamlet kvalitativ og kvantitativ data indgår i mit data miks for at få flere perspektiver i min analyse. Med Design-Based Research slår jeg forsknings og designfaserne sammen til én proces der afspejler den kronologiske udvikling og de iterationer jeg har undergået fra ikke at kende forskningsproblemet til at afprøve det alternative design i konteksten, og til at visualisere designet i en ”proof-of-concept” video.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 apr. 2013
Antal sider89
Ekstern samarbejdspartnerVUC Storstrøm
Projektleder Flemming Nielsen fln@vucstor.dk
Informantgruppe

Billeder

17_aksialtkodningsdiagram_for_parallel_uv.png
Det aksiale kodningsdiagram
09_Kodningstr_.png
Kodningstræet
ID: 75924434