Servitutter - og deres betydning for ejendomsværdien

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Mads Nørrelund Olsen
  • Holger Madsen
  • Martin Ditlev Lunn Rasmussen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende rapport omhandler servitut-
ters betydning for ejendomsværdien.
Rapporten tager udgangspunkt i den an-
tagelse at de stedfæstede servitutter bur-
de kunne benyttes i forbindelse med de
offentlige ejendomsvurderinger i en tid
hvor man arbejder imod at foretage disse
på baggrund af ejendomsdata. Stedsfæ-
stelsen fortages ved tinglysning af nye ser-
vitutter, men er ikke længere et krav i for-
bindelse med matrikulære arbejder, hvor-
for de eksisterende servitutter har dårlige-
re kvalitet i forhold til at kunne benyttes
automatisk ved de offentlige ejendoms-
vurderinger.
I de indledende kapitler forklares forhold
af relevans for servitutter. Efterfølgende
er Sverige undersøgt, for at afklare om de
har noget relevante erfaringen som vi i
Danmark kunne tage til os.
Rapporten afsluttes med udvikling af en
principmodel, med udgangspunkt i det
nyværende tinglysningssystem, således at
servitutters betydning kan medtages når
en ejendom skal vurderes.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2017
Antal sider140
Ekstern samarbejdspartnerLIFA A/S
Lennart Hansen lh@lifa.dk
Informantgruppe
ID: 258816811