• Stine Brasgaard Thirslund
  • Christin Felicia Cathleen Walter
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Senfølger hos kvinder efter seksuelle overgreb og oplevelse af behandlingStudenteropgave Master afgangsprojektStine Brasgaard Thirslund & Christin Walter4 semester, Master i Sexologi (efter- og videreuddannelse)(Masteruddannelse) Resumé Baggrund; Senfølger efter seksuelle overgreb (SO) øger risikoen for nedsættelse af sundhed og helbred Bio-Psyko- Socialt samt forringer seksuel sundhed. Senfølger er ikke en hoveddiagnose; men en z-diagnose, og dækker over en række efterreaktioner af, at have været nødsaget til at mestre noget traumatisk. Den valgte mestring, er, i nuet hensigtsmæssig, men kan senere skabe relationelle komplikationer, som en senfølge. Et neurovidenskabeligt syn viser, at kroppens nervesystem for at overleve traumatiske oplevelser, fastlåser sig i arousal, der gør det svært at opretholde homeostase, og i hjernen ses ændringer ved længerevarende stress. Metoder viser, at ved en mere kropsorienteret, polyvagal og neurovidenskabelig tilgang kan det hjælpe den senfølge ramte (SR) tilbage til ro i nervesystem og krop, bedre sundhed og relationer. Det kan ske, hvis den eksisterende top - down medinddrager bottom- up tilgang til behandling. Den viden giver grobund for nysgerrighed til at medtænke bottom- up i behandlingen af SR i det konventionelle behandlingssystem. Formål: At undersøge kvinders oplevelser med senfølger efter seksuelle overgrebs samt deres erfaring og effekt af behandling fra både det konventionelle og i det kropsorienterede fagfelt.Metode: Hypotesegenererende eksplorativ undersøgelse (HEU) samt semistrukturerede kvalitative interviews af 4 kvinder med fokus på deres oplevelse ud fra en fænomenologisk videnskabsteoretisk perspektiv.Analyse: Brug af IPA samt Hermeneutisk meningsforståelse. Resultater: HEU viser 78% oplever blandet, dårlig og forringende behandling af deres senfølger i det konventionelle behandlingssystem. 100% oplever derimod bedring, når kroppen medinddrages. Informanterne beskriver entydigt inter- og intra relationelle kompleksitet ved deres senfølger, de har somatiske og neurofysiologiske symptomer forbundet til traumatisk stress. Informanterne udtrykker, særligt 4 hovedtemaer, som de oplever vigtige og mangelfulde i deres senfølge behandling i det konventionelle system:Helhed (altså krop og hoved forenet). Relation: ligeværd, tillid, tryghed, nærvær og fordomsfrihed. Viden om senfølger efter SO, som naturlig mulighed for psykoedukation. Sexologisk støtte og samtaler i reorienterings processen, når “ kroppen vågner” i genskabelse af krop, sensualitet, seksualitet og lyst.Emnet er underbelyst, det lykkedes kun at finde 2 artikler til diskussion. Konklusion/perspektivering: Kropsorienteret neurovidenskabelig tilgang med viden om bl.a. den polyvagale forbindelse sammen med tillid og følelsen af sikkerhed ser ud til at skabe et stærkt samarbejde mellem den allerede eksisterende behandlingstilgang. Sammen står bottom- up og top- down stærk. Senfølgeramte ønsker at ses, som mennesker med senfølger og behandles med denne, som deres hoveddiagnose. Det kalder på et paradigmeskifte og på en reorientering af behandlingen af Senfølgeramte efter SO. Sprog - Dansk Udgivelsesår 3. Maj 2021 Antal sider:90Emneord: Senfølger, seksuelle overgreb, mestringsevner, kvinder, Top- down, Bottom-Up, polyvagal, Neurovidenskab, kropsorienteret, dissociation, behandling, seksualitet, relation og tillid, reorientering, paradigmeskift.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 maj 2021
Antal sider90
ID: 410695495