• Bodil Højberg
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Nærværende Masterafhandling afslutter studiet i Sexologi ved Aalborg Universitet. Med afsæt i en gennemgang af Sigmund Freuds og Jean Laplanches teorier om den infantile seksualitet og den normale udvikling og adfærd, vil der blive gjort rede for udbredelsen af seksuelle overgreb på børn og for, hvilke konsekvenser og senfølger, det kan have for voksenlivet, når den normale seksualitet forstyrres af seksuelle overgreb i barndommen. Der er særligt fokus på de følger, det kan have for voksenseksualiteten.

Afhandlingen er et rent litteraturstudie, hvor der er søgt engelsksprogede studier i databaserne: Embase, PsycInfo, Scopus og Cinahl. På baggrund dels af den begrænsede forskning der er tilgængelig i forhold til inklusionskriterierne, er der inddraget sekundærkilder med fokus på psyko-sociale senfølger i bredere forstand. Det må konkluderes, at der savnes yderligere forskning og empiri både i den infantile seksualitet, men også i de seksuelle senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Misbrugsprævalensraten varierer meget fra studie til studie, og der er mange ”mørketal” på området, da langt fra alle overgreb afsløres eller politianmeldes. Nogle anmelder først overgrebene fra barndommen, når de søger hjælp i forbindelse med senfølger i voksenlivet. Den begrænsede viden på området kan få konsekvenser for den seksuelle sundhed og trivsel i voksenlivet.
SprogDansk
Udgivelsesdato14 maj 2019
Antal sider45
ID: 303588714