Self-assembly of Trimesic Acid on Ag(111)

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Michele Gastaldo
  • Steffen Kiel
4. semester, Nanobioteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Molekylær selvorganisering på veldefinerede overflader er en lovende teknik, da den måske er i stand til at udløse potentialet for at lave funktionelle enheder på nanoskala, ved at udnytte molekylære byggeblokkes evner til selvstændigt at organisere sig i reproducerbare periodiske strukturer.
Hovedfokusset i dette speciale har været at studere trimesinsyres selvorganisering på sølvs(111) overfladeplan. Effektiviteten af Scannende Tunnel Mikroskopi til at afbillede strukturer der er mindre end nanoskala har gjort det til det foretrukne værktøj til analyse af disse strukturer.
Fra Bardeens banebrydende arbejde er en teori for tunnelerings fænomenet blevet udledt og ud fra disse rammer bliver en anvendelse til STM vist, som gentager udledningen af Tersoff-Hamanns formel for tunnelstrømmen.
Eksperimentielt arbejde i et UHV system er blevet udført for at studere indvirkningen af dækningensgraden på de selvorganiserede TMA strukturer på Ag(111). Superstrukturer der har sammenlignelige træk med dem rapporteret for trimesinsyre på Au(111) er blevet fundet.
Annealing til forskellige temperaturer i intervallet 300-420K er blevet brugt for at studere ændringerne i superstrukturerne dannet af trimesinsyre på Ag(111). En række nye strukturer er blevet observeret.
SpecialiseringsretningNanofysik og -materialer
SprogEngelsk
Udgivelsesdato10 jun. 2013
Antal sider79
ID: 77391070