Seksuelt misbrugte kvinder og amning

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Malene Sten Holmboe
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Baggrund: Mange kvinder, som er blevet seksuelt misbrugte som børn, fortæller aldrig jordemødre eller andet sundhedspersonale om dette misbrug i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Senfølger efter misbruget kan dog skabe store problemer, blandt andet i relation til amning, hvorfor det er relevant at sætte fokus på dette emne. Formålet med nærværende projekt var at undersøge, hvilke problemer seksuelt misbrugte kvinder i Danmark oplever i relation til amning, samt hvordan jordemødre, under rammerne for den danske svangre/barselsomsorg, bedst muligt kan hjælpe disse kvinder i forhold til amning eller fravalg heraf.
Metode: Projektet tager udgangspunkt i kvalitative interviews med tre seksuelt misbrugte kvinder og inddrager baggrundsviden fra andre studier omhandlende seksuelt misbrugte kvinder samt teori omkring mestring og stigmatisering.
Resultater: Seksuelt misbrugte kvinder oplever mange problematiske senfølger i relation til amning såsom tab af kontrol, flashbacks, dissociation, følelsen af at begå overgreb i amme-situationen samt oplevelsen af at være anderledes. De er dog meget opsatte på at amme, da flere af dem ser en sammenhæng mellem amning og det at være en god mor.
Konklusion: Jordemødre og andet sundhedspersonale skal have viden om seksuelt misbrugte kvinder og amning og blive bedre til at spørge alle kvinder ind til seksuelt misbrug i graviditeten. Kvinderne skal føle sig accepterede i mødet med sundhedspersonalet og informeres om mulige senfølger efter seksuelt misbrug i relation til amning. Information om seksuelt misbrug skal desuden journalføres, så personale på barselsgangen har mulighed for at følge op på emnet og tage individuelle hensyn i forhold til ammevejledning.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 maj 2015
ID: 211248489