• Anna-Marie Møller Mundbjerg
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)

Seksuelgrooming er et overset begreb i det seksuelle misbrug af børn og et relativtnyt begreb der kun har været anvendt i omkring 20 år. Skønt der er en udbredtaccept af at seksuel grooming af børn finder sted er der i offentligheden ikketilstrækkelig klarhed om hvad det præcis er.

50% af seksuel krænkelse mod børn har baggrund i en grooming proces.

Seksuelgrooming er en proces hvor en seksuel krænker skaffer sig adgang til et barnved hjælp af tillid og venskab og gør barnet meddelagtig i den efterfølgende krænkelse.   I processen bearbejder den voksne barnet meddet formål at krænke det. Skridt på denne vej er at få barnet til atsamarbejde, påtage sig et medansvar og få barnet til at deltage i athemmeligholde misbruget. Krænkeren bruger også processen til at retfærdiggøresine handlinger og fralægge sig ansvar 

Groomingprocessen kan opdeles i:

1.    Adgangtil barnet 

2.     Sikresamarbejde og medansvar fra barnet

3.    Hemmeligholdelse

Typer af grooming kan også væreinstitutionel grooming, grooming af forældre og omgivelser.  

Identifikationaf seksuel grooming er vanskeligt fordi seksuel motiveret adfærd hos en krænkerer svær at adskille fra ikke seksuel motiveret adfærd.

Groominger en adfærd der ligner normal voksen barn interaktion, hvad der adskiller sigi den seksuelle grooming er alene den seksuelle intention om at misbruge.


Groomingkan foregå både på nettet og i familien. Der har de senere år været meget fokuspå grooming på nettet.  Imidlertid er 50-75% af al seksuelt misbrug extra og intrafamiliært

Derstilles i afhandlingen skarpt på forebyggende tiltag og hvordan man ved at talemed sit barn om kroppen, grænser og seksualitet i forskellige aldre kan støttebarnets integritet og handlekraft i forhold til at undgå seksuelt misbrug.

SprogDansk
Udgivelsesdato7 maj 2017
Antal sider52
ID: 257146818