Seksuel sundhed i Grønland - Forebyggelse og implementering

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Aka Franciska Olesen
  • Pia Simonsen Lentz
  • Marlene Hartmann Hansen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resume
Titel: Seksuel sundhed i Grønland - Forebyggelse og implementering.
Baggrund: Problemstillinger relateret til seksuel sundhed udgør et folkesundhedsmæssigt problem i Grønland i form af en stigende incidens ved seksuelt overførte infektioner, høj abortrate, lav seksuel debutalder og et stort antal som angiver manglende medbestemmelse ved seksuelt samvær. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ingen nationale målsætninger for forebyggelse af problemstillingerne i relation til seksuel sundhed i Grønland.
Formål: Formålet var at undersøge, hvordan seksuel sundhed forbedres på baggrund af en forandring af forebyggende sundhedsstrategier, således at problemstillingerne relateret til seksuel sundhed forebygges.
Metode: En systematisk litteratursøgning blev udført i databaserne PubMed, Embase, Cinahl, Cochrane, Sociological Abstracts og ProQuest. Efterfølgende en dokumentanalyse af udvalgte dokumenter i form af grønlandske folkesundhedsprogrammer og dertilhørende midtvejsevalueringer, med anvendelse af tematisk analyse strategi. Teoretisk inddragelse af den Socio-økologiske model af Dahlgren og Whitehead fra 1991, teori om forebyggelsesstrategier af Rose fra 2001, implementeringsteori af Fixsen fra 2005 og 2015 og forandringsteori af Leavitt fra 1965.
Resultater: Ved den systematiske litteratursøgning blev der identificeret fem relevante artikler. Dokumentanalysen genererede fire temaer i form af udfordringer i forhold til en succesfuld implementering af seksuel sundhed i det kommende folkesundhedsprogram. Der er udledt udfordringer i form af ledelsesmæssige udfordringer, organisatoriske udfordringer, ustabil personalesituation og manglende monitorering og evaluering, samt udfordringer i form af anvendelse af ensartet forebyggelsesstrategi.
Konklusion: Der er behov for, at seksuel sundhed inkluderes som fokusområde i det grønlandske Folkesundhedsprogram Inuuneritta III, med fem anbefalinger til implementering af forebyggelsesstrategier rettet mod problemstillingerne i relation til seksuel sundhed ved; 1: Bedre koordinering mellem de organisatoriske niveauer i den grønlandske sundhedsorganisation. 2: Inuuneritta III suppleres med retningsangivende dokumenter. 3: Større fokus på monitorering og evaluering. 4: Øget fokus på kombination af forebyggelsesstrategier. 5: Øget fokus på aktører i den forebyggende indsats.
Der konkluderes yderligere, at der til hver af de fem ovenstående anbefalinger konsekvent tages højde for kulturelle og kontekstuelle betingelser ved implementeringen af forebyggelsesstrategierne.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2019
Antal sider145
ID: 305233828