Seksualitetens betydning i socialfagligt arbejde med unge

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Anette Crone Jessen
  • Joan Lysholdt
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Introduktion:
Undersøgelser peger på, at socialrådgivere kun taler med unge om seksuelle emner, når der er bekymring for seksuelle overgreb, seksuel vold eller sygdomme, som relaterer sig til seksualitet. Det er i ungdomsårene, at de unge udvikler deres identitet og seksualitet. Det er i denne periode, at de unge er søgende, nysgerrige og får erfaringer. Nogle unge kan have behov for rådgivning, støtte og hjælp. Dette gælder især gruppen af sårbare og udsatte unge.

Formål:
Specialets formål er at undersøge, om socialrådgivere ser seksualitet som en del af det socialfaglige arbejde.

Metode:
Specialet er udført gennem en systematisk litteratursøgning kombineret med individuelle semistrukturerede interviews af fire kommunalt ansatte socialrådgivere, som arbejder med unge. Interviewene er efterfølgende blevet transskriberet og analyseret, hvorved der fremkom fire temaer: Faglige forudsætninger, lovgivning og rammer, barrierer samt etiske dilemmaer.

Konklusion:
I lighed med udenlandske undersøgelser har nærværende speciale også påvist, at seksualitet er forbundet med tabu og berøringsangst. Socialrådgivere mangler faglig viden og metoder til at tale om sex og seksualitet. Forekommende barrierer er tabu, fagpersonlige og professionelle kompetencer og lovgivning. Viden, mindre blufærdighed, kollegial og ledelsesmæssig opbakning samt implementering af Ex-PLISSIT-modellen som metode vil styrke seksualitetens plads i det socialfaglige arbejde.
SprogDansk
Udgivelsesdatomaj 2021
Antal sider94
ID: 410641148