Seksualitet efter kirurgi i det lille bækken

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Anne Winther Rolfsted Dandanell
  • Kira Camilla Kragh
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Resumé

Baggrund
Seksualitet er en essentiel del af livet. Formålet kan variere afhængig af situation og behov. Begrebet seksualitet er bredt defineret og går på tværs af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Seksualiteten kan være påvirket inden kirurgi. Årsagerne hertil er ofte blødningsforstyrrelser, smerter og nedsat seksuel lyst og ophidselse. Talrige studier beskriver effekten af kirurgi i det lille bækken ud fra et biologiske perspektiv. Blandt andet ud fra lubrikation og orgasme men kun få studier belyser seksualiteten ud fra en biologisk, psykologisk og social vinkel.

Formål
At undersøge hvordan kvinder med en non-malign lidelse oplever deres seksualitet efter et kirurgisk indgreb i det lille bækken.

Materiale
4 kvinder opereret i det lille bækken grundet en non-malign lidelse.

Metode
Semistrukturerede kvalitative interview og videnskabsteoretisk tilgang er fænomenologisk/hermeneutisk.

Resultater
Seksualitet er en grund essens i livet for alle 4 kvinder. Kvindernes seksualitetsbegreber er hovedsageligt brede og omfattende med vægt på parametre som fortrolighed, nærvær og ømhed. Kirurgi i det lille bækken ændre ikke på kvindernes seksuelle lyst og samlejefrekvens. Interviewene viste at kirurgi havde indflydelse på kvindernes;
seksualitet, krop, identitet og parforhold/kommunikation.

Konklusion og perspektivering
Dette studie viser at 3 ud af 4 kvinder beretter om en bedre eller uændret seksualitet efter bækkenkirurgi. Kirurgi i det lille bækken forbedre ikke i sig selv seksualiteten men forbedringer kan skyldes fjernelse af lidelsen og et bedre body-image. Kvindernes identitet kan muligvis blive påvirket af hysterektomi. Kommunikation og en god partner relation kan være medvirkende faktorer til kirurgiens positive effekt. Kirurgi fjerner ikke alle gener og kan medføre nye seksuelle problemer.

Studiet kan med fordel læses af sundhedspersonale som arbejder med kvinder der opereres i bækkenet og give anledning til refleksion over egen praksis.

SprogDansk
Udgivelsesdato7 maj 2019
Antal sider59
ID: 302793484