Søg efter studenterprojekter

Uddannelse
Publikationsår
til
  1. Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse)
  2. E-mail konsultation til borgerne: Praktiserende læger er gået online

    Maria Veronica J. Raae, Else-Marie Laursen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  3. Fokus på ICPC-kodning i almen praksis

    Bente Wengler

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  4. Hvilke ledelsesfaktorer kan ha betydning ved innføring og implementering av et nytt IT system

    Jens Georg Gleditsch, Torhild Karoline Gregersen, Hedda Løvland

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  5. "Når den elektroniske børnejournal åbnes for forældre-hvilke udfordringer giver det sundhedsplejerskerne?"

    Charlotte Westerlin Nielsen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  6. Online booking af behandlingstider: Et tilbud til patienter i adjuverende strålebehandling for brystkræft?

    Hanne Kolind-Sørensen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  7. Patientsikkerhed som drivkraft: i udviklingen af et elektronisk beslutningsstøttesystem til ordination af cytostatika

    Peter Skjøt, Hanne Michelsen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  8. Radiologisk samhandling på tvers av helseinstitusjoner. Hvordan kan informasjonstilgangen for radiologer optimaliseres?

    Ole Christian Nilsen, Håvard Roterud, Markus Stiris

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  9. Sundhedsinformatisk understøttelse af leanprocesser i sygehusvæsenet

    Lars Henrik Søfren, Aase Stegmann

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  10. Talegenkendelse - en fordel for læse-skrivesvage i hjemmeplejen?

    Mette Halkier-Sørensen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  11. Anvendelse af informationsdesign i den elektroniske patientjournal

    Henning Skov, Rikke Kjær Hogrebe

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  12. Bruk av et beslutningsstøttesystem i sykehus: En studie om pleiepersonalets selvrapporterte bruk og opplevelse av nytte

    Kristin Standal, Stian Bøe, Berit Sundstrøm

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  13. Digitalisering af den præhospitale indsats: amPHI i Region Nordjylland

    Helle Bering, Henriette Damgaard, Peer Møller Hansen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  14. Digital kommunikation mellem plejepersonale på sygehus og i hjemmeplejen

    Sigrid Hoem, Helle Rudebeck, Lone Nielsen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  15. Elektronisk samhandling om individuell plan i rusomsorgen

    Anne Mette Lorentzen, Kjersti Nag

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  16. Hjemmemonitorering af ICD (Implantable Cardioverter Debrifillator) patienter – sundhedsinformatikkens indflydelse på interaktionen mellem patienter og sundhedsprofessionelle

    Mie Christa Jensen Larsen, Suzanne Buchardt Kongsgren

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  17. Kliniske kvalitetsdatabaser: - af navn eller af gavn?

    Anja Lundgreen, Bjørn Hesselbo, Troels Roesbjerg

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  18. Kommunikationens betydning for IT-implementeringsforløb i Sundhedssektoren

    Marion Krontoft, Inge Løvig Pedersen, Kristine Lykke Lomholt

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  19. Mens vi venter på den rigtige løsning - oplevelsen af at vente i en fælles akutmodtagelse

    Hanne Cramon, Sine Stavnsgaard Holm

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 2. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  20. Når EPM møder klinisk praksis: klinikernes anvendelse af et elektronisk medicinmodul i et socioteknisk perspektiv

    Diana Isaksen, Gunilla Svensmark

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  21. Opretholdelse af patientens retsstilling på tværs af IT-systemer.

    Jan Rosenbjerg Albertsen, Henrik Sønderhold Larsen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  22. Bivirkningsprofilen: Udvikling af et beslutningsstøttesystem, baseret på strukturerede data, til overblik over en patients potentielle bivirkninger

    Mikkel Viggers, Kell Greibe

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  23. Hvilke teknologier kan opfylde de krav, der stilles til kvalitetssikring af medicingivningsprocessen.

    Lars Bertelsen, Jette Nielsen, Morten Sonne

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  24. Hvorfor får noen brukere lettere tilgang til IKT-hjelpemidler enn andre? Hvilken betydning har kommunale saksbehandlere for utbredelsen av IKT-hjelpemidler i Norge?

    Ragnhild Alice Bjerk Steinsland

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  25. Hvorfor overlever lavteknologi i en højteknologisk billeddiagnostisk afdeling? RIS, PACS og papir i BDA Viborg

    Birthe Martensen, Kristian Vejle, Karl Aage Dissing

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  26. Kodepraksis og elektronisk verktøy; et interaktivt samarbeid? – en vurdering av turnuslegers bruk av elektronisk verktøy til kodearbeid ved skadepoliklinikken

    Nina Smith, Van Nguyen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  27. Offentliggørelse af kvalitetsdata fra sundhedsvæsenet - til borgeren

    Kristine Andersen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  28. Succes i teori og praksis. Et casestudie af et operationsadministrationsprogram.

    Jørgen Overgård, Kaspar Madsen, Dorthe Fuglsang

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  29. Sundhedsprofessionelles mangfoldige opfattelse og forvent-ninger til EPJ og disses betydning for implementeringsproces-sen, et litteraturstudie.

    Thomas Stadil Pinstrup, Trine Hynkemejer Eriksen, Susanne Bünger

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  30. Ældres brug af internettet til informationssøgning om sundhed og sygdom

    mads dahl

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  31. Anvendelse af EPJ og andre artefakter i klinikernes overbliksdannelse

    Jan Bossow, Else Lund Pedersen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  32. Det klinisek overblik - en udfordring i EPJ

    Lene B Sørensen, Frey Eberholst

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  33. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS

    Hanne Karlsen, Halvard Dalen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  34. Et beslutningsstøttesystem til diagnosticering af sår

    Carolien van Hout, Anne Danborg

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  35. Forankring af sundhedsinformatiske projekter og deres resultater

    Vicky la COur

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  36. Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

    Heidi Danielsen, Jelena Nikandrova, Bente Grythe

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  37. Hvordan kommer "de bløde værdier", i sygeplejen, til udtryk i en papirbaseret teknologi?

    Pia-Lis Jensen, Tina Bendix Olsen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  38. overblik

    Richard Nevil Farlie, Karen Marie Lyng

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  39. På sporet af Sund Viden

    Frieda Petersen, Lise Beyer Gommesen, Annika Sonne Hansen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  40. Samspillet bruker og system

    Wenche Charlotte Johansen, Turid Jacobsen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  41. Samtykke og it i sundhedssektoren

    Birthe Hermansen, Hanne Hoff-Jessen

    Master i Sundhedsinformatik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 3. årgang, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  42. Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse)
  43. Er katastrofetænkning associeret med smerteintensitet og opioideskalering hos patienter med kræft indlagt på hospice?

    Anne Josephine Weinreich Poulsen, Mette Egelund Frank

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  44. Scoping Review: Effekter af Vagus Nerve Stimulation på viscerale smerter ved colon irritabile

    Katrin Schättiger

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  45. Tampa Skala for Kinesiofobi: Test-retest studie af den danske version på kroniske smertepatienter

    Bettina Eiger, Zerrin Saadet Sirek, Mette Errebo

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  46. Effekten af terapidyne til søvnforstyrrelser hos kroniske smertepatienter: Effekten af terapidyne til søvnforstyrrelser hos kroniske smertepatienter

    Anders Justesen Lind, Helle Hansen

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  47. Hvordan påvirker positiv psykologiinterventioner, trivsel og livskvalitet, hos mennesker med kroniske smerter og fysisk sygdom?

    Sara Winther Rasselnberg

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  48. Psykologisk screening til identifikation af patienter, der udvikler smerter efter operation for svær overvægt

    Josephine Zachodnik, Carsten Boe Pedersen

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  49. Psykologisk screening til identifikation af patienter, der udvikler smerter efter operation for svær overvægt

    Josephine Zachodnik, Carsten Boe Pedersen

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  50. Pårørendes oplevelse af kroniske smerters usynlighed: Et kvalitativt interview studie med 4 pårørende til komplekse kroniske smertepatienter

    Lene Thrysøe Hansen, Linda Irene Nielsen

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  51. Effekt af lænderygtræning i kommunalt regi målt med Oswestry og Selvvurderet helbred: Et kvalitetssikringsprojekt

    Daniel Kristofer Lennartsson

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  52. Placebo i den Specialiserede Palliative Indsats

    Jarl Voss Andersen Sigaard

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  53. Smertesensitivitet hos patienter med kroniske lænderygsmerter i opioid behandling:Vurderet ved kvantitative sensoriske test med cuff algometri

    Isabelle Myriam Larsen, Mette Mebus Laustsen

    Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  54. Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse)
  55. Foreldrenes samliv og seksualitet når barnet er kreftsyk - " Hvordan styrke foreldrenes seksualitet når barnet er kreftsyk?"

    Ajeitha Ulagananthan

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  56. Førstegangsfarens oplevelse af sit seksuelle, intime og relationelle liv med partneren, tre til tolv måneder efter fødslen

    Lars Steen Nielsen, Hedvig Dynnweber Grønlykke

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  57. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  58. Hvorfor tier disse kvinder? Kvinder med Bladder Pain Syndrome kommer ikke selv ind på deres seksualitet eller mangel på samme?

    Karen Buch

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  59. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  60. Iranske mænds kulturel-seksuelle forandringer som følge af immigration til Danmark

    Mehrnoush Afshar Parve

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  61. Prostatectomi og seksuelle dysfunktioner - Præoperativ information i patientperspektiv.

    Hasse Kristensen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  62. Seksualitet efter kirurgi i det lille bækken

    Anne Winther Rolfsted Dandanell, Kira Camilla Kragh

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  63. Seksualiteten hos kvinden med anal-inkontinens

    Line Maja Fanth Tjell

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  64. Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen - konsekvenser for voksenseksualiteten: Konsekvenser for voksenseksualiteten

    Bodil Højberg

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  65. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  66. Turner syndrome, sexology, quality of life, depression, anxiety and medicinal treatment - untangling the intricacies

    Claus Højbjerg Gravholt

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  67. Viden og subkultur: Et kvalitativt studie om mænd, der har sex med mænd

    Sara Signe Haghbin

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  68. Barnløshed, fertilitetsbehandling og seksualitet

    Majken Weirsøe Mogensen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  69. Berøring af ældre på plejecenter

    Louise Gorell Mackenhauer

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  70. Et litteraturstudie om sexologisk rehabilitering af onkologiske patienter

    Ulla Rahbek

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  71. Forebyggelse og behandling af seksuelle senfølger hos kvinder udsat for voldtægt

    Vibeke Skov Salskov

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  72. Fysioterapeutisk behandling til kvinder med smerter ved samleje - hvad virker og hvad kunne blive bedre?

    Cathrine Blegvad Stenz

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  73. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  74. Hvordan ønsker kvinner med Revmatoid Artritt at temaet seksualitet skal belyses i møte med helsevesenet? - En kvalitativ studie

    Tone Størseth Moksnes

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  75. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  76. Kvindens seksualitet i forbindelse med mandens erektile dysfunktion

    Hanne Baadsgaard Breinholt, Birgitte Tingskov Andersen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  77. LI-ESWT mod erektil dysfunktion: Er LI-ESWT en effektiv behandlingsmodalitet? Hvad siger den hidtidige videnskabelige forskning om effekten af LI-ESWT?

    Lea Skov Florczak

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  78. Lær os at tale om sex! - En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse om sygepleje-, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderendes holdninger til at arbejde med og kommunikere om seksuel sundhed.

    Sofie Hou Lind, May Sarah Hagedorn Bang Berthelsen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  79. Master i Sexologi - Aalborg Universitet. Den tidlige infantile seksualitet

    Lea Hellegård Søndergaard Rasmussen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  80. Overvægt og seksualitet: Hvilken betydning har den overvægtige krop for den enkeltes seksualitet, seksuelle udfoldelse og selvbillede?

    Thit Kragelund

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  81. Seksuelle overgreb mod børn med særligt fokus på groomingdynamikkens betydning, senfølger og forebyggende implikationer

    Anna-Marie Møller Mundbjerg

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  82. Transkøn og reproduktion

    Anja Brigitta Appel Erschens, Mette Riishede Hansen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  83. Vidensniveau hos praktiserende læger og deres behandling af erektil dysfunktion fra et bio-psyko-socialt perspektiv

    Majken Højrup Wiborg

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  84. At lide i stilhed: Den yngre kvinde med Lichen Sclerosus og hvordan sygdommen påvirker hendes sex-/og samliv samt body image

    Rikke Juel Lolk

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  85. Autisme spektrum forstyrrelser og transkøn

    Inge Sommer Thuesen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  86. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  87. Den seksuelle trivsel hos unge psykisk sårbare

    Anne Marie Jessen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  88. Dihydrotestosterons betydelse för ereksjon og seksualitet efter radikal prostaketomi.

    Mats-Ola Kalgraff

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  89. Fysisk aktivitet - en behandling af erektil dysfunktion

    Helle Nygaard Gerbild

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  90. Kan fysioterapi hjælpe kvinder med brystkræft, hvis krop og seksualitet er forandret af behandlingen?

    Birgit Wilhjelm Hørup

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  91. Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme og sexualitet

    Lena Marie Thomsen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  92. Kvinders seksualitet : En kilde til trivsel og sundhed eller en risikofaktor?

    Manuela Dorthe Nørgaard

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  93. Mænds oplevelser af deres seksuelle liv og af mødet med de sundhedsprofessionelle under graviditet og efter en fødsel

    Helle Juel Johansen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  94. Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient.

    Susanne Duus

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  95. Seksualitet som tema i jordemoderkonsultationen? En kvalitativ undersøgelse af 4 danske jordemødres oplevelser og erfaringer

    Signe Fog-Møller

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  96. Seksuelt misbrugte kvinder og amning

    Malene Sten Holmboe

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  97. SEKSUEL TRIVSEL HOS ENLIGE, ÆLDRE KVINDER I DET SENMODERNE SAMFUND: med særligt fokus på Danmark

    Andreas Nemo Walgreen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  98. Små børns seksualitet i et sundhedsfremmeperspektiv - en kvalitativ undersøgelse.

    Tina Gaarden Geertsen

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  99. Sundhedsprofessionelles holdning til og erfaring med at italesætte patienters seksualitet

    Rikke Kristine Skovsgaard, Maria Klokkeide Stokholm

    Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  100. Master i Problembaseret Læring og Ingeniørvidenskab (Efter- og videreuddannelse)
  101. Problem Based Learning in Economics Education

    Lilian Furquim de C. Andrade

    Master i Problembaseret Læring og Ingeniørvidenskab (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  102. Exploratory study about team-effectiveness of engineering students teams assigned by the instructor to have diversity of roles

    José Manuel Arroyo-Osorio

    Master i Problembaseret Læring og Ingeniørvidenskab (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  103. MPBL Masters Thesis

    Robert John Lawlor

    Master i Problembaseret Læring og Ingeniørvidenskab (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  104. Problem-Based Learning and Deep Learning Approach in relation to Self-Directed Learning

    Jesper Brøndum Kollerup

    Master i Problembaseret Læring og Ingeniørvidenskab (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  105. Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC)
  106. Duocoaching - ledelsesbaseret teamcoaching i et andet perspektiv

    Tine Willum, Michael Stenkvist

    Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  107. Samspil mellem medlemmer: Hvordan viden og positioner skabes i et udviklingsforløb i Det Kriminalpræventive Råd

    Henriette Nobili Christiansen

    Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  108. Et masterprojekt om tre gruppecoachingsessioner med organisatoriske sporgspil, regelfølge og spændinger

    Anette Kaagaard Kristensen

    Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  109. 53: Aktionsforskning som ledelsesstrategi

    Lene Holm

    Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  110. Implementering af samskabelse: Hvordan kan samskabelse medvirke til implementering af samskabelse?

    Margit Vest Thomsen

    Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  111. Teamcoaching i lærerteam i en gymnasial kontekst

    Flemming Lindquist Hansen

    Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  112. Coaching og læring af sikkerhed

    Ane Katrine Holm Christensen

    Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  113. Konsulenten og kompetenceudviklingen - men hvem passer børnene imens?

    Frank Demolade Spring

    Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  114. Master i Matematik (Efter- og videreuddannelse)
  115. Flerdimensionale fordelinger

    Erik Michaelsen Nielsen

    Master i Matematik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  116. Elementær Målteori

    Søren Naundrup

    Master i Matematik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  117. Korrespondanceanalyse som statistisk redskab på de gymnasiale uddannelser

    Leif Gammelgård

    Master i Matematik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  118. Laplace- og Fouriertransformationer med anvendelser

    Thomas Hecksher, Karin Lentfer Kristiansen

    Master i Matematik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  119. Star coloring of Hypercubes

    Anette Hyllested Grønhøj

    Master i Matematik (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  120. Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse)
  121. Dannelse af det visuelle talent

    Iben Lindebjerg

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  122. Evaluering af sammenhæng mellem deltagelse i gruppe-co-produktion og recovery

    Gitte Ejlskov Schrøder

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  123. Kulturlig Sundhed

    Anne Marie Kristensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  124. Ledelse af arbejdspladslæring i Beredskabsstyrelsen

    Mads Blaabjerg Nielsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  125. Ledelse af teamlæringsniveau

    Svend Bramer Sørensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  126. Ledelse af tværprofessionelt teamsamarbejde

    Kirsten Thuesen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  127. Magt, mulighed og massage af folkekirkens vilkårsrum for samskabelse

    Annette Brounbjerg Bennedsgaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  128. Meningsskabende kompetenceudvikling for lægesekretærer på Sygehus Lillebælt

    Betina Clausen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  129. Patienten fra data til co-designer

    Ellen Jensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  130. Samskabelse på Tønder Kulturskole

    Henrik Kattrup Dam

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  131. Viden om praksisfaglighed i udskolingslærernes handlinger: Om at finde tegn på intuitiv viden, og hvordan den kan blive en bevidst del af den professionelle lærers handlekompetence

    Charlotte Bjørck Fabricius

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  132. Det Organisatoriske Spil - Et kompleksitetsteoretisk blik på offentlig ledelse i Danmark

    Thomas Albæk Jakobsen, Astrid Christensen Witt

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  133. Kommunikation efterlyses

    Vibeke Vestergaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  134. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  135. Lærerens fornemmelse for undervisning: En undersøgelse af pædagogisk gehør

    Henrik Bjørnemose Andersen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  136. Læringsdialoger: Læringsrefleksioner mellem undervisere, studerende og organisationer på Akademiuddannelser.

    Flemming Ulrich Østergaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  137. Læringssamtaler med det inkluderende læringsfællesskab: Ledelse og læring med læringssamtaler på Vadum skole

    Derek Ian Damgaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  138. Relationers betydning i SOSU- kontekst

    Tenna Lykke Lapertis

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  139. Den nyuddannede sygeplejerskes læring i praksis og professionsidentitetens betydning for læring

    Malene Bruun Jensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  140. Den professionelle lærer

    Kirsten Bitsch Sørensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  141. Evaluering af et ledertalentudviklingsforløb i en dansk kommune: ditto

    Herdis Povlsgaard, Jette Mai Aggerbeck

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  142. Flipped learning i samspil med problembaseret læring

    Per Hammerlev Lysgaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  143. Forstyrrelser i det fagprofessionelle rum

    René Baltzer Guldbrandsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  144. Fra politisk vision til operationel handling - et casestudie i implementering af Tidlig Opsporing - Trivselsskema i Københavns Kommune

    Karina Fried

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  145. masterprojekt i Læreprocesser med specialisering i Ledelse og Organisationspsykologi

    Ane Bender Justesen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  146. Min egen behandling - Om inddragelse af socialt udsatte unge i deres egen behandling

    Kræn Ahrensbach

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  147. Progressionsforståelser på Bygholm Landbrugsskole

    Lotte Bidstrup Ipsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  148. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  149. Brugerstyret behandling - en professions- og læringsmæssig udfordring.

    Lise Christensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  150. Dans og bevægelse i idræt: Dans og bevægelse i idræt

    Kirstine Boel Lillelund

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  151. "Det her er en læringsseance for alle". Den kliniske vejleders uddannelsesopgave i den primære sundhedssektor

    Anja Toft Ingwersen, Joan Olesen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  152. Evalueringspraksis og evalueringsanvendelse: Undersøgelse af en kommunes evalueringspraksis på området for børns sproglige færdigheder

    Mette Sejbjerg Andersen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  153. Fra visioner og mål til meningsfuld praksis

    Lisbeth Tarp Mouritzen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  154. Frihedens faglighed

    Jens Aalund Therkildsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  155. Implementering af politiske tiltag med fokus på samskabelse og lokale forhold

    Mikkel Vest Stephansen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  156. Innovation i praksis - på UC SYD

    Britt Malkiel Nielsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  157. Leg via farmakologi-spil øger sygeplejestuderendes reflektion

    Kirsten Nørup Gabriel

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  158. Læringsmiljø på erhvervsskolen

    Susanne Hjelmberg Larsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  159. Overgangsproblemer? - En undersøgelse af naturfagsundervisningens eksperimentelle del i grundskolen og på gymnasiet

    Ole Fristed Kunnerup

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  160. Professionel med hjertet - Kunsten at være ramt og berørt

    Susanne Aas Pedersen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  161. Transferoptimering i forbindelse med kursusaktivitet under speciallægeuddannelsen

    Anja Kirstein

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  162. Vejledning og ledelse - to alen af et stykke, ledelsesontologi som organisatorisk læring

    Gitte Scheuer Andersen, Tine Simone Olesen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  163. Datainformeret læringsledelse af et alment gymnasium

    Martin Hove Jensen, Bo Hove

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  164. Data, meningsskabelse og lærerprofessionalitet

    Dorthe Aabjerg Munk, Helle Nørgaard Pedersen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  165. Distriktsskolelederen som læringsleder

    Peter Haldor Hansen, Dorthe Baun

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  166. Hvordan lykkes lederne kommunikativt med at skabe grobund for organisatorisk målopnåelse i en hverdag med mange modsatrettede krav?

    Linda Sæderup, Mette Mønster Westergaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  167. Kunsten at skrælle en æblesin: Et speciale om at overskride dualiteter og håndtere et mer-for-mindre paradoks

    Mette Karmark Venderby, Lise Knud Jensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  168. Kunst og kontant : kunstneriske kreative processer, kapitalforvaltning og ledelsesmæssige perspektiver

    Niels Christian Bjørn Jensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  169. Ledelse gennem pædagogiske vejledere i skolen

    Bjørn Visborg, Linda Visborg

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  170. Meningsforhandling om kvalitet

    Charlotte Laubek

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  171. Noget at have det i - om at kaste anker

    Helle Larsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  172. Forsideikon_Datainformeret_ledelse_af_l_reres_kompetenceudvikling.jpg

    Datainformeret ledelse af læreres kompetenceudvikling

    Frans Hjorth Hammer, Henrik Stockfleth Olsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  173. De 1000 fællesskabers land: Distribueret ledelse i en dansk kommunal kontekst

    Lykke Kolby Stengaard, Dorte Bundegaard Mikkelsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  174. Feedback og selvevaluering: på et gymnasium - set i lyset af John Hatties "Sy´nlig læring"

    Dora Ingeborg Leegaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  175. Ledelse i folkeskolen: Hvad betyder udmøntningen af Lov 409 for ledelsespraksis i folkeskolen?

    Mie Døvling Andersen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  176. Leder- og ledelsesudvikling en fælles kurs

    Sanne Pia Kaarslev Dam, Metukwa Rosa Lind

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  177. Læring som identitetsdannelse blandt social- og sundhedsassistentelever i første praktik

    Brian Sångren

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  178. Mål, læring og evaluering i fag og projekter

    Per Guldmann

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  179. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  180. Undersøgelse af mulighed for brug af innovativ evaluering i elfaggruppen på Aarhus Maskinmesterskole

    Christian Moesgaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  181. Ændres synet på eleven med indførslen af Fælles Mål 2014?

    David Reimer Stubbe Teglbjærg

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  182. ”Det har jeg lært…i børnehaven, og min mor har også lært det!”

    Betina Byriell Larsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  183. Det jordemoderfaglige skøn: Det jordemoderfaglige skøn i praksisudøvelse baseret på faglige retningslinjer

    Gitte Bjørnlund

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  184. Det nye klasselederskab i folkeskolens dialogiske undervisning - coaching mellem management og leadership

    Henrik Madsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  185. En undersøgelse af hvilke faktorer og egenskaber, der i relationen mellem kursist og klinisk vejleder, har særlig betydning for kursistens læring i praksis

    Jette Maria Vibjerg

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  186. Et aktionsforskningsprojekt om vejledning af social- og sundhedshjælprere i praktik

    Inge Henriette Almvig, Bente Melgaard Rubow

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  187. Leder og forsker i egen organisation

    Camilla Havsteen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  188. Matematiklærernes fagdidaktiske viden

    Mie Skaarup Jensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  189. Participatoriske evaluering med børn

    Vibeke Anesen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  190. Problembaseret læring i AMU-regi: Efter uddannelsesforløb for social og sundhedshjælpere

    Mette Flensburg Olesen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  191. sygeplejestuderendes læreprocesser i praksis

    Pia Mac-Fadyan Soele

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  192. Undervisning i Innovation / innovation i undervisning

    John Hansen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  193. Diskursiv opmærksomhed som metode i uddannelsesudvikling

    Peter Herman Gandrup

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  194. Hvad fremmer og hæmmer udvikling af praksisfællesskaber i løs koblet organisation

    Niels Ravnsbæk Bruun, Solveig Gram

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  195. Hvad kan leders syn på ledelse sige om organisationers muligheder for at imødekomme fremtidens krav og udfordringer

    Carsten Ewertsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  196. Hvad tænker ejerledere om brugen af konsulenter?

    Finn Nielsen, Birger Søndergaard Pedersen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  197. Ledelse af synlig faglighed

    Inge Muusmann

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  198. Man skal kunne sit kram: Om tværprofessionelt samarbejde, erhvervs-og professionsidentitet

    Camilla Olsen, Lene Milling Wadstrøm

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  199. Mellemværedendet som virkekraft for forandringsprocessen : Det handler om at turde gå på loftet

    Ulla Sparholt

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  200. Organisatorisk Coaching : - at muliggøre navigation i kaos

    Ole Tophøj Bork

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  201. Rehabilitering af veteraner med PTSD: Støt vore hjemvendte sodlater

    Verica Jelaca

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  202. Balancer på en knivsæg - hvordan skal selvledende medarbejdere ledes? Samledelse - på vej mod en ny forståelse

    Mira Tonsgaard Hollænder

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  203. Coaching af Læger

    Lydia de Lasson, Tommy Midtgaard, Michael Beha

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  204. Du "bør" tænke... Undervisningsdifferentiering anno 2012 - status, vilkår og fremtidsperspektiv

    Flemming Robert Skaarup

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  205. En kvalitativ undersøgelse af indsatslederens beslutningsgrundlag

    Martin Kondrup Knudsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  206. Evalueringsdelen i LP-modellen

    Anne-Dorte Juul Bast

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  207. Favntag med diskursanalysestrategier

    Helle Hartvig Hansen, Lone Johansen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  208. Kreativitet i den offentlig sektor - en mosaik af nuancer

    Vivian Anditsch, Aase Kock, Joan lindskov

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  209. Kreativ og innovativ undervisning i design

    Ove Eskildsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  210. Ledelse - nu og i fremtiden: En kvantitativ og empirisk undersøgelse af Leadership Pipeline som ledelsesmodel i det offentlige sygehusvæsen.

    Hanne Hartmann

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  211. Læring i netværk og partnerskaber

    Jesper Frank Carstens

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  212. "Man burde lige kigge hinanden i øjnene og sige tak for i dag": Om læring af psykisk arbejdsmiljø i en folkekirkelig kontekst

    Lone Oest Olesen, Hans Old Jensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  213. Masterprojekt: Master i læreprocesser. Specialisering i evaluering og kvalitetsudvikling

    Annie Wernblad

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  214. Nuets gave

    Henrik Isaksen, Kim Fogh

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  215. Når teknologi og nye færdigheder møder praksis

    Karen Tambo Christiansen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  216. Proceskonsultation og ledelse af en organisatorisk forandringsproces

    Henrik Peter Mott Frandsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  217. Systemisk coaching og transformativ læring: en analyse af relationen mellem systemisk coaching og transformativ læring i et læringsforløb

    Mie Merete Rasmussen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  218. Videokonfrontation og coaching som hjælp til refleksion

    Annette Jakobsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  219. De erfarne medarbejderes læring - Et projekt om implementering på en specialafdeling

    Gitte Vang Gundersen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  220. Den anerkendende idrætsforening

    Kenneth Kruse Larsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  221. En kvantitativ undersøgelse af de sundhedsprofessionelles tidlige erfaringer med Den Danske Kvalitetsmodel i et læringsteoretisk perspektiv

    Marianne Svejstrup, Dorthe Trabjerg

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  222. Entreprenurskab i København

    Rasmus Petrussen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  223. Faglig Coaching ved multikomplekse opgaver i ældreplejen. Hvordan kan læreprocessen beskrives og fortsås?

    Lene Løkke Skeel

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  224. Million brains

    Rasmus Petrussen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  225. Nød lærer.....

    Ann Vestergaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  226. Skal MUS på MUSeum? Eller kan et fornyet MUS koncept anvendes til at udvikle relationelle kompetencer i en organisation?

    Jørgen Kronborg

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  227. The Creative Power of Aesthetic Learning Processes

    Meriam van der Male

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  228. When soccer is more than just a sport

    Rasmus Petrussen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  229. 2. semesterprojekt111: teams

    kenneth larsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  230. At blive en anæstesisygeplejerske

    Hans Erik Steiner-Johnsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  231. forside.JPG

    At lære af den ankommende fremtid : Teori U anvendt som procesmodel for pædagogisk innovation

    Susanne Kaatmann

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  232. Didaktiske udfordringer for professionsuddannelserne i dag

    Frank Storgaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  233. Fortællinger om succes på ungdomsuddannelserne - uddannelsesvejledning i læringsteoretisk perspektiv

    Birgit Fuglsbjerg

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  234. Forventninger og forstyrrelser – Udvikling af relationskompetence hos lærere

    Lisbeth Alnor Christensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  235. Kan der ske læring i et professionelt team, hvis samarbejdet er struktureret?

    Bente Sloth, Susanne Friis Søndergaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  236. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  237. Læring i dialog

    Anette Lindegaard Kjær

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  238. Læring i praksisfællesskaber

    Kára Heinesen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  239. Organisatorisk coaching: En analyse af sammenhængen mellem organisatorisk læring og coaching

    John Møldrup

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  240. Psykiatrisk Sommerskole for Sygeplejestuderende - et rekrutteringstiltag

    Annemette Schelle Hvoldal

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  241. SORT SOL

    Kirsten Pedersen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  242. Sprogspillenes betydning i organisationers samarbejde i sammenhængende patientforløb

    Maryann Norup Nielsen, Birthe Ørndrup

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  243. Transfer: Fra uddannelsesforløb til praksis

    Rikke Bisgaard

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  244. Betydningen af fælles refleksion i sygeplejen

    Vibeke Engell-Sørensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  245. Coaching og refleksion

    Jesper Lind Madsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  246. Daglige Vejlederes oplevelse af deres arbejdspraksis - et vidensperspektiv

    Birgith Conny Kæseler, Annika Yding

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  247. Defusing på Psykiatrisk Center Bispebjerg

    Mette Wallbohm Olsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  248. De får gode resultater: de grønlandste "superelevers" forudsætninger og hvad der kendetegner dem

    Ane Johanne Fleischer

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  249. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  250. Hvem leder forandringsledelse? Et studie af meningsskabelse i organisatoriske forandringer

    Christina Laugesen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  251. Hvordan er den mest attraktive arbejdsplads? - rejsen fra vision til virkelighed

    Burkhard Winski

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  252. Hvordan er den mest attraktive arbejdsplads? - rejsen fra vision til virkelighed

    Burkhard Winski

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  253. Implementering af elevplaner: - et studie af mening som drivkraft for menneskers læring, handlen og forandring

    Heidi Jensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  254. Læring og læreprocesser i medarbejderudviklingssamtalen mellem leder og medarbejder med afsæt i systemisk tænkning

    Marianne Østergaard Nielsen, Tine Meyer

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  255. Læring og refleksion i forbindelse med Praktik i Udlandet (PIU) i erhvervsuddannelserne

    Carsten Wowk Jepsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  256. Peter Senges discipliner i Den lærende Organisation som afsæt for organisatorisk udvikling

    Lars Hedelund

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  257. Praksisfællesskaber og Neuropædagogik

    Micjael Juhl Nielsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  258. Spilintelligens hos fodboldtalenter: Et udviklingsperspektiv i dialektikken mellem det frie og det bundne fodboldspil

    Henrik Madsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  259. Udviklingsarbejde i folkeskolen

    Pernille Hovaldt

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  260. Vidensformer i Pædagogisk arbejde

    Elisabeth Tang Cramer

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  261. Anerkendende Didaktik

    Helle Vilain Ditlev

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  262. Den coachende leder: i et systemisk perspektiv

    Rikke Leander

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  263. Medarbejderinddragelse, identitetsskabelse og læring i en forandringsproces: - et casestudie

    Leif Ravn

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  264. Tværfagligt samarbejde - "..for ellers hænger det ikke sammen.."

    Lone Kolbæk

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  265. Udsigt til forandring! en analyse af bygningskonstruktørstuderendes forståelse af "den gode læreproces"

    Lilli-Ann Thomsen Leth

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  266. Udvikling af professionsidentitet gennem læring i praksis

    Mine Rasmussen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  267. Evaluering og kvalitetsudvikling i klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen: - at evaluere er at gøre noget vigtigt

    Bente Faurby Pedersen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  268. Handlekompetence i praksis

    Karl Bogh

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  269. Interkulturel forståelse og empowerment: blandt ældre med anden etnisk baggrund

    Birgit Søndergaard Riisberg, Karen Plesner Christensen, Karen Marie Odgaard Lund

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  270. "Betyder medarbejderdeltagelse overhovedet noget for læreprocessen?"

    Dina Due Yde

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  271. Dialog med den ufaglærte arbejder om sundhed - en vej til at udvikle handlekompetence!

    Hanne Clement Axelsen, Birgitte møldrup

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  272. Innovativ Arbejdspladslæring

    Mona Rosenørn Engel, Susanne Holm

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  273. Kropslig læring og eksekutive dysfunktioner

    Kirsten Bundgaard Larsen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  274. Læringsmuligheder i skoven

    Palle Olesen, Marianne Hald-Mortensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  275. Medicinprofilen

    Lotte Pedersen, Birgitte Drewes

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  276. Regnskab & Support i FOKUS

    Ulla Salling

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  277. Udfoldet læring mellem kontekster

    Peter Rosenberg

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  278. Vejledning i den teoretiske del af en professionsuddannelse

    Gudrun I. Hansen, Ulla Juul Jørgensen

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  279. Kreative Læreprocesser på Social- og Sundhedsskolen

    Mette Bommersholdt

    Master i Læreprocesser (MLP) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  280. Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse)
  281. Electronic voting application based on public verifiable secret sharing

    Sune Chung Jepsen, Kasper Jensen Lemming

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  282. It-lederen i praksis - et team bliver til

    Per Bjørnholt

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  283. Skygge IT - skal det ud i lyset?

    Stinus Svarrer Stoumann Hoeks

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  284. Innovation via co-creation: _

    Hans Christian Bentsen Jørgensen

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  285. Rekruttering ved AU

    Esben Majgaard Hansen

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  286. Electronic Documents and Records Management Systems som værktøj til vidensdeling mellem medarbejdere i en organisation

    Lone Smith Jespersen

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  287. Sharing Real-Time Objects in Distributed Embedded systems

    Erland Ketil Larsen, Ib Havn

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  288. Effekt af intruktionstyper i Single vs Pair-Wise testing: i en opgavebaseret remote asynkron usability test

    Kári Gundur Mortensen

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  289. Cost Effective Garbage Collection for Embedded Java

    Lars Bech Sørensen

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  290. Graph Clustering with an Emphasis on Algorithms Employing the Commuting Times Distance.

    Andrew Bernard Lannie, Rodney Michael Miles

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  291. Å pen Innovasjon i Digitale Markedsplasser: Barrierer og muligheter for små - og mellomstore bedrifter i Norge

    Brage Frost Urstad

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  292. Åpen Innovasjon i Digitale Markedsplasser: Barrierer og muligheter for små- og mellomstore bedrifter i Norge

    Brage Frost Urstad

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  293. Åpen Innovasjon i Digitale Markedsplasser_sisteVersjon: Barrierer og muligheter for små- og mellomstore bedrifter i Norge

    Brage Frost Urstad

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  294. Case study of Danfoss IT supporting the business units competing in dancing, rugged landscapes

    Lars Axelsen

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  295. IT projektporteføljestyring i Herning Kommune: Udvælgelse og beslutning af IT- og digitaliseringsprojekter

    Kim Nielsen Ranch

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  296. Trafik overvågning vedhjælp af Android smartphone og GPS data

    Jesper Andersen

    Master i IT med specialisering i Organisation (MIT) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  297. Master i Informationsteknologi, Softwarekonstruktion (Efter- og videreuddannelse)
  298. Finding patterns in car reviews, using text mining techniques

    Tommy Asboe Sørensen

    Master i Informationsteknologi, Softwarekonstruktion (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  299. Anvendelse Af Burndown Chart i Softwareudviklings Scrum Of Scrum Teams

    James Collin Hansen

    Master i Informationsteknologi, Softwarekonstruktion (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  300. IT-Based Value Co-Creation and its Design Implications

    Hristina Todorova Prosenikova, Lise Lotte Selnø

    Master i Informationsteknologi, Softwarekonstruktion (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  301. Playing Pokémon GO From The Couch: Why Do People Cheat In Location-Based Games?

    Mikkel Thomasen, Daniele Internicola

    Master i Informationsteknologi, Softwarekonstruktion (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  302. Sikkerhed i medicinske apparater

    Ulrik Møller Jakobsen

    Master i Informationsteknologi, Softwarekonstruktion (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  303. Software Entrepreneurship - Framework for Software Startups: Frameword for Software Startups

    Kasper Bisgaard

    Master i Informationsteknologi, Softwarekonstruktion (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  304. TDD til indlejret softwareudvikling

    Jan Sørensen, Jens Nikolaj Rahbek

    Master i Informationsteknologi, Softwarekonstruktion (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  305. Master i Informations- og kommunikationsteknologier (Efter- og videreuddannelse)
  306. ASVS som fundament for IT-sikkerheds awareness

    Torben Krogh Johansen

    Master i Informations- og kommunikationsteknologier (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  307. How to reach nationwide coverage of 100 Mbit/s broadband by 2020

    Michael Skjøtt Kjær, Helle Schultz

    Master i Informations- og kommunikationsteknologier (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  308. Generative Internet Technologies Supporting Freedom of Expression

    Henrik Strøm

    Master i Informations- og kommunikationsteknologier (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  309. Master i Informationsforvaltning and Records Management (Efter- og videreuddannelse)
  310. Challenges implementing digital archiving in Iceland on a national and municipal level

    Kári Einarsson

    Master i Informationsforvaltning and Records Management (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  311. Sjekklistebasert revisjon for behandling av elektroniske samtykker

    Svein Olaf Bennæs

    Master i Informationsforvaltning and Records Management (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  312. Implementation of Records Retention: Preconditions and assessment of drivers, obstacles, success factors and approach for the implementation of the Retention process

    Reid Almås

    Master i Informationsforvaltning and Records Management (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  313. Training of employees in the area of Records Management

    Tore Joa

    Master i Informationsforvaltning and Records Management (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  314. Udfordringer med records management og retention i iværksættervirksomhed

    Martin Schaumburg-Müller

    Master i Informationsforvaltning and Records Management (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  315. Analyse af kommunale arkivaliers tilgængelighed

    Heidi Gunner Pfeffer, Andreas Christian Adam Jon Bille Brahe

    Master i Informationsforvaltning and Records Management (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  316. Behandling av innsyn i personsensitive opplysninger i arkiv - utvikling av praksislogikk

    Jørgen Engestøl

    Master i Informationsforvaltning and Records Management (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  317. Governance, informationsteknologi og kultur hos en offentlig myndighed: Strategiske og organisatoriske overvejelser og kvalificering af data i Haderslev Kommune

    Anders Hell Hansen

    Master i Informationsforvaltning and Records Management (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  318. Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse)
  319. Didaktiske designprincipper til hybride professionelle læringsfælleskaber - Når digitale teknologier udvider lærernes teamsamarbejde

    Erik Dahl Thinggaard Leschly, Thomas Bork Kjelgaard, Anne Veiergang

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  320. Elevers digitale myndiggørelse gennem kvalificeret interaktion med en søgemaskine: I et praksisfællesskab

    Mette Bechmann Hansen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  321. Kreativitet og innovation i makerspace - Digitale fabrikationsteknologier i billedkunst og håndværk og design

    Tom Stub Christiansen, Helle Damgaard Melin

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  322. Motivation i online læring

    Morten Sørensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  323. Skill-baseret didaktisk design - undersøgelse af motiverende online undervisning i programmering

    Peter Lind

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  324. Spil som katalysator for faglig læseforståelse: Gennemførelse og analyse af et didaktisk design

    Marianne Borup

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  325. Anvendelse af data om praksis i praksis

    Peter Tom Eybye Nordestgaard, Lars Nellemann

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  326. Empowerment af undervisere til fremtidens undervisningsrum

    Camilla Lundbye Castle, Teresa Pia Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  327. Helikopter uddannelse i Forsvaret, som Simulationsspil

    Frank Wilhard Rosengaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  328. IKT-teknologi som kompetenceværktøj til praksisundervisning.

    Jesper Meincke Hansen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  329. Lærernes forståelse af egne digitale kompetencer

    Morten Samsø Schmidt

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  330. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  331. Teknologiforståelse og fagprofessionelle - spændingsfeltet mellem formelle krav og praksis

    Morten Larsen, Rune Dziadecki Gråbæk, Natasja Simone Jakobsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  332. Teknologiforståelse og fagprofessionelle - spændingsfeltet mellem formelle krav og praksis

    Morten Larsen, Rune Dziadecki Gråbæk, Natasja Simone Jakobsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  333. Teknologiforståelse og fagprofessionelle - spændingsfeltet mellem formelle krav og praksis

    Morten Larsen, Rune Dziadecki Gråbæk, Natasja Simone Jakobsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  334. Afprøvning af didaktisk design

    Camilla Lundbye Castle, Teresa Pia Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  335. En stemme i digital lyrik. På vej mod multimodale perspektiver i faget dansk på stx

    Sara Maria Brygger

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  336. Learning Analytics på den studerendes præmisser: Om studerendes holdninger til hvordan data kan understøtte deres faglige ambitioner

    Maria Schmelling Minard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  337. Lærerstuderende producerer digital didaktik til folkeskoler i Grønland: Didaktisk design

    Ivaaq Leo Hans Kriegel

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  338. MAKING QUANTITATIVE EVALUATION DATA MORE USEFUL TO TEACHERS: A CASE STUDY AT THE TECHNICAL FACULTY AT LUND UNIVERSITY

    Line Palle Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  339. PLC og det 21. århundredes kompetencer

    Rikke Lübæch Christensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  340. Udvikling af designprincipper for læringskoncepter der understøtter lægers information literacy

    Louise Stenholt

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  341. CAS som Merværdi for Læring

    Jesper Estrup Larsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  342. Det flerstemmige IT-værktøj - et studie af skriftlig flerstemmighed i Microsoft OneNote klassenotesbog: et studie af skriftlig flerstemmighed i Microsoft OneNote klassenotesbog

    Simon Østermark Andreasen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  343. Ejerskab og læringsstrategier med visuel programmering som tredje sprog

    Ture Reimer-Mattesen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  344. eSport som læringsarena: En undersøgelse af eSport og det 21. århundredes kompetencer

    Karen Wemmelund Helledi, Claus Villumsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  345. Et didaktisk design til styrkelse af digitale kompetencer hos de lærerstuderende på læreruddannelsen

    Steen Juhl Møller, Troels Gannerup Christensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  346. Et fremTIDSperspektiv på den digitale elevplan

    Jesper Thesbjerg Homann, Steen Cnops Rasmussen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  347. Hvorfor skal eleverne programmere i folkeskolen?

    Anita Lykke Clemmensen, Anja Emilie Madsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  348. Skolen ta´r Skraldet goes digital

    Susanne Skavn, Lance Anthony Luscombe

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  349. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  350. Uformel samtale på fremmedsprog i et ikt-didaktisk design

    Brigitte Tonn, Anne Fonnesbech, Marianne Nygaard Kolding

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  351. Digitalt stilladseret refleksiv praksislæring

    Anders Bindslev Rask, Mette Kondrup

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  352. En didaktik til brugen af iPads i vuggestuer

    Jesper Hansen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  353. Et lektionsstudie med fokus på dansklæreres udvikling af multimodale design

    Birgitte Greve Madsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  354. INNOVATIONSKOMPETENCER I UNDERVISNINGEN - Digital multimodal produktion: Digital multimodal produktion

    Henrik Møller Mogensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  355. Kursistaktivitet i fjernundervisningen

    Sidsel Ørskov Pedersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  356. Kursistaktivitet i fjernundervisningen

    Sidsel Ørskov Pedersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  357. Multiliteracy som mål og middel for EUD-elever med svage læse- og skrivekompetencer

    Mads Vesterager Madsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  358. Potentialer i web 2.0 - et udviklingsprojekt

    Allan Jensen, Lonni Larsen, Annegrete Skovbjerg

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  359. Potentialer i web 2.0 - et udviklingsprojekt

    Allan Jensen, Lonni Larsen, Annegrete Skovbjerg

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  360. Smartphone-medieret sprogundervisning af nyankomne flygtninge i praktik

    Gudrun Elke Knoke, Karen Rask Mortensen, Marianne Lucht

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  361. Smartphone-medieret sprogundervisning af nyankomne flygtninge i praktik

    Gudrun Elke Knoke, Karen Rask Mortensen, Marianne Lucht

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  362. Økt bruk av IKT blant underviseren på Fagskolen i Vestfold

    Vidar Luth-Hansen, Lis Lak Risager

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  363. Den Didaktiske Koblingsmodel: Kollaborativ operationalisering af basisfærdigheder som kompetencer i praksisnære problemstillinger

    Christian Østerballe, Lasse Kristian Suhr, Jacob Karim Klæstrup Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  364. Interaktionsdesign i en rehabiliteringskontekst

    Pia Skouboe Høgh, Pernille Missel

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  365. Kreativ vidensanvendelse og innovation i udviklingsprocesser: Refleksion, videndeling og faglig udvikling i faggrupper i gymnasiet

    Eva Sjælland, Sune Christian Weile

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  366. License2Learn

    Anne-Christine Rasmussen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  367. Sammenspil: Et mikrosociologisk studie af deltagelsesmulighed gennem spilbaseret læring

    Jeppe Gordon Knudsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  368. Antologi om konstruktioner og samarbejde i mødet mellem mennesker og teknologi

    Esben Hedegaard Thomsen, Annette Berg Borup, Lene Juhl Friedrichsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  369. Hvad er meningen?

    Anders Klitgaard Mølbæk, Inge Marie Bayer, Bente Kjærgaard Stisen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  370. Hvordan kan det danske og norske Forsvar forbedre organisationens evne til at opsamle, integrere og dele den viden, som genereres af personellet

    Steffen Møller, Lars Sander Kristiansen, Geir Isaksen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  371. INNOVATOR – En konceptuel model til innovation

    Jeppe Michael Egendal, Heidi Kølle Andersen, Carsten Jørgensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  372. Mål og indhold for BIM: De studerendes forståelse af BIM på bygningskonstruktøruddannelsen

    John Vesterdal Carlsson

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  373. Sociale medier og demokratisk dannelse i skolen

    Kristian Brønd, Jørgen Juel Kristiansen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  374. Den lærende som didaktisk designer

    Hans Henrik Johansen, Anni Pilgaard Christiansen, Jens Stig Olsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  375. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  376. En Digital Læringsarkitektur (DLA): Giv motivationen tilbage til de læse- og stavesvage

    Even Falk Magnussen, Anders Henrik Bendsen, Jens Høyrup

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  377. iBogen og eleven: Afsætning på hhx - Undersøgelser af en iBogs indflydelse på elevernes læreprocesser

    Hanne Flach

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  378. Interaktive Læringsrum

    Gitte Dirkov Molbæk

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  379. Kemi 2.0. It-baseret og almendannende kemi på stx

    Anne Boie Johannesson

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  380. Virtuelt valgfag i entreprenørskab: - Et aktionseksperiment

    Karen Meldgaard Fritzbøger

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  381. A flash foresight into the future: ICT integrated organizational learning and knowledge sharing

    Jacob Theilgaard, Annette Dalsgaard Vilain

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  382. Ciquax: - et virtuelt læringsmiljø

    steffen krøyer

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  383. Det bogløse gymansium: Didaktisk design af et gymnasium uden bøger og papir

    Björn Munkberg

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  384. Historie 2.0

    Lars Arnov, Steen Schjødt Christensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  385. millogo.png

    Identitet, relation og læring for 16-18 årige på ungdomsuddannelserne: -

    Anna-Christa Bjerg

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  386. millogo.png

    Identitet, relation og læring for 16-18 årige på ungdomsuddannelserne

    Anna-Christa Bjerg

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  387. Implementering af en pædagogisk fælles praksis i folkeskolen

    Christina Alaelua, Stig Elttør

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  388. Læring- og videndelingsportal

    Helena Lynggaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  389. Lærings- og videndelingsportal

    Helena Lynggaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  390. Mobil læring - anvendelsen af iPad i specialundervisningen

    Christian Møller Nielsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  391. Remediering af AMU-kursus til afvikling i åbent værksted: Et e-kursus som multimodalt didaktisk design til e-læring

    Jørgen K. Munk

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  392. Social- og sundhedselevers digitale dannelse og it-krav fra praksis

    Hanne Borring

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  393. Vejen mod bedre undervisning via videokonference

    Per Hjul Mouritzen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  394. An ICT-facilitated didactic concept for inclusion of children with ADHD in primary and secondary education

    Henrik Grum, Hanne Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  395. Finding the balance between too little and too much: How can internetbased social media such as Facebook contribute to increase student commitment in the learning process

    Anders Breinholt Sørensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  396. Hjerte-lungeredning i IKT støttet læringsrum

    lars hansen, jørn fryd, Vibeke Flytkjær

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  397. Implementering af Computer Supported Collaborative Learning - i et multiprofessionelt uddannelsesforløb

    Maja Hansen, Vibe A. Jelsbak, Kristian Johnsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  398. Integration of ICT in primary school: Knowledge sharing i learning organisations

    Henrik Søren Hansen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  399. Med Skolen I Skyen

    Susanne Hvidtfeldt, Jacob Elholm, Mads-Peter Galtt

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  400. Se din viden

    Jan Sosniecki, Christian Vedel Andersen, Thomas Claus Christensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  401. Sharing Local Knowledge with Social Media: Exploring the potential for sharing Greenlandic Local Knowledge on Facebook

    Chris Paton

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  402. Absalon som Medie i Undervisningen på TPU - Hvordan

    Jørn Døi

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  403. Logo_Master.jpg

    Billedæstetiske elementer i didaktisk design

    Charlotte Dale

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  404. PlaNET.jpg

    Blikkets måde at være blik på: Et strategisk koncept for en undervisningsapplikation.

    Lisbet Soya Nørgård

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  405. metodedesign_02_MINI.png

    Didaktisk design af et pervasive learning game

    Anders Bredahl Frank, Joakim Oldenskov, Jens Westergren

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  406. Elevers udbytte af at arbejde med animationer i kemiundervisningen på stx

    Helena Tveit Nielsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  407. Erfaringsutveksling i forbindelse med praksistudier, - hvordan kan dette tilrettelegges i et virtuelt rom?

    Kjell Ivar Iversen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  408. Formidling af et teoretisk begreb

    Henrik Søgaard Jørgensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  409. How IT-guides support learning at work

    Henrik Lauritzen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  410. Mindstorms i læreruddannelsen

    Søren Wilhelmsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  411. PBL-online VIA Second Life: Scenarier i Second Life til understøtning af Problembaseret Læring

    Per Christensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  412. Undervisningspodcasts på ASB: om undervisernes udfordringer i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af undervisningspodcast

    Rikke Hellberg Pedersen, Anne Catharine Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  413. Undskyld - var det postcast De sagde? En undersøgelse af læringspotentialer i podcasts fra Danskernes Akademi

    Pernille Lomholt Christensen, Anne-Mette Nortvig

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  414. Virtuelt Personligt Læringsmiljø (PLM) til mennesker i rehabilitering

    Ragnhild Engen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  415. Brikken i puslespillet: - om e-læringsressourcer i en didaktisk forståelsesramme

    Tina Kjærgaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  416. De smarte tavler: en didaktisk udfordring

    Roland Hachmann

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  417. Et fag – fire lærere: IKT og naturvidenskabeligt grundforløb

    Michael Høst Kristensen, Nino Kofoed Romanini

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  418. Evaluering og metodeudvikling af blended learning på HD studiet på SDU

    Lars Meldgaard, Niels Lauritzen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  419. IT-værktøjernes mangfoldighed: En undersøgelse af anvendelse af IT-værktøjer og af vidensdeling i et revisionsfirma

    Anne Fritzen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  420. Metode til udvikling af en IT-platform til undervisning: - et IT-baseret pædagogisk kvantespring på Agri College Aalborg

    Tina Grønborg

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  421. Stilladsering af online socialitet - design af et blended learning studiestartsforløb.

    Louise Bach Jensen, Christine Houman Nyrup

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  422. VIDENSDELING BLANDT LÆRERNE PÅ KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI GENNEM ANVENDELSE AF EN WIKI

    Annette Korsgaard Johansen, Frank Bechmann Mathiassen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  423. Videnvisualisering i NIRAS - et casestudie

    Stig Brinck, Carsten Heine

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  424. Video og gruppearbejde i matematikundervisning

    Richard Swain

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  425. Workshoppen - et IKT-kompetenceløft til lærere i folkeskolen

    Anders Fehrmann, Allan Madsen, Line Skov Hansen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  426. Blended learning- En ny tilgang til bygningskonstruktøruddannelsen

    Ole Søstrup Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  427. "Blogg??? test-test": bruk av web 2.0 verktøy i læringsfellesskap/lærende nettverk

    Cecilie Aurvoll

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  428. Brug af Interaktive Tavler i Undervisningen

    Richard Swain

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  429. Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  430. e-Portfolio som understøttelse for læring: - i fagene idræt og billedkunst med fokus på video

    Anette Schaltz Villadsen, Lars Bo Smith

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  431. Face-to-face

    Michael Jungfalk, Svend Rossen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  432. Genbrug af didaktisk design ?

    Birgit Tanderup

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  433. Kompetenceudvikling af undervisere på SDU indenfor e-læring

    Inger-Marie Falgren Christensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  434. Kulturændring kræver kulturforståelse

    Bente Kirketerp

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  435. Lektorweb - En portal til videndeling i fremtiden: Videndeling

    Holger Pedersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  436. Læring i Jyske bank

    Morten Ploug, Suzanne Petersen, Anders Lindskjold

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  437. Læringsplatformens rolle i det almene gymnasium: en analyse af læringspotentialet i skolens digitale platform

    Eva Katballe

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  438. Det ny musikbibliotek

    Georgios Skouros

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  439. Digitale lærerportfolier på gymnasieskolen i Grønland

    Christine Stampe Frøsig

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  440. IKT-baserede test i gymnasiet: Læringspotentialet i test

    Chris Østergaard, Hans Olivur Joensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  441. Interaktionsdesign: Grundlæggende CNC-teknik som e-læring til træindustrien

    Troels Myken, Eddie Buchhave

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  442. Intranet til videndeling og samarbejde

    Per Hessellund Laursen, Maria O'Donovan, Kirsten Jensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  443. Iscenesættelse af meningsforhandling: Udvikling og implementering af et Content Management System

    Bjarne Christensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  444. IT-støtteprogrammer i FVU-læsning

    Henning Kalsgaard Poulsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  445. Sig noget! Anvendelse af audioteknologi i undervisningen

    Charlotte Jørgensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  446. Videreuddannelse af radiografer: med særlig fokus på didaktik og læringsstile

    Lene Gerberg, Ole Verner Olsen, Lars Hvid

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  447. Det virtuelle miljø: en mulighed for nye læreprocesser i rehabiliteringen af afasiramte

    Dorte Schmidt, Ulla Konnerup

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  448. Mødet og Mediet

    Rasmus Forman

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  449. Virtuelle Fokusgrupper

    Niels Troels-Smith, Lotte Nørregaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  450. E-læring og ledelse

    Henrik Wisbech

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  451. En netbaseret didaktik

    Hans Damgaard Kristensen, Orla Nielsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  452. Forslag til videreudvikling af uddannelsesbogen i Elevplan

    Jens Rohleder

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  453. HCSøg

    Lisbet Kühn

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  454. Juhuuu vi har et projekt

    Gunnar Green

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  455. Kompetencer i anden

    Jens Slotmann, Hans H. Thorup, Pia Thomsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  456. Netstuderende haves - virtuelt samarbejde ønskes!

    Michael Jensen, Hanne Søgaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  457. Oplevelse, analyse og produktion af Internetbaserede medier med udgangspunkt i Fælles Mål

    Lars Borg, Ulrik Esmann Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  458. Planlægning af Det Digitale Byggeris implementering i Bygningskonstruktøruddannelsen på ErhvervsAkademiet i Odense

    Tom Frostgaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  459. Samarbejde om miljøinformation

    Peter Thers-Nielsen, Lars Linnemann

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  460. Søgning på internettet

    Gitte Søgaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  461. Videndeling på Gladsaxe Bibliotekerne

    Svend Aage Filtenborg

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  462. Video i sykepleieutdanningens øvingslaboratorium

    Ivar Myhren

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  463. Virtex

    Signe Skovmand, Jens Dørup

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  464. Deltagelsens vilkår

    Dorthe Kingo Thruelsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  465. Den IKT-medieret Portfolio

    Thomas Graeser Kramp

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  466. Design af en Virtuel Projektportfolio

    Svend Erik Thomsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  467. Designelementer for et virtuelt læringsmiljø til Ingeniørhøjskolen i Århus

    Michael Winther, Aage Birkkjær Lauritsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  468. Det er lettest å snakk når en skal si noe

    Hanne Schou Røising

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  469. Digitale undervisningsmidler i et læringsteoretisk perspektiv

    Lis Toft Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  470. Fra lærer til lærer ...

    Birgitte Faber, Lise Witfeldt

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  471. IKT i læreprocesser - brug og betydning.

    Hanne Søgaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  472. IKT-medieret videndeling - Bidrag til udvikliong af et begrebsapparat

    Lisa Bach Andersen, Anne-Christine Østergaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  473. IKT og Organisatorisk læring - med magtens blik

    Bente Schmidt Nielsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  474. Interaktivitet og narration i et læringsperspektiv

    Jannik Gorm Hansen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  475. Kvalifikationer, kompetencer og kreativitet i IKT-medieret undervisning

    Lis Toft Andersen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  476. Lederuddannelse i Grønland

    Hans Broe

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  477. Læreruddannelsen mellem Grundtvig og Gates

    Jens Aage Poulsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  478. Nettlæring for nettundervisning: Nettlærerkurset ved Høgskolen i Hedmark

    Svein Foss

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  479. Organisationers anvendelse af asynkrone kommunikationsfora til problemløsning

    Belinda Eriksen, Peter Trolle Jakobsen, Jan Olsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  480. Professionsuddannelse i et fremtidsperspektiv

    Rina Østergaard

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  481. Rummelighed - en vej til forandring

    Alice Holm, Kenneth Gitz

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  482. Videndeling

    Else Marie Jensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  483. Videndeling via intranet? - Ja måske

    Ulrik Esman Andersen, Orla Nielsen, Lars Borg, Hans Damgård Kristensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  484. E-brikker i EUD's læringsmos@ik

    Peter Møller-Hansen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  485. E-learning i handelsskolernes efteruddannelse

    Hanne Falk Mikkelsen, Kai Møller Nielsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  486. En modularisk template for IKT-baserte kurs

    Per Ola Lien

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  487. En retorisk forståelsesramme for Computer Supported Collaborative Learning

    Asger Hasle Harlung

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  488. Fremtidens skole

    Lars Roest

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  489. Hvordan kan Luftforsvarets årlige og obligatoriske sanitetskurs forbedres både pedagogisk og organisatorisk ved bruk av IKT?

    Yngve Refseth, Inge Hopland

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  490. IKT-baseret kommunikationstræning for læger

    Mads Henrik Bang, Jane Merete Pallisgaard, Elisabeth Richard Jensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  491. Kan vi dele viden via intranet?

    Knud S. Vemming, Marianne Grûtzmeier, Krista Naver

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  492. Learning ESL in a Community og Practice

    Pia Janni Jensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  493. Projektarbejde, IKT og læring

    Anne-Mie Nielsen, Søren Bro, Henriette Cornet Sørensen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2003

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  494. Master i Humanistisk Palliation (Efter- og videreuddannelse)
  495. Den specialiserede palliative praksis og komplementær alternativ behandling : - hvor mennesker mødes

    Susanne Christophersen

    Master i Humanistisk Palliation (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester , 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  496. Nutidens sorgkultur set ud fra den voksne efterladtes perspektiv: Contemporary grief culture from the perspective of the adult survivor

    Kirsten Søndergaard

    Master i Humanistisk Palliation (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester , 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  497. Når det bliver hverdag efter et hospiceophold

    Conny Sønderby, Marlene Søgaard

    Master i Humanistisk Palliation (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester , 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  498. Pædiatrisk palliation. Eksistentielt nærvær - ”Jeg ser dig” også når døden bliver nærværende

    Camilla Charlotte Lykke

    Master i Humanistisk Palliation (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester , 2014

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  499. Master i Bæredygtig Omstilling
  500. Bæredygtig omstilling på kirkegårde -hvordan?

    Solvejg Sieg Sørensen

    Master i Bæredygtig Omstilling, (Masteruddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  501. Green Lean – ”den effektive og grønne autoophugger”

    Danny Nuka Lynge

    Master i Bæredygtig Omstilling, (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  502. Biogas som forandringsagent

    Jens Askehave, Søren Gustav Rasmussen

    Master i Bæredygtig Omstilling, (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  503. Bygningskonstruktøruddannelsen som omstillingspartner

    Damir Hatic

    Master i Bæredygtig Omstilling, (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  504. Navigation, meningsskabelse og genbeskrivelser - miljømedarbejderens rolle i det frivillige samarbejde om bæredygtig omstilling hos SMV’er

    Dorte Grastrup-Hansen, Pia Duus Jensen

    Master i Bæredygtig Omstilling, (Masteruddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  505. Master i Bygningsfysik
  506. Dagslys

    Alexandra Silvestru

    Master i Bygningsfysik, (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  507. Energirenovering af enfamiliehus opført efter BR-S85: Energirenovering af enfamiliehus opført efter BR-S85

    Jens Peder Bjerre Nikolajsen, René Rohde Martensen

    Master i Bygningsfysik, (Masteruddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

Forrige 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...20 Næste