Søg efter studenterprojekter

Uddannelse
Publikationsår
til
  1. Historie, Kandidat
  2. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  3. Jødiske kvinder i Auschwitz-Birkenau, 1942-1945

    Tommy Sylvest

    Historie, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  4. Det Mosaiske Troessamfunds Repræsentantskab og jødespørgsmålet 1940-1943

    Simon Buhl Larsen, Flemming Nielsen

    Historie, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  5. Hertugen i natpotten

    Jacob Hvid Mikkelsen

    Historie, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  6. HD 2. del (Organisation og Ledelse)
  7. Strategisk Vagtplanlægning

    Mari-Ann Simonsen

    HD 2. del (Organisation og Ledelse), (Diplomuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  8. Ledelse af folkeskolen - chefroller i et bureaukrati: chefroller i et fagbureuakrati

    Rikke Vejlebo

    HD 2. del (Organisation og Ledelse), (Diplomuddannelse) 2. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  9. Global Refugee Studies, Kandidat
  10. An Ethnographic Study of Reciprocal Expectations in the School-Home Cooperation with Refugee Parents in a Danish Welfare State Context

    Mette Dahl Hansson

    Global Refugee Studies, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  11. Governing Homeless European Migrants in Copenhagen: - An Analysis of the Political and Juridical Responses to the Presence of Homeless European Migrants in Copenhagen

    Emilie Marie Skensved, Gitte Krag Nissen, Regitze Benedicte Wrede Kufahl

    Global Refugee Studies, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  12. Producing casework strategies in the social welfare effort with unaccompanied refugee minors

    Ann-Kathrine Kværnø

    Global Refugee Studies, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  13. Diskurser blandt danske muslimer - linket mellem terror og islam

    Stine Vestergaard

    Global Refugee Studies, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  14. Geografi (Sidefag)
  15. Forsoningsprocessen i Cambodja efter folkedrabet i 1975-1979.

    Caroline Christensen

    Geografi (Sidefag), (Tilvalgsfag eller Sidefag) 5. semester (Bachelor), 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  16. Geografi, Kandidat
  17. Stedskonstruktioner i uddannelsesgeografien

    Jesper Agerbo

    Geografi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  18. Folkesundhedsvidenskab, Kandidat
  19. Forslag til forandring af udbredelsesstrategien for det danske børneundersøgelsesprogram

    Laura Hvidaa Hjørnholm, Sara Jacobsen, Maja Thomsen Albrechtsen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  20. Samskabelse med borgerinddragelse som strategi til forebyggelse af diabetes i et udsat boligområde

    Sune Søndergaard Thomsen, Kirstine Støvelbæk Rosenkvist

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  21. Tidlig opsporing af patienter med KOL - Forandringstiltag mod en tidligere opsporing af KOL i Danmark

    Peter Elmegaard Adelhelm, Morten Korsgaard

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  22. Videreudvikling og forandring af det fysiske hjerterehabiliteringsforløb i hospitalsregi

    Stine Helbo Lunde, Helle Viftrup Flohr, Sidse Marie Østergaard Olesen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  23. Evidensbaseret vidensgrundlag for svangreomsorgstilbud målrettet sårbare gravide: et systematisk review.

    Sofie Langergaard, Johanne Frøsig Pedersen, Sarah Boutrup Kallesøe

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  24. Forandringsforslag til at øge brugen af Navigatortilbudet - udarbejdet til Kræftens Bekæmpelse

    Iben Kallesen Ravn, Camilla Welling Andersen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  25. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  26. Forslag til forandring af navigatortilbuddets udbredelsesstrategi - praksisrettede anbefalinger målrettet Kræftens Bekæmpelse

    Sofie Kristensen, Sidsel Lund Laursen, Michelle Poulsen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  27. Netværksgrupper til borgere med senfølger efter kræft

    Isabella Maria Niebuhr, Julie Lund Dalsgaard, Louise Deigaard Bruun

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  28. Seksuel sundhed i Grønland - Forebyggelse og implementering

    Aka Franciska Olesen, Pia Simonsen Lentz, Marlene Hartmann Hansen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  29. Tematisk diskursanalyse af den danske sundhedspolitik - Hvordan den sociale ulighed inden for svær overvægt fremstilles med hensyn til forebyggelse

    Mikael Aron Lambert Nielsen, Mihriban Kutluca, Aziz Dakhel

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  30. Videreudvikling af den skolebaserede intervention "Mental Sundhed på Ungdomsuddannelserne"

    Rasmus Emil Otten, Tong Zhu, Louise Larsen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  31. En kritisk diskursanalyse af tilgangen til social ulighed i sundhed - med afsæt i de nationale forebyggelsespakker

    Amalie Wittrup Tølbøll Mortensen, Kattie Hostrup

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  32. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  33. Forebyggelse i forandring - hvordan social ulighed i sundhed kan reduceres

    Christine Trankjær, Rebecca Futtrup Gantriis

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  34. Mental sundhed på en offentlig arbejdsplads på Færøerne - en videreudvikling af ABC

    Anna Helena Otthamar, Katrine Olesen Hinge, Rikke Holmegaard Calundan

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  35. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  36. Partnerskaber med inddragelse af lokale borgere som strategi til sundhedsfremme i udsatte lokalsamfund

    Rikke Larsen Rasmussen, Christina Vestergaard, Didde Brodersen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  37. Social ulighed i sundhed - En diskursanalyse af forebyggelsespolitikken

    Katrine Bang

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  38. Social ulighed i type 2-diabetes rehabilitering

    Lotte Lykke Larsen, Sisse Rodkjær Søndergaard, Vigga Marie Norup Jensen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  39. Unges mentale sundhed - en diskursiv forandring

    Anne Berthu Petersen, Luljeta Deli, Anne Fischer Jespersen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  40. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  41. Forandring af kræftoverlevere med senfølgers beskæftigelsesmuligheder

    Sanne Dahl Jensen, Kristina Skou-Holtet

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  42. Grønlandske gymnasieelevers betydningsdannelse af sundhed – Udvikling af en kompleks intervention i et sundhedsfremmende forandringsperspektiv

    Sofie Braüner Madsen, Katrine Hounsgård, Maria Aagaard Andreasen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  43. Grønlandske gymnasieelevers betydningsdannelse af sundhed – Udvikling af en kompleks intervention i et sundhedsfremmende forandringsperspektiv

    Sofie Braüner Madsen, Katrine Hounsgård, Maria Aagaard Andreasen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  44. Grønlandske gymnasieelevers betydningsdannelse af sundhed – Udvikling af en kompleks intervention i et sundhedsfremmende forandringsperspektiv

    Sofie Braüner Madsen, Katrine Hounsgård, Maria Aagaard Andreasen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  45. Personer med skizofreni og deres oplevelser af det psykiatriske patientforløb – Et kvalitativt casestudie

    Bjarke Jørgensen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  46. Sunde madordninger i danske folkeskoler - et iterativt mixed methods studie

    Mads Winther Olsen, Julie Nyholm Jensen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  47. Ulighed i deltagelse ved kolorektal cancerscreening i Region Nordjylland

    Ulrik Deding, Anna Sharon Henig, Ann Salling

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  48. "At famle i blinde" - Et kvalitativt studie af hverdagslivet hos søskende til en psykisk syg

    Güzin Øzbay, Sara Kruse Cox

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  49. "At famle i blinde" - Et kvalitativt studie af hverdagslivet hos søskende til en psykisk syg

    Güzin Øzbay, Sara Kruse Cox

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  50. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  51. Børns sundhed i pædagogisk praksis - et casestudie om at udvikle og implementere sundhedsskemaer i en dansk børnehave

    Michelle Villemoes, Jeppe Sievertsen Toftdahl, Heidi Lind Rasmussen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  52. Kostindsatsen i de grønlandske folkeskoler - et virkningsevaluerende casestudie

    Nanna Toxvig Sørensen, Anne Katrine Misser Nielsen, Tina Krogh Sørensen

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  53. Kvalitativ studie af Methicillin resistent Staphylococcus (MRSA) positives oplevelser af sundhedsvæsenet ved indlæggelse på hospitalvæsenet

    Nils Krister Olof Ripadal

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  54. Livmoderhalskræftscreening: Selvtest som et middel til forandring i forebyggelse af livmoderhalskræft

    Anne Julie Tybjerg, Maja Riisberg

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  55. Rekruttering af gravide til indsatsen Gravid og Glad: Et forandringsforslag med afsæt i et bruger- og professionelt perspektiv

    Rikke Bundgaard Oddershede, Anne Tilde Mogensen, Pernille Fleggaard

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  56. Rekruttering af gravide til indsatsen Gravid og Glad: Et forandringsforslag med afsæt i et bruger- og professionelt perspektiv

    Rikke Bundgaard Oddershede, Anne Tilde Mogensen, Pernille Fleggaard

    Folkesundhedsvidenskab, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)