Søg efter studenterprojekter

  1. 2021
  2. Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervskontrakter

    Benjamin Mortensen, Jacob Schmidt

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  3. Ansvar for juridisk bistand baseret på legal tech

    Benjamin Overvad Skafsgaard

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  4. Ansvarsfraskrivelser i overdragelser af fast ejendom

    Thomas Jonstrup Nielsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  5. Dagbodsudløsende mellemterminer i entrepriseretten

    Ulrik Lindstrøm Sommer, Mads Iversen, Stig Suhr Malmberg

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  6. Fremtidige forpligtelsers ugyldighed med udgangspunkt i det nu ophævede grundbyrdeforbud

    Julie Mørkholt Schliemann, Nikolaj Bo Høgsted Jakobsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  7. Legal techs betydning for advokaters og juridiske rådgiveres erstatningsansvar

    Jacob Madsen, Martin Faurholt Møller

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  8. Materialefejl i byggematerialer

    Johan Hejlskov Jensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  9. Skadelidtes direkte krav mod sikrede skadevolders ansvarsforsikring

    Frederik Jensen Vad

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  10. 2020
  11. Analyse af fordele og ulemper ved de fire virksomhedsoverdragelsesmetoder

    Ida Katrine Mikkelsen, Charlotte Ingrid Pedersen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  12. Ansvarsfraskrivelser og konventionalbod i erhvervskontrakter

    Laura Dalgaard Glintborg

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  13. Anvendelsen af fuldstændighedsklausuler i Danmark

    Alexander Traunholm Schultz, Alexander Luther Ræhrgaard Nielsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  14. Dansk implementering af EU-direktiver med fokus på kædeansvar og Den Danske Model

    Mette Deanne van Divier

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  15. Demokratiets fordelingstal - Fordelingstal i ejerfællesskaber belyst ved lovgivning, metoder og praksis

    Camilla Cecilie Høgh Andersen, Camilla Gstir-Svenstrup

    Landinspektør (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  16. Direkte krav i entreprise

    Ingi Kárason Midjord

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  17. Direkte krav i entreprise - Før og efter indførelsen af AB 18

    Pernille Rødkjær Christoffersen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  18. Entreprenørens retsstilling ved formålsuegnethed

    Lasse Kristensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  19. Ikke-gennemprøvede byggematerialer og byggetidens viden

    Jakob Sloth-Odgaard

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  20. Lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse under rekonstruktion

    Sophia Holmberg Brogaard Christensen, Josephine Athena Østergaard

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  21. Modifikationer til den begrænsede hæftelse: Modifikationer til SL § 1, stk. 2

    Casper Sabinus Weng Steglich-Petersen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  22. Passiv identifikation i entrepriseretten

    Steffen Meldgaard Nielsen, Simon Frier

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  23. Platformsøkonomi i et forbrugerretligt perspektiv

    Simone Ryom Jensen, Anne Albæk Fisker Jensen

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  24. Retsvirkningerne af afbrydelses- og suspensionsreglerne i relation til forældelse af gæld

    Vivi Lam, Maria Huusom Thorø

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  25. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  26. Totalrådgivers ansvar for uklarheder i udbudsmaterialet overfor bygherre

    Sabrina Feldmose Uhrenholt

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  27. Udstrækningen af ejendomsmæglerens ansvar ved en fejlagtig værdiansættelse

    Christian Rye, Malthe Mondrup Pedersen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  28. 2019
  29. Ansvarsfraskrivelser i indenlandske og internationale løsørekontrakter

    Anne-Sofie Thomsen Leth, Viktoria Nymand Huber

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  30. Byggegrunden i Totalentreprise

    Bjarke Filip Pedersen, Søren Kjærgaard

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  31. Byggetidens viden

    Joachim Riis Jensen, Martin Abbas Bro, Søren Nyløkke Hedegaard

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  32. Byggetidens viden

    Joachim Stig Christensen, Daniel Høygård Ørbæk

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  33. Ejendomsmæglerens ansvar

    Joachim Walther Beck, Anders O'Neill Håkansson, Steffan Eggert Arnvig

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  34. En analyse af de juridiske muligheder for surrogatmoderskab i Danmark og problematikkerne herved

    Cecilie Julie Jensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  35. En analyse af lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra et konkursbo

    Pernille Winther Nørskov, Louise Irene Pedersen

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  36. Entreprenørgarantier

    Nanna Godthåb Nielsen

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  37. En undersøgelse af sælgers loyale oplysningspligt, og hvordan den anvendes i forbindelse med handel med fast ejendom

    Christoffer Büttner Haacks-Hansen, Jessica Døssing Bak

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  38. Erstatningsberegning ved misligholdelse af danske og internationale kontrakter

    Cecilie Højvang Christensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  39. Formålsuegnede byggematerialer

    Julia Trier Olafsdottir Ringsmose

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  40. Joint-venture: Juridiske- og strategiske barrierer og risici

    Jonas Refsgaard Nielsen, Michael Kjærgaard

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  41. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  42. Lov om forretningshemmeligheder i perspektiv til virksomhedsoverdragelse

    Kristoffer Iden Møller

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  43. Risiko og ansvar ved fejl i byggematerialer

    Emilie Bak Andersen

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  44. Rådgivers ansvar for projektering

    Claus Christensen, Emma Hegnet Withycombe Frismodt

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  45. Sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved konkursboets behandling - i et kautionsretligt perspektiv

    Peter Lyhne Nielsen, Jeppe Vistisen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  46. Skimmelsvamp i lejemål i Grønland

    Sika Inge Tuperna Nielsen Lange

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  47. Totalrådgiverens ansvar over for bygherren

    Rebecca Marie Madeleine Chantal Rasmussen Stichelbout

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  48. 2018
  49. Betydningen af lejelovens § 5, og den afledte betydning for typeformularens § 11.

    Christian Jørgen Schou, Steffen Mejer Jørgensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  50. Bygherrens muligheder for erstatning for glemte ydelser

    Marie Munck Kristiansen, Emil Johansson

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  51. Digitale platformes kontraktansvar i et forbrugerretligt perspektiv

    Anne Sofie Haven Carlsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  52. Finansiering af konkursboets retssager

    Anne Ramlov Risager, Tobias Kloborg Worsøe

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  53. Forbrugerens retsstilling efter vedtagelse af det nye direktivforslag 2015/0288(COD)

    Dorthe Schultz-Hansen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  54. Forsikringsselskabers efterforskning af forsikringssvig vurderet ifht. god skik i forsikringsbranchen

    Glenn Robert Muir

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  55. Identifikation og Hæftelsesgennembrud i koncernret

    Anne-Sophie Møller Friis

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  56. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  57. Retten til en kontraktmæssig vare

    Morten Jansen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  58. Sælgerens grove uagtsomhed i bolighandlen

    Mads Gregersen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  59. Virksomhedspantets udfordringer i landbruget

    Jeff Emanuel Larsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  60. 2017
  61. CISG's virke i dansk ret: Særligt om artikel 7

    Pernille Schmidt Galsgaard

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  62. Ejerskifteforsikringens skadesbegreb sammenholdt med sælgerens mangelsbegreb

    Trine Kiilerich Christensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  63. Identifikation

    Mia Maria Seberg Hansen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  64. Komparativ Analyse af Loyalitetsforpligtelsen og CISG Princippet Good Faith

    Stephan Margaard Svendsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  65. Lejerens midlertidige fuldstændige fremlejeret

    Anne Strøm Mortensen, Matilde Christensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  66. Ophævelse af kontrakter

    Camilla Grimm Birnbaum

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  67. 2016
  68. Anvendelsen af aftalelovens § 36 i erhvervsforhold

    Morten Nygaard Smed Sørensen

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  69. Boligsælgerens grove uagtsomhed

    Katrine Henriette Buus Jensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  70. Direkte krav i entrepriseforhold

    Rikke Krøger

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  71. Lejers tilsidesættelse af ordensforskrifter

    Nikoline Brohus Sørensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  72. Lejers tilsidesættelse af ordensforskrifter

    Nikoline Brohus Sørensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  73. Pligter mellem kontraktparterne i anledning af fordringshavermora

    Mark Steffenauer, Thomas Skougaard Thomsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  74. 2015
  75. De kinesiske studerende i Aalborg og adfærd op til valg af udenlandsk universitet - Et empirisk studie

    David Lam, Hoan van Doan

    Erhvervsøkonomi (International Marketing) (cand.merc.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  76. Ejendomssælgerens oplysningspligt: Særligt hvor der ikke er fysiske defekter ved bygningerne

    Simon Mogensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  77. Selvbyg i bolighandlen

    Mette Myrup Mortensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  78. Vindmølleprojekter: Retlige rammebetingelser og kontraktmæssige handlemuligheder

    Lasse Yde Holst

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  79. 2014
  80. En juridisk analyse af den finansielle leasinggivers retsstilling i forbindelse med leasingtagers konkurs

    Maria José Thingholm

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  81. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  82. Lejerens tilsidesættelse af god skik og orden og udlejerens sanktionsmuligheder

    Kristina Estrup Elholm

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  83. Parternes retsstilling i tvivlstilfælde om huseftersynsordningens rækkevidde

    Christian Andersen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  84. Revisors ansvar i relation til besvigelser

    Zascha Mikkonen Andersen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  85. 2013
  86. Delvise retsmangler ved overdragelse af fast ejendom: Mangelskonstitution og misligholdelsesbeføjelser

    Maria Pedersen, Momo Zhou Eskildsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  87. Ejerskifteforsikring: Betydning for købers retsstilling ved mangler

    Lene Braad

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  88. Juridiske problemstillinger i relation til mangler ved heste i forbrugerkøb

    Kamilla Bjerre Munk

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  89. Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom

    Kit Purkær Madsen, Iben Karen Albrechtsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  90. Springende regres ved køb af fast ejendom

    Mai Lund Svendsen

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  91. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  92. 2012
  93. Ansvarsgrundlaget ved partiel vanhjemmel ved handel med fast ejendom

    Nikolaj Trudslev, Sune Damsig Sørensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  94. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  95. Identifikation mellem koncernselskaber i relation til kreditorer

    Carsten Jacobsen, Mads Søbye

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  96. Lejelovens væsentlighedsvurdering ved lejerens misligholdelse med betaling af leje eller anden pligtig pengeydelse

    Mette Kroer, Caroline Krogh

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  97. Lejelovens væsentlighedsvurdering ved lejerens misligholdelse med betaling af leje eller anden pligtig pengeydelse

    Mette Kroer, Caroline Krogh

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  98. Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber

    Camilla Hjerrild, Julie Bloch

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  99. Sælgers loyale oplysningspligt i handel med fast ejendom – med fokus på handel omfattet af huseftersynsordning

    Paw Allan Møller Christensen, Simon Fonseca Ullits Christensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  100. 2011
  101. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  102. Huseftersynsordningen med fokus på ulovlige elinstallationer

    Jeanne Schou

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  103. Mellemkommunal refusion i et juridisk perspektiv

    Wivi Mørch

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  104. 2010
  105. Digitale platforme i et forbrugerretligt perspektiv

    Camilla Haastrup Hansen, Fie Harbo

    Erhvervsjura, Bachelor, (Bacheloruddannelse) 6. semester, 2010

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  106. 2009
  107. Tidsbegrænsede lejeaftaler

    Mie Gyldendal Rasmussen

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  108. 2008
  109. Udlejers ophævelse ved lejers betalingsmisligholdelse

    Sasia Damtoft, Bettina Thomsen

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2008

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)