Søg efter studenterprojekter

  1. 2023
  2. Citizen Meetings as Sites of Negotiated Imaginaries: Analyzing Narratives and Meaning-Making in the Public Engagement of Local Power-to-X Projects

    Margaret Mackenzie Zimmer, Julie Vejlin Jensen

    Teknoantropologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2023

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  3. Cumulative impact assessment of offshore windmill farms

    Sara Mogensen Larsen, Cecilie Lauge Gertsen

    By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2023

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  4. Planlægning til mindskelse af modstand mod VE-projekter

    Troels Lang Nielsen, Philip Odgaard Larsen, Casper Lynge Østergaard

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2023

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  5. 2022
  6. Environmental Assessment of GHG Emission Impacts - a study of current practice and potentials for including life cycle thinking

    Kasper Smetana Christensen, Sebastian Moeslund Wael, Laura Hilligsø Munk

    By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  7. 2019
  8. Vurdering af krav om og indhold ved miljøvurdering af lokalplaner

    Christoffer Kriegbaum Madsen, Rune Lilliedal Madsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  9. 2018
  10. Biogasplanlægning i Danmark: ÅRSAGER TIL MANGLENDE BIOGAS I DET DANSKE ENERGISYSTEM

    Nick Alexander Borup Holm Petersen

    By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  11. Miljørettens forhold til industrielle symbioser

    Monica Lea Hauge

    Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  12. 2017
  13. Sociale konsekvenser i VVM: Hvor findes viden om sociale konsekvenser?

    Lisbeth Møller Roesen, Sabrina Basballe Jensen

    By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  14. 2016
  15. Dobbelt-deregulering af kystnærhedszonen: Territorial impact assessment af regeringens vækstudspil 2015

    Anders Schmidt Dalgaard, Jonathan Overgaard Markman

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  16. 2012
  17. Landbrugserhvervet i den kommunale planlægning

    Stine Sloth Nikolajsen, Line Sæderup

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  18. 2007
  19. Integration af miljøgodkendelse og VVM: Et forslag til en samlet lov for industrivirksomheder

    Trine Kjærgaard Gregersen, Sanne Vammen Larsen, Tina Thomsen

    Civilingeniør i Plan & Miljø (Environmental Management), (Kandidatuddannelse) 10. semester, 2007

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  20. 2004
  21. EU-vandrammedirektiv

    Henrik Præst, Jesper Jørgensen, Johnni Jensen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  22. Internationale naturbeskyttelsesområder. Implementering af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet i dansk naturbeskyttelseslovgivning

    Lars Emil Vinfeld Møller, Jeanette Zinck Østergaard

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt