Søg efter studenterprojekter

  1. Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat
  2. Håndtering af outsourcing i byggeriet

    Tsvetomila Mihaleva Hristova

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  3. IKT og politik

    Rijad Ahmetspahic

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  4. Med frihed følger ansvar: En praksisregime-analyse af entreprenørens handlemuligheder i en bygge- og anlægsbranche i konstant udvikling

    Nicolaj Frederiksen

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  5. Planlægningens dilemma: Konsekvenser af tidlige beslutninger i udførelsen af byggeprojekter

    Malte Dilling Jandorf, Andreas Johan de Gier

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  6. Implementering af vedvarende energiteknologier: Eksemplificeret ved Albertslund & Ærø Kommune

    Mike Peter Hellberg

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  7. Kulturelle forskelle mellem danske og franske entreprenører: Overvinde kulturelle forskelle i et internationalt samarbejde

    Vincent Loic Marie Maes

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  8. Udbud af Strategiske Partnerskaber

    Zhaneta Avtanska

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  9. Digital drift af eksisterende byggeri

    Frederik Sidelmann Borg

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  10. Femern Bælt forbindelsen: Fra bro til tunnel: Et indblik i beslutningsprocessen

    Firat Baykara, Stefan Seide Lorenzen

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  11. LEDELSE UNDER OVERFLADEN: En undersøgelse af geologiske og geotekniske praksisser i Femern Bælt-forbindelsen

    Alexander Engelbreth Allerslev Kristensen, Andreas Geisler Johansen

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  12. LEVERANDØRENS UDVIKLINGS- OG SAMARBEJDSMULIGHEDER MED BYGGERIET

    Sebastian Marc Petersen, Aske von Fyren Kieler Ekelund

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  13. Samfundsansvar i Byggeriet

    Bergur Napoleon Joensen, Karina Pilemann

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  14. Social BIM : - og sekventielle samt integrerede leverancers indflydelse

    Bjarne Bojsen Nikolajsen

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  15. Digital infrastruktur på byggepladsen

    Marco Daniel Tecedor

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  16. Digitalisering i den færøske byggebranch

    Pætur Árnason Jakobsen, Einar Johannessen

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  17. IKT i kalkulationsprocessen

    Shahabuddin Safi

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  18. Implementering af 3D objektbaserede bygningsmodeller i drifts- og vedligeholdelsesfasen

    Jannik Kempel Larsen

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  19. Udviklingen af bæredygtighed i byggeriet - i et diskursivt institutionelt perspektiv

    Louise Friberg

    Ledelse og Informatik i Byggeriet (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  20. Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat
  21. Hævd og offentligretlig regulering

    Jonas Højberg

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  22. Kan naturnationalparker redde den danske biodiversitet?

    Rasmine Husted Sørensen, Tenna Laursen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  23. Rettighedsopgør ved matrikulære ændringer

    Marcus Væver, Janni Guldmann Møller

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  24. Multifunktionel jordfordeling: jordfondes ageren

    Emilie Sonne Uhlott

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  25. Realisér visionerne - fra uformel plan til realisering

    Sanne Heiselberg Flarup

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  26. Uformel fysisk planlægning - Diskurser i Storkøbenhavn

    Aslaug Winge Lind

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  27. Vurdering af krav om og indhold ved miljøvurdering af lokalplaner

    Christoffer Kriegbaum Madsen, Rune Lilliedal Madsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  28. Lokalplaners byggeret - set i lyset af den nye ejendomsvurdering

    Kasper Langdahl, Astrid Laustsen Lave, Andrea Krogh Sørensen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  29. Anbefaling til kommuner forbindelse med nedklassificering fra offentlige veje til private fællesveje

    Jesper Læsø Christensen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  30. Borgerinddragelse - Områdefornyelsesprojekt i Græsted: Borgerinddragelse i områdefornyelsesprojekt i Græsted

    Søren Ejner Lehde Pedersen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  31. Dobbelt-deregulering af kystnærhedszonen: Territorial impact assessment af regeringens vækstudspil 2015

    Anders Schmidt Dalgaard, Jonathan Overgaard Markman

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  32. Arronderingsjordfordeling i landbrugslandskabet: - trafik, struktur og miljø

    Lene Holm-Christiansen, Henrik Ibsen, Anders Rahbek Jensen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  33. Uskadelighedsattester i ejerlejlighedssager: - en analyse og anbefaling til anvendelsen af uskadelighedsattester

    Casper Aagaard Madsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  34. Planlægning i det åbne land: Samarbejde om rekreative ruter

    Hanne Hjertmann Christiansen, Marie Søndergaard Jensen, Anni Elisabeth Hornbæk Nielsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  35. Realisering af lokale områdeplaner gennem jordfordeling

    Brian Albinus Graugaard

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  36. Totalkortlægning eller Minimalkortlægning: tendenser og muligheder i FOT

    Kristian Nielsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  37. 3D-visualisering af ejerlejligheder

    Jonas Kousgaard Jørgensen, Christian Birch Smith, Thomas Schouenborg Buhl

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  38. Implementering af klimatilpasningsplanen : - Hvem, hvad, hvordan?

    Cecilie Ravn-Christensen, Sophie Dige Iversen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  39. Kommunal ekspropriationshjemmel i planloven: Mangler retssikkerheden

    Lars Bach, Brian Bay Johansen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  40. Modernisering af myndighedshøringen ved udstykningskontrollen: - En videnskabelig afhandling om kvalitetssikring og effektivisering af myndighedshøringen via øget digital forvaltning

    Jimmy Donbæk Jensen, Rune Halkjær Christensen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  41. Arealforvaltning og geokommunikation – et casestudie på Zanzibar

    Søren Lousdal Borkmann

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  42. Digital planforvaltning og de statslige myndigheders indflydelse på planproceduren: eksemplificeres ved de kirkelige myndigheders indflydelse på lokalplaner

    Dijana Lubarda, Ulrik Pedersen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  43. Implementering af vandplanindsatsen ”Ændret vedligeholdelse af vandløb”

    Christina Rasmussen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  44. Indikatorer for den kompakte by: udviklingen af indikatorer til vurdering af byområders kompakthed i Københavns Kommune

    Kreils von Fyren Kieler Ekelund, Rasmus Kristian Pejter Rasmussen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  45. Internationalt rådgivningsarbejde ved arealerhvervelse i infrastrukturprojekter: Belyst ved eksemplet Norge

    Jonas Egeberg Olsen, Anders Vittrup

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  46. Landbrugserhvervet i den kommunale planlægning

    Stine Sloth Nikolajsen, Line Sæderup

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  47. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  48. Når realisering af planlægning undlades: Et casestudie af udviklingsejendomme i Aalborg

    Anders Juul Jellesen, Esben Billeskov Poulsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  49. Samfundsmæssige konsekvenserved oversvømmelsre: udvikling af model til kortlægning

    Morten Klindt, Søren Amdi Jensen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  50. Grundvandsbeskyttelse - En erfaringsopsamling

    Marie Louise Grøndahl Nielsen, Simon Skovly Kristensen, Uffe Møller Holm

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  51. Practice of administration of the Beachprotectionline: - en analyse af administrationspraksis

    Andy Klarholt, Brian Mejlvang Jensen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  52. L10GTM01_TITLE.pdf

    Automatisk lokalisering af ændret NBL § 3-natur

    Morten Aaby Smith

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  53. Biogasanlæg: udpegning af mulige placeringer

    Jes W. Joensen, Jesper Mølgaard

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  54. Tilsyn med kommune- og lokalplaner: konsekvenser for den fysiske planlægning

    Nadja Rummelhoff Henningsen, Signe Maj Holm

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2010

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  55. Helhedsorienteret planlægning efter kommunalreformen

    Søren Hasling Pedersen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2009

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  56. Den Regionale Udviklingsplan: Muligheder og vilkår for forankring

    Lars Gilje, Anne Mette Kjær Nielsen, Anders Josefsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  57. Landinspektørrådgivning: en vurdering af projektudvikling af fast ejendom

    Thomas Bach Poulsen, Troels Jakobsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  58. Nytænkning i byplanlægningen: Frederikshavns forvandling

    Hans Peter Therkildsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2007

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  59. Forventningsværdi ved ekspropriation

    Stefan Gustafson, Anders Wengel-Hansen, Ulrik Thomsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  60. Landzoneadministrationen

    Peter Brøndum Christensen, Kasper Thaarup Hansen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2006

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  61. Byomdannelse

    Line Træholt Hvingel

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  62. Ejendomsregistrering i Bolivia

    Niels P. Jacobsen, Nicolai Holte Jensen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  63. Kystnære områder i spillet mellem stat, amt og kommune

    Toke Iversen, Bjørn Johannes Adsersen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  64. På vej mod Rebild kommune - hvad gør vi?

    Sanne Kolding Johansen, Henriette Lyngberg

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  65. Udpegning af fremtidig placering af produktionsbygninger i landbrugserhvervet

    Rune Andersen, christian P. Hansen, Steffen B. Martens

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  66. Vejlaug som problemløser

    Jens Peter Petersen, Arnold Thomassen, Torben Jensen, Rasmus Ørtoft

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2005

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  67. Basisdata

    Lars Erik STorgaard, Martin Nyvang

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  68. Byomdannelse på Aalborg Østre Havn

    Mette Johansen, Line Mathiasen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  69. Dispositionsretten til fællesjorder og kirkestier

    Martin Rosenkrans Nielsen, Jacob Risager

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  70. En bæredygtig strukturreform - med fokus på mulige konsekvenser for den fysiske planlægning

    Lotte Heeland Madsen, Mads Møldrup

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  71. Kulturarvsbeskyttelse - på bekostning af ejendomsretten

    Jesper Quist L. Christensen, Jes Juhl Jørgensen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  72. Landzoneinteressernes indflydelse på lokaliseringen af fremtidens husdyrbrug - hvor er vi på vej hen

    Bo Mørkbak Elefsen, Lars Haagensen, Joan Schou Berentzen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  73. Offentlig-privat samarbejde i byomdannelsen

    Hans Vognsen Christensen, Keld Madsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  74. Offentlig-privat samarbejde i byomdannelsen

    Hans Vognsen Christensen, Keld Madsen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  75. Servitutregistrering ind i det 21. århundrede

    Jacob Lambrethsen, Thomas Eriksen, Jens E. Eriksen

    Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2004

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  76. Landinspektørvidenskab (cand.tech.), Kandidat
  77. Byfortætning - Hovedstadens ejendomskonflikt

    Christoffer Torp Aagesen, Daniel Bro Kristensen, Mads Bitsch Petersen

    Landinspektørvidenskab (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  78. Kommunal planlægning for udvikling i landdistrikter i nærheden af de store byer.

    Alicja Jolanta Sørensen

    Landinspektørvidenskab (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  79. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  80. Facilitering af klimatilpasning på privat grund - Kommunernes og spildevandsselskabernes muligheder og udfordringer

    Emilie Erlands Fuhr

    Landinspektørvidenskab (cand.tech.), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  81. Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat
  82. Globalization and HRM

    Mirza Omerinovic

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2023

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  83. A Qualitative Study of the Racial and Cultural Identity Construction of Afro-German Women

    Amelie Koumbou Kéré

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  84. Blockchain technology sustainability in governmental application: study case of Estonia and Denmark

    Mathilde Anne-Catherine P Demonty

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  85. Constructing Conflict: An Investigation of Discoursive Battles over Power and Reality on 9GAG and Imgur: En undersøgelse af diskursive kampe om magt og virkelighed på 9GAG og Imgur

    Lasse Fischer, Ana Catarina Da Silva Malheiro, Milica Cuturic

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  86. Crisis Communication in Gaming: A Study on Blizzard Entertainment and Riot Games

    Gabriel Ignacio Arias Coscaron

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  87. Critical Reflections of the Economic Impacts of the Covid-19 Pandemic on Migration and Mobility Among the Youth in Africa

    Abdul Latif Anas

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  88. Effects of Suppliers Branding on the Decision-Making Process of Small Companies in Brazil

    Patricia Broda, Irina Titica

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  89. Employee social relationship during COVID-19 Pandemic

    Deepa Rai

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  90. French NGOs development processes in Burkina-Faso's politics and economy

    Alexandre Lima

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  91. From photojournalism to social semiotics: a study on how A.R.T.-based research reveals patterns of talking about sustainability

    Cecilia Ferraro Titin

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  92. How does the use of English as medium of instruction either facilitate or challenge the cultural diversity at Steven Tito Academy in Tanzania?

    Ramadhani Kassim

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  93. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  94. Is English the Be-All and End-All?: A Survey About the Everyday Usage of English among Young Danes and their Attitudes towards the English Language

    Astrid Lundsby Skov

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  95. "It starts with you, dear leader" - Regenerative Organization and Leadership

    Addison Hyldahl Rogness, Louise Boe Weis Jensen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  96. Market communication about recreational cannabis - A hypothetical communication strategy for Curaleaf in Denmark

    Sarah Theilgaard Toft Stisen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  97. Mental illness stigmatization on social media and identity construction. An intersectional case study

    Laila Souza Hansen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  98. One Border: The representation of refugees in international politics

    Rocio Alonso

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  99. Organizational Culture in Direct Sales Teams

    Martin Kyndbøl

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  100. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  101. President Joe Biden's political speeches on two different wars The War in Afghanistan vs. The War in Ukraine

    Lisa Brødbæk

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  102. Reggaetón, struggle for international recognition, and popular culture

    Chano Hedegaard Hansen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  103. Sanctuary and Solidarity Cities in Global Context: Copenhagen, Denmark and Accra, Ghana as a Case Study

    Mashudu Salifu

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  104. Search Results about The War in Ukraine: An Introductory Study about Framing and the Filter Bubble on the Search Engines Google and Brave

    Marie Pauline Holten

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  105. SOCIAL SUSTAIABILITY IN MULTINATIONAL ENTERPRISES: a multiple case study of csr reports

    Moushumi Shikhanoor

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  106. The challenges of youth immigrants with identity formation in Danish society.

    Hussein Abdi Warsame

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  107. The Path to Purpose: How Covid-19 Made Us Rethink Talent Attraction

    Ioana Andriescu

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  108. The Rohingya Refugee Crisis: Social and Cultural Impacts for the Local Community in Bangladesh

    MD RAHMAT ULLAH

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 1. semester, 2022

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  109. The weight of the g-word: a critical discourse analysis of the portrayal of women's experiences in the current avaliable definitions of genocide

    Marie-Louise Dalgaard Sørensen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  110. To be or not to be danish?

    Hafsa El Bouazati

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  111. Women in volunteering and social work: the case of Mareena organization

    Nina Hurtisova

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  112. Critical Discourse Analysis of Barack Obama's farewell address as president from Chicago 2017

    Sebastian Schmidt Nielsen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  113. Framing Immigration: The Portrayal of Immigration and Terrorism by the British Media and The Scholars after London Bombing

    Salman Ibn Siddique

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  114. MARGINALISED BY DENMARK'S "GHETTO" LAWS

    Paola Buconjic

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  115. Shaping The Believer: A Comparative Study of Constitutive Religious Rhetoric

    Josefine Berring

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  116. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  117. "We Ourselves Must Shape Our Culture" - The Sámi Museum as Facilitator of Cultural Encounters and Decolonizing Processes

    Anne Schäfer

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  118. Veganism in Danish society

    Nanna Skov Simonsen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  119. BECOMING LEAN STARS: An anthropological approach to sustaining the Lean journey through aligned leadership practices

    Jonas Bang Madsen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  120. Brand Activism in a New Power World: A Case Study of the Social Media Communications of Patagonia

    Maria Abild Hermansen, Caroline Victoria Viken Tuason

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  121. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  122. Crisis Communication - CTE: Challenges in organisation's crisis communication efforts.

    Dennis Gussmann

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  123. Efficient Communication of Aalborg Zoo's Animal Welfare and Zoological Practices

    Jesper Sung Ho Christiansen, Casper Rasch

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  124. EXPATS IN DENMARK: Challenges & Accommodation Strategies

    Nikolaj Selschou Lauridsen, Vithuchan Amirthalingam

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  125. How do we speak of the EU - Narratives in newspaper coverage of the EU

    Lars Roesgaard, Thomas Vikner

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  126. How to Manage Nation Branding - With China as Case

    Cecilie Mosholm Iversen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  127. Influencer Marketing and Regional Cultural Differences: A case study of Thisted and Copenhagen in influencer marketing

    Nanna Bech Olesen, Rebecca Mortensen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  128. International aid campaigns in Eastern Europe: are they effective?

    Alexandra Molnarova

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  129. Narratives of the 'Comfort Women' System Survivors: Individual Memories to Redress the Past and Change the Future

    Airina Fontanet Clarisso

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  130. None of Us Are Free But Some of Us Are Brave

    Sofie Melanie Gravengaard Dahl, Camilla Agerbo Andersen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  131. Place Branding and Consumer Concerns: A Case Study of Turkey

    Seray Keskin

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  132. "Returning to 0": A qualitative study on the impacts of uncertainty on Syrian refugee families living in Denmark

    Martin Fredsted Kjær

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  133. The Huawei data security scandal and politics: What implications does it have for political consumerism?

    Jakub Cumpelik

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  134. The importance of capital: A study on international newcomers' adjustment to the Danish labor market

    Ida Marie Madsen, Ramona Mechtilde Etzel

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  135. The Influence of Expatriate Personality in Cross-Cultural Environments

    Mikkel Zedlitz Alberg

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  136. "They should stay in the neighboring regions where their culture is" - A study of inclusion and exclusion through nationalism and racialization in the Danish immigration debate

    Nina Svane Bruhn, Mette Christensen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  137. "They should stay in the neighboring regions where their culture is" - A study of inclusion and exclusion through nationalism and racialization in the Danish immigration debate

    Nina Svane Bruhn, Mette Christensen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  138. Understanding the relationship between audience and influencer: A study in the signficance of authenticity: A study on the significance of authenticity

    Sanne Diget Thomsen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  139. What affects green consumption in Slovakia?

    Roland Jas

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  140. Borders and Boundaries on the Balkan Route - The Underlying Reasons for the Governing of Protection-Seekers during the Refugee Crisis

    Leona Weiher

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  141. Creativity and intercultural competence in multicultural organizations from a pragmatism framework

    Moses Rikard Ambu Svanström Salomonsen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  142. Success and Failure of Grassroots Initiatives: Stakeholders' Roles and Perceptions - A Case Study of Spielraum für Alle e.V.

    Lena Schandra

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  143. The Impact of Intercultural Communicative Competences in a Bilingual School Environment

    Laura Stibi

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  144. Time's Up Now & #MeToo Denmark

    Christina Jakobsen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  145. Community-supported agriculture in Germany - a way towards more sustainability?!

    Josefina Luise Fädler

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  146. Identity of a foodie and a company’s ability to brand themselves

    Natasa Milosevic

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  147. SHAMING TEENAGE DRAMA - An Analysis of the Norwegian Teen Drama Series SKAM

    Tine Marie Ausland

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  148. Brain Drain in the Arctic: The Retention of Local High-Skilled Labour in Nuuk, Greenland

    Verena Gisela Huppert

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  149. Cultural time perception in organizations: Recruitment, integration and retention of employees

    Mugesh Arunagirinathan

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  150. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  151. 'Venligboerne' : Inklusion af flygtninge i Danmark

    Henriette Lind Kelstrup

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  152. Banal Nationalism ...or a case study on the un-cunning use of a flag

    Delia Olteanu

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  153. Globalization and the production of fashion clothing in Denmark

    Jakob Thorup Sørensen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  154. Udsigt til velvære: Et speciale om at formidle information om lykke og mentalt helbred

    Kiki Dudal Jensen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  155. Ægteskabsmigranter fra Tyrkiet: Håb, realiteter og et liv midt imellem: Et case studie a migrantoplevelsen blandt tyrkiske ægteskabsmigranter i Vollsmose

    Kim Lindgaard Jørgensen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  156. A Bite of Denmark in Japan: Making Sense of Country-of Origin in Daily Food Evaluations

    Lisa Aoyama Eskildsen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  157. Branding the Danish City | Is Adaptive Reuse an Option?

    Manuela Enache

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  158. Social Democracy and Multiculturalism

    Marte Strand

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  159. Adopting an Including Culture

    Jeppe Fredborg

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  160. Parental Rights for Everyone? A critical gender study of the European Union Directive 2019/1158 on Work-Life Balance for Parents and Carers.

    Emma Conradsen

    Kultur, kommunikation og globalisering, kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2002

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  161. Kulturforståelse (Sidefag)
  162. Litteratur og ludicitet i et intermedialitetsperspektiv

    Camilla Grubert Løgstrup

    Kulturforståelse (Sidefag), (Tilvalgsfag eller Sidefag) 6. semester (Bachelor), 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  163. The Immortal Sherlock Holmes - From relic to a modernised retelling

    Nadia Emilie von Rummell Nielsen

    Kulturforståelse (Sidefag), (Tilvalgsfag eller Sidefag) 2. semester (Kandidat), 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  164. Reaching Beyond the Screen: A Study of Affective Horror

    Britt Berg Sørensen, Michael Godsk Pedersen

    Kulturforståelse (Sidefag), (Tilvalgsfag eller Sidefag) 6. semester (Bachelor), 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  165. Master's thesis

    Tania Benyamin Odisho Jounan

    Kulturforståelse (Sidefag), (Tilvalgsfag eller Sidefag) 2. semester (Kandidat), 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  166. Kriminologi, Kandidat
  167. Hadforbrydelser som et socialt problem: en medieanalyse

    Jackie Viola Pedersen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2023

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  168. Analyse af implementeringen af Grønlands Politis koncept "Samtale i stedet for husspektakler"

    Camilla Breum Søgaard

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  169. Én gang kriminel, altid kriminel? En kvalitativ undersøgelse med fokus på tidligere kriminelles oplevelser af uformelle straffe

    Marie Katrine Friis, Maria Minh Nguyet Huynh Nguyen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  170. En kvalitativ undersøgelse af tre civilsamfundsorganisationers resocialiserende indsatser i Jyderup Kvindefængsel og deres samarbejde med Kriminalforsorgen

    Ea Nadia Rudbøg, Ditte Rosenkilde Petersen, Rikke Vang Kristensen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  171. Er online sexkrænkelser gammel vin på nye flasker? - En kvantitativ undersøgelse af sexkrænkelser

    Liv Lykke Lærkegaard, Dlawa Qadri

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  172. Et kunnskapsbasert politi? En casestudie av arbeidsmetodikken KUBA

    Camilla Løvschall Langeland

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  173. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  174. Mentalerklæringer i §69-straffesager

    Christina Kearney, Signe Esbech Stenstrop, Pernille Skovbo Carøe

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  175. Mænd, maskulinitet og vold

    Luna Sofie Stagsted Nielsen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  176. Relationer og forebyggelse på krisecentre - En kvalitativ interviewundersøgelse: En kvalitativ interviewundersøgelse

    Theresa Surekha Larsen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  177. Som ringe i vandet - Et kvalitativt kriminologisk studie af fritidsjobbets betydning for udsatte unge

    Stine Tolstrup Sigaard

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  178. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  179. Visitation- og skærpede strafzone: Borgere og Fyns Politis oplevelser af de kriminalpræventive redskaber i Vollsmose

    Nicolai Benjamin Sørensen, Christoffer Lind Juul Christensen, Ole Kobberrød Kristensen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  180. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  181. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  182. Digitale sexkrænkelser: En kvalitativ undersøgelse af billeddeling uden samtykke blandt unge

    Caroline Marina Bräuner, Walid Redha

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  183. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  184. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  185. Håndtering af psykisk vold i etniske minoritetsmiljøer - En kriminologisk undersøgelse af udfordringer og erfaringer i politiets arbejde i Skandinavien

    Helena Birk Oxlund, Frederikke Hougaard Hansen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  186. Kulturen i fængslet - resocialisering

    Henriette Magdalene Lundal Sørensen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  187. Livsfortællinger fra tidligere indsatte

    Jensine Espersen Leth, Line Godsk

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  188. Løsladt til hjemløshed

    Sarah Cecilie Løvschall Jørgensen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  189. Mennesker mødes på Aarhus Ø - et kriminologisk casestudium om moralsk panik og utryghed

    Lars Skjærris Olsen Vasegaard

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  190. Resocialiserende arbejde med seksuelle minoriteter i danske fængsler

    Julie Jørgensen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  191. Ungdom i opposition

    Mille Møller Bertelsen, Britt Grønbech Hansen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  192. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  193. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  194. Fremstillinger af minoritetsetniske mænd - et kvalitativt studie

    Karoline Pedersen Bolding

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  195. Når kontroltryk redder liv - en liniær regressionsanalyse af sammenhængen mellem kontroltryk og færdselsuheld med personskade i Nordjyllands politikreds

    Philip Hovgaard Lassen, Louise Maria Haslev

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  196. Resocialisering i Kriminalforsorgens pensioner - En kvalitativ undersøgelse af resocialisering på Pension Skejby og Pension Hammer Bakker

    Sara Just, Julie Bugslag Raahauge Laursen, Maria-Louise Loftager Sund

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  197. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  198. Frirum i fare? Et kriminologisk kvalitativt studie af kvindelige brugere af Reden.

    Annemette Mølgaard Iversen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  199. Genealogisk analyse af selvkontrolbegrebet

    Tobias Højrup Knudsen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  200. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  201. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  202. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  203. Mere end bare sund. Et stofindtagelsesrums fortællinger.

    Mette Opal Lykkegaard

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  204. Politiets komplekse oplæring - Et kvalitativt studie af danske politibetjentes oplæring

    Alexandra Sommer, Tina Brønnum Andersen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  205. Social Supply - Et kvalitativt studie af tilegnelse og overdragelse af euforiserende rusmidler i sociale netværk

    Angeline Niroshiha Knight Paskaran

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  206. SOCIALSØG: Identificering af mistrivsel - Et eksplorativt casestudie af politiets IT-værktøj Socialsøg

    Line Terp Hansen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  207. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  208. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  209. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  210. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  211. Krænkelser af børn og unge - En kriminologisk undersøgelse af seksuelle krænkere i Grønland

    Mathilde Salskov Sams

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  212. Kærlighed og Kontrol - En kvalitativ undersøgelse af indsatte rockeres maskulinitetspraksisser og parforhold

    Sisse Gøttler, Penille Kvist Sørensen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  213. Magt og diskurser i arbejdet med udsatte unge

    Betina Lundsby

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  214. Mediernes fremstilling af radikalisering & islam - En diskursiv tekstanalyse

    Elnaz Etemadi Yamchi

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  215. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  216. Prostitution eller parforhold? En diskursanalytisk kortlægning af gråzoneprostitution i den danske, offentlige debat

    Cecilie Torabi Strehlow

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  217. Psykisk Vold i Dansk Kriminalpolitik - Et tværfagligt samarbejde

    Rikke Troelsen, Christina Rohrberg Fabild

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  218. Rammerne og relationerne - et studie af besøg i Herstedvester Fængsel

    Krista Bjerknæs Fallesen, Cecilie Juel Nielsen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  219. Tricktyveri i beboelse: En miljøkriminologisk undersøgelse af tricktyveri i beboelse i Midt- og Vestjyllands Politikreds

    Kim Koch, Louise Toft Højgaard

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  220. Unge og Cannabis

    Andreas Taagaard, Christina Nyland Bach, Anne-Sofie Andersen, Julie Kjær

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  221. Unges normalisering af hash i Haderslev Kommune

    Tine Wiuff Hansen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  222. Cannabis - et ulovligt rusmiddel? Et kvalitativt interviewstudie af unge nordjyders holdning til cannabis

    Isabelle Rune Gudum, Heidi Selin Ustaoglu, Helena Toft Heilesen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  223. Faresignaler forud for drabsforsøg i parforhold - En kvalitativ undersøgelse fra offerets perspektiv

    Anna Bernsen Jakobsen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  224. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  225. FRIHEDSBERØVELSE TIL FORHANDLING: En kvalitativ undersøgelse af, hvordan den enkelte oplever at afsone sin straf med fodlænke.

    Katrine Brund Kristensen, Helene Kaiser Povlsen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  226. Konfliktråd - Et kvalitativt studie af konfliktrådets betydning for forurettede

    Simone Bennedbæk

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  227. Konsekvenser af sårbarheder - et kvalitativt studie af terrorfinansieringens sociale kontrolsystem og dets konsekvenser

    Frederikke Sofie Schwander

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  228. Når intimitet går online - Et eksplorativt studie af karakteristika og mønstre i anmeldte sager om ulovlig deling af intimt billedmateriale

    Rikke Sørup Larsen, Trine Ravn Nielsen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  229. Risikovurdering - en ny strategi. En kvalitativ undersøgelse vedrørende indførelsen af LS/RNR og MOSAIK i Kriminalforsorgens tilsynsafdelinger.

    Janni Gøtz Bertelsen, Mai Andreasen, Anita Pedersen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  230. Samarbejde på tværs af murerne: Et kvalitativt studie af fordele og udfordringer forbundet med implementering af OPS i den danske kriminalforsorg

    Emma Birgit Borello, Tone Schnell DiBona

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  231. Spirituskørsel - kun en beslutning man tager, når man er stiv

    Anna Diep, Zeynep Bardakci

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  232. Behandling af personer der udøver vold - Et kvalitativt studie af fire forskellige tilbud, som specialiserer sig i behandling af personer der udøver vold

    Anne-Kathrine Binder, Natalie Corcino Bülow

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  233. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  234. Fra kriminalitetsbekæmpelse til affaldshåndtering: Et casestudie om divergerende holdninger til tv-overvågning i et udsat boligområde

    Mie Hamborg Christiansen, Mie Helle Boye Dahl

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  235. Kampen om bandebegrebet - En diskursiv analyse af Politiken og Berlingskes fremstilling af bandebegrebet

    Charlotte Ruge

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  236. Livet som varetægtsfængslet

    Luna Viborg Willadsen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  237. Politidilemmaer - Et metodekombinerende studie af danske politistuderendes holdninger til og håndtering af politiarbejde.

    Bastian Bygvraa Schultz, Julie Fogh Ginnerup, Lærke Mogensen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  238. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  239. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  240. Udfordringer i Retspsykiatrien: Et casestudie af fagpersonalet i retspykiatrien i Region Syddanmark

    Lise Hvarre

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  241. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  242. Varetægtsfængslingen - Et kvalitativt casestudie af hvordan varetægtsfængslede anskuer hverdagslivet i Helsingør Arrest

    Andreas Filip Borup Jensen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  243. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  244. Fortællinger om det uforstålige: -Et kvalitativt studie af psykisk partnervold i en kriminologisk kontekst

    Annika Nørenberg Skrubbeltrang

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  245. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  246. Kompleksiteter i politiets arbejde: En kvalitativ undersøgelse af danske politibetjentenes holdning til nigerianske kvinder i prostitution

    Anne Juul Pedersen, Christina Østergaard Hald, Josefine Nielsen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  247. Resocialisering af seksualforbrydere : En kvalitativ undersøgelse af mulighederne og udfordringerne forbundet med en eventuel implementering af CoSA i Danmark

    Maria Kidmose Hansen, Sascha Nikoline Strauss Krogh

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  248. RoBogCop: - et kvalitativt studie i nye betjentes tilgang til politifaget

    Mathias Kaae Jensen

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  249. Social Pejling: Fastholdelse og mulighed for forbedring?

    Mette Kragh Murmann

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  250. Kommunikation, Kandidat
  251. Blåt Blod. En visuel undersøgelse af menstruation.

    Rebecca Kirkeby Blach Rossen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2023

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  252. Pol-Cast: Jagten på en nuanceret politisk debat - En analyse af Mette Frederiksens podcast 'Statsministeren spørger'

    Asta Alvilde Suneson Aaboer, Emma Rose Hansson

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2023

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  253. Blik for organisationskultur og arbejdsmiljø: En caseundersøgelse af organisationskulturen og arbejdsmiljøet i Lindab A/S

    Andrea Majlund Christensen, Karoline Maj Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  254. Casestudie af Nationalpark Thy: Thyboere og turisters tilknytning til områdets natur i relation til destinationsbranding

    Sissel Dahl Petersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  255. Divaer, dronninger og andre derogative diskurser - En kritisk diskursanalyse af krænkelse i danske koncertanmeldelser

    Emilie Schjeldahl Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  256. En forbrugerkulturel undersøgelse af SAS' kampagne "What is truly Scandinavian?"

    Mathias Papendick Hesselberg, Lærke Chemnitz Stræde

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  257. Fra cute teen til cool teen? Et casestudie af Vi Unge som et meningsfuldt valg for målgruppen

    Bianca Alexandra Buruiana, Caroline Cecilie Nordholt, Anna Odgaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  258. Journalistik på Instagram: En indholdsanalyse af den journalistiske nyhedshistorie om drabet på Mia Skadhauge Stevn

    Sally Ezzeddine

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  259. Sammenhæng i Viborg Kommune: - en undersøgelse af den strategiske praksis med udgangspunkt i Sammenhængsmodellen

    Amanda Synnestvedt Olsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  260. Storytelling og mobiliseing - et speciale om rekruttering af frivillige til politisk forandring

    Amanda Ritz

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  261. Thisted Bryghus-krisen - En undersøgelse af Thisted Bryghus' krisekommunikation og den offentlige respons

    Louise Mølgaard Nielsen, Ida Kirk Boysen, Rasmus Villadsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2022

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  262. #baredanmark - Et speciale om destination branding og visualitet som æstetisering af forbrugeradfærd under COVID-19

    Rebecca Karen Kohl Svegaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  263. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  264. Byvandring eller begravelse?

    Astrid Skiby Andersen, Mads Bjerring Berger

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  265. COVID-19 vaccinen i et komplekst perspektiv: Træffer du dit eget vaccinevalg?

    Caroline Margrethe Pedersen, Ditte Marie Bro Pedersen, Klara Rytter Nissen, Cecilie Line Mikkelsen, Isabella Braagaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  266. Dansen med corona: Et forskningsprojekt om magt og risikoopfattelser i forbindelse med covid-19 krisen

    Amalie Frederikke Christiansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  267. Den Danske Mediedækning af Black Lives Matter

    Sissel Gro Peltz Bloch

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  268. Den fri abort på tilbagetog: En indholdsanalyse af abortdebatten i irske, spanske og polske medier med fokus på mediesystemer og kønsteori

    Sofie Gøgsig Holmsberg, Ida Baunehøj Dyberg Christiansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  269. DEN SVÆRE DANS MED COVID-19: En analyse af involverede aktørers risikokommunikation og -styring

    Louise Mie Dunk Hansen, Maria Brandenborg Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  270. Emotionel respons på online reklamevideoer med og uden lyd

    Emil Otte Brok, Søren Mølgaard, Claus Martin Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  271. Fra eskimo til inuit. Et forskningsprojekt om identitetspolitiske strømninger.

    Jon Vestergaard Feldborg Andersen, Mathias Skov Jepsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  272. Frihedskæmper eller sølvpapirshat? Mediefremstillingen af konspirationsteorier i en krisetid

    Maria Amanda Vegenfeldt, Rebekka Grage Rasmussen, Christina Torbensdottir Kirkeby

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  273. Hinsides diskurs, danskhed og dansk identitet

    Emilie Sørensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 3. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  274. Hvid mand søges til hovedrolle - et studie i mangfoldighed på film eller mangel på samme

    Fie Pedersen, Dorte Palmund, Stine Nørgaard Brauer

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  275. Hånden eller håndteringen? En kritisk diskursanalyse af politisk krisekommunikation i en #MeToo kontekst?

    Christina Lynggaard Madsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  276. I KRIG MED CORONA

    Rasmus Butzbach Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  277. Jada: Mennesket bag brandet

    Johanne Marie Legarth Ryge Vig

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  278. Menneskelige Mette Folkelige Frederiksen

    Nicolai Christian Petersen, Majd Ben Khaled Karmani, Sarah Louise Bøgelund Sørensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  279. Mere en gruppe end et team: En specialeafhandling om en HR-afdelings oplevelse af deres rolle

    Caroline Plagborg Andersen, Marlene Harbo

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  280. Motiver unge medarbejdere på hjemmearbejdspladsen: - et casestudie i samarbejde med Danfoss

    Anne Kirstine Roed, Frederikke Egeberg Elkjær, Sututhi Perrananthasivam

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  281. Når virksomheder tager socialt ansvar - Kommunikation på Facebook under COVID-19

    Rasmus Bro Gaardsdal

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  282. Populisme på sociale medier. Diskursanalyse af venstre- og højrepopulisme på Facebook og Twitter

    Karina Frederiksen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  283. Sport & Spil - Et casestudie af spilreklamers design og diskurs i dansk tv: Et casestudie af spilreklamers design og diskurs i dansk tv

    Jonas Søhus Vogt Sørensen, Mark Haldager Mathiesen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  284. Ude godt hjemme bedst? Et kvalitativt casestudie af hjemmearbejde i Telenor

    Mathilde Juul Back Jensen, Ann Hansen Bredvig

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  285. Vi skal passe på hinanden: En diskursiv undersøgelse af regeringens og Sundhedsstyrelsens kommunikation under første bølge af Covid-19 i Danmark

    Anton Castro Bøjgaard, Nynne Selene Juel Munk

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2021

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  286. Branding i den 3. sektor: Et speciale om branding og NGO'er

    Morten Høgh Nielsen, Steffen Lyng Ryom

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  287. Da Axelborg Brændte

    Maja Helene Larsen, Tina Buhl Pretzmann

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  288. Det emotionelle salgsargument

    Simone Meincke Kristensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  289. Drømmefabrikken - tænk hvis du vandt. Et casestudie af danske sportsbetting reklamers diskursive påvirkning af unge mænd.

    Mikkel Jesper Rasmussen, Sebastian Sjøstrøm Veggerby

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  290. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  291. Fremtidens samarbejde i nutidens rammer: En undersøgelse af studerendes fortællinger om tværfaglighedens praksis i megaprojekterne

    Patrick Münzberger, Jesper Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  292. Glemte I noget? Et dialogisk perspektiv på møder

    Line Ida Abildgaard, Line Raun Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  293. Klimasynd eller klimasund

    Sofie Wamberg Broch, Asta Justesen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  294. Nobody expects the Cybertruck - en medieret diskursnanalyse

    Barbara Wisbech Nissen, Michelle Winther

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  295. Pædagogers oplevelser af trusler mod værdighed

    Emilie Lundberg Bjarnskov

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  296. Sluk solariet, mand! En empirisk undersøgelse af, hvordan man kan få unge mænd til at ændre deres solarieadfærd

    Anna Hee Ustvedt, Nicoline Slosarich

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  297. Talen om seksualitet: En neksusanalytisk undersøgelse om dialogen mellem den mandlige patient og den sundhedsprofessionelle

    Mette Marie Dam Svensson, Julie Franck Enemark

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  298. TO SELL(MODSIGENDE BRANDING) OR NOT TO SELL(MODSIGENDE BRANDING)? - ET KVALITATIVT STUDIE OM SELVMODSIGENDE BRANDING - EN NY STRATEGI

    Signe Aarø Lindgaard, Maria Rishøj Petersen, Jonas Obel Knøsgaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  299. 30 tryk, 2 pust: Et samtaleanalytisk studie af sundhedskommunikativ simulationspraksis

    Amalie Kristine Løhr Simonsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  300. Atypisk beskæftigelse i en kommunal kontekst: - Et casestudie i samarbejde med Hjørring Kommune

    Trine Jespersen, Anna Moos Jensen, Caroline Nyholm Johansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  301. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  302. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  303. Er grøn filmproduktion det nye sort? En undersøgelse af, hvordan bæredygtighed kan fremmes på danske filmproduktioner

    Laura Kornerup Jensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  304. Festival for eliten - En empirisk undersøgelse af Musik i Lejets brand, oplevelse og festivalens indflydelse pa# lokalsamfundet

    Ann-Sofie Puggaard Hansen, Aja Neel Rasmussen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  305. Gamification - Et teoretisk analytisk orienteret speciale

    Nahrain Younan

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  306. Hvordan oplever følgere parasociale relationer til youtubere, og hvordan er dette relevant for influencer marketing?

    Nicoline Silke Strand Henriksen, Josefine Mølholm Larsen, Benedicte Helverskau Pedersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  307. I forandringernes magt: Et teoretisk og empirisk studie af organisatorisk forandring

    Mette Holst Hviid

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  308. "Ka' du opfat' det" - En receptionsanalyse af den kommunikative intentionalitet bag Aalborg City Gymnasiums medieprodukter

    Jette Krog Thornvig, Rikke Hald, Stine la Cour Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  309. Klimaoprør eller systemopgør? Et spørgsmål om overlevelse

    Kathrine Rander Milner, Sarah Nielsen, Anne Haugbølle Thomsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  310. Miss Danmark - et modsætningsfyldt ideal

    Josefine Løvig Rasmussen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  311. Mælk uden mælk - en retorisk og formidlingsetisk undersøgelse af en ironisk kampagne

    Klara Kristine Appel, Camilla Raahauge Nielsen, Nana Emilie Kjærgaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  312. Nordic branding i virksomheder

    Anna Neerup Jørgensen, Esraa Mahmoud

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  313. Når udvikling er indviklet - Et casestudie om danske NGO'ers udviklingsarbejde i afrikanske lande

    Josephine Brøndum Spangsberg, Lei Jürs

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  314. Paradigmeskiftets politiske kommunikation

    Frederik Halmark Thomsen, Mathias Stage

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  315. Podcast - et socialt medie i en digital verden: Et publikumsstudie af aktive podcastbrugere

    Freyja Sveinsdottir Anderberg, Astrid Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  316. Ren storytelling - et casestudie af Miilds storytelling på Instagram og forskellige forbrugersegmenters oplevelser af denne

    Line Christensen, Emilie Veggerby Mærcher, Lise Berendt

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  317. Repræsentationer af race og kvinder: Et casestudie om skønhedsmagasinforsider

    Henriette Laura Astrup, Cecilie Lei Fønss

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  318. "Sagde du native advertising?" En diskursanalytisk undersøgelse ved brugen af natives og artikler

    Nina Redder Milthers, Cecilie Højrup Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  319. Velkommen til Slaraffenland - Et casestudie af Lalandia

    Cecilie Jacobi Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  320. "Vi er egentlig lidt ligeglade, bare det fungerer" Kommunikation medarbejder og ledelse imellem

    Laura Mulbjerg Filsø

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  321. Vil du bygge en fremtid med os?

    Fie Reimer Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  322. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  323. CSR - Og hvad så!?

    Tobias Fangel Welin, Mathias Velløv Petersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  324. De 17 hvad?

    Nicoline Bundgaard Klarskov, Ellen Grønborg Christiansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  325. Det Etiske Råd og nyhedsbilledet: Fremstilling af psykisk sygdom

    Emil Petersen, Ditte Marie Drehn-Knudsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  326. Det ikoniske brand til fortidens, nutidens og fremtidens kvinde

    Mia Elisabeth Tvenge

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  327. Du er, hvad du siger, du spiser - Et speciale om opfattelser af "kød"

    Katrine Alberte Lehmkuhl Lynggaard, Christine Cecilie de Fønss, Emilie Wissing Elmeskov

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  328. En rappers dagbog: Et casestudie af sociale og politiske effekter i kulturelle kommunikationsprocesser

    Orhan Brackovic

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  329. Globaliseringen af den danske mediebranche i et metaperspektiv

    Simon Runge Mahler, Thomas Marbæk Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  330. Globaliseringen af den danske mediebranche i et metaperspektiv

    Simon Runge Mahler, Thomas Marbæk Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  331. Mangfoldige film eller ren fiktion? En longitudinal undersøgelse af kvinder, seksualitet og etnicitet i populære film

    Julie Ottosen, Sofie Amalie Edlev, Ann Kathrine Husted Østergaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  332. Mediernes terrorister - en kvantitativ indholdsanalyse af mediernes dækning af terrorisme og koblingen til islam

    Christina Kamper Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  333. #MeToo - Fra beretning til forandring

    Matilde Brink Ladefoged, Mia Gelardi Christiansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  334. #Metoo - om sociale mediers evne til at give stemme og forholdet mellem 'gamle' og 'nye' medier.

    Rie Kabling Kramme

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  335. Millennilas' Kamp for Anerkendelse i Det Moderne Samfund

    Natasha Kristine Tracey, Kirse Fisker

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  336. Monkifesto - En kampagne om selvstændiggørelse af kvinder. En kamp der er værd at tage?

    Maj Ulla Træde, Stine Elisabeth Dichow

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  337. Multikulturelle virksomheders udfordringer - en diskursanalyse

    Camilla Victoria Jepsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  338. Native Advertorials? En diskursanalytisk undersøgelse af Nordjyske Mediers brug af native advertising

    Julie Aviaja Baden Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  339. "Naturen så´n agtig" En undersøgelse af folkeskoleelevers natursyn med en diskursanalytisk tilgang

    Nanna Rishøj Møller, Helle Ibsen, Maria Elizabeth Bredahl

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  340. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  341. Selvledelse - Kontrol eller kaos?

    Pia Mai Mortensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  342. To forretningsben. Ét ATP. - Om employer brandings autokommunikative indvirken på organisationsidentitet

    Anders Wahlgreen Adelskov

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  343. Vil du donere dine stamceller? - En undersøgelse af adfærdskommunikations effekt på antallet af stamcelledonorer

    Ditte Mathilde Svensson, Sofie Fisker Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  344. Alternativets medvind og modvind i medierne

    Mette Aagaard Allen, Shirley Noraphanlop Nordenskiöld

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  345. Biografen og de unge - Udfordringer og muligheder i en medialiseret hverdag

    Alexander Harild Nielsen, Oliver Hunskjær Dyhrberg

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  346. CSR - a hva' for noget?! - Et diskursanalytisk casestudie af H&M som socialt ansvarlig virksomhed

    Matias Dong Yung Kirstein Petersen, Linnea Larsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  347. Der skal to til at interagere - En strategi til VisitAalborg med fokus på brugerinvolvering. En strategi til VisitAalborg med fokus på brugerinvolvering

    Mikkel Agerskov Jørgensen, Bodil Stride Jensen, Maria Klingenberg Christiansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  348. ”Det er jo det frivillige arbejde man er der for”

    Simone Nielsen, Emilie Grundtvig Skovgaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  349. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  350. En kontrolleret skræmmeklovn

    Michelle Malou Jørgensen, Else Kathrine Schultz-Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  351. Fjernsyn for dig, der er heteroseksuel: Heteronormativ mikrodiskrimination i dansk børne-tv

    Nick Hvidtfeldt

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  352. Forandring som Organisatorisk Livsstil - Et Systematisk Litteraturreview af Planlagte og Emergerende Forandringer.

    Diana Yaseen, Bibi Mørkhøj

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  353. Giver det mening? Teknik & Miljø i Verdensklasse

    Mette Larsen, Sofie Aarup Langballe Sørensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  354. Hvorfor forelæsninger? - En undersøgelse af forelæsninger på en PBL-uddannelse

    Cecilia Høholt Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  355. Hvorfor tager du ikke stilling? - Et kvalitativt casestudie af en succesfuld organdonationskampagne

    Henrik Brunsgaard Christensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  356. KAN JEG FÅ MINISTERENS HOLDNIG? Et casestudie om §20-spørgsmålenes repræsentation i de landsdækkende nyhedsmedier

    Steffen Kallehauge Wagener

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  357. Med kommunikationen på det rette sted

    Lenea Pedersen Lind, Nadia Iliasoff Hvolbøl, Jonas Lundahl

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  358. No fun intended - et dybt seriøst diskursstudie om køn i dansk stand-up

    Emil Styrbæk Møller, Søren Døssing Jensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  359. Når Brands Bliver Politiske: En socialsemiotisk og diskursiv analyse af branding i en politisk sammenhæng

    Mikkel Højager Jacobsen, Aske Bisgaard Pedersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  360. "Offentlig interesse eller cool cash?" - Et casestudie om NORDJYSKE Mediers Facebook-praksis

    Louise Toft Andreasen, Jens Høstmark Utzon

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  361. Purpose branding sat på spidsen - En teoretisk analyse af purpose branding: En teoretiske analyse af purpose branding

    Camilla Ratzke Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  362. Skab værdifulde relationer! Semiotiske refleksioner omkring Social Sellings kommunikative potentiale

    Marcus Lasse Vebert Birk, Casper Seeger Pedersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  363. Slip Angsten - en receptionsundersøgelse af kampagnens effekt

    Sabrina Lykke Paaske

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  364. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  365. Unges nyhedsforbrug: bias, algoritmer og online dannelse

    Nicolai Kronborg Rytter, Kristoffer Grønning

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  366. Algoritmers påvirkning af identitetsskabelse

    Mikkel Lykkegaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  367. BLOG'OS ind i sfæren - En undersøgelse af brugernes kommunikative praksis på blogs

    Pernille Tellefsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  368. Content Marketing - et kritisk magtperspektiv

    Mikkel Bang Mølbjerg Jørgensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  369. Danmark i verdens øjne

    Julie Randrup Madsen, Marianne Jensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  370. Danmark ud af EU! - Dansk Folkepartis og Enhedslistens fortællinger om EU

    Christina Overgaard Wetterberg

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  371. DR - I de unges tjeneste? (En undersøgelse af de 13-15-årige danskeres mediebrug): En undersøgelse af de 13-15-årige danskeres mediebrug

    Marie Neumann, Marie Emilie Falk Kvistbjerg

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  372. Et udtryk for publikumsudvikling: - Et diskursanalytisk kommunikationsspeciale med udgangspunkt i fire danske teatre

    Carina Mellergaard Johannsen, Nanna Sofie Christiansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  373. Hvad vælger du: Uddannelse som mål eller middel? - Unges tanker om uddannelsesvalget i en brydningstid

    Jeppe Hedevang Mikkelsen, Christian Guldberg Madsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  374. InstaBrand - En teoretisk undersøgelse af Instagram og branding

    Sarah Breckling

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  375. Kostprincipper til diskussion: Et studie af kostaktørers kommunikation og forbrugeres afkodning

    Stine Aagaard Henriksen, Julie Marie Knudsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  376. Lingeri online. Et studie af webbaserede lingeributikkers visuelle indhold. Lingeri online. Et studie af webbaserede lingeributikkers visuelle indhold.

    Anne-Kathrine Steen Larsen, Anna Catharina Sprogøe Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  377. Mediernes framing af negative kampagner ved folkeafstemningen om retsforbeholdet

    Jeppe Schmidt

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  378. Med jeget i centrum - en retorisk kritik af selvfremstilling i Helle Thorning-Schmidts taler

    Lotte Sievers

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  379. Moderne, sociale medier og confirmation bias: Radikaliseres vores holdninger? Et mediehistorisk og meta-analytisk perspektiv.

    Nicklas Leander Jensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  380. Nostalgi som virkemiddel i markedsføring

    Signe Marie Rønnegaard Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  381. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  382. Presserelationer i et fragmenteret medielandskab

    Camilla Frydenlund Jørgensen, Sofja Sivertsev

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  383. #seminbogsamling - skønlitteraturens smagsdommere på sociale medier

    Patricia Winkel-Pedersen, Katrine Tue Kahr Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  384. SMK Friday: En oplevelse af kunst i uformelle og anderledes rammer.

    Jeppe Gjerløv Nørgaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  385. Vejen til de nyuddannede: Implikationer for mindre ingeniørvirksomheders employer branding til nyuddannede i ingeniørbranchen

    Cecilie Ingrid Forsberg Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  386. Videnskabsmagasinet på DR3 - En receptionsanalyse

    Henriette Mørk Larsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  387. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  388. Værdiskabelse gennem viral marketing i et kulturel branding perspektiv

    Sabrina Tronbakken Næsborg

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  389. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  390. Den blinde plet i arbejdet med håndhygiejne: Et filosofisk hermeneutisk kommunikationsspeciale på Aalborg Universitetshospital

    Rie Grønbeck Bing, Malte Lebahn, Nicolaj Harbo Christiansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  391. Den personlige boligblog: En undersøgelse, der har til formål at klarlægge karakteristikker og motivationsfaktorer

    Julie Wittrup Pladsbjerg, Maria Fynbo-Rasmussen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  392. Digital kommunikation på tværs af skærme: -en undersøgelse af Second screen og Social tv

    Nadia Kruse Gormsen, Cille Bjerring Larsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  393. Documentaries Change of Time: How The Cove and Blackfish Influence the Business of Marine Parks

    Thea Astrid Brunslev Pedersen, Henriette Maria Bolvig Stentebjerg, Zenia Ina Stavnshøj Torp

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  394. Documentaries Change of Time: How The Cove and Blackfish Influence the Business of Marine Parks

    Thea Astrid Brunslev Pedersen, Henriette Maria Bolvig Stentebjerg, Zenia Ina Stavnshøj Torp

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  395. Er der gået sport i den? Et casestudie i content marketing

    Jonas Haldrup Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  396. Et armbånd med værdi: Et casestudie af Aalborg Karneval

    Rene Kjær Pedersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  397. Et humoristisk indspark - En undersøgelse af humorens virke i danske TV-reklamer og politisk kommunikation

    Kristian Winther Norup, Patrick Hoban

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  398. Fornemmelsen af et produkt: Et produktdesigns betydning for oplevelsen af produktet

    Puk Holm Hansen, Signe Louise Nyeman-Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  399. Fra traditionel reklame til inspirerende indhold: En undersøgelse af samfundsteoriers betydning for marketing

    Søren Willemoes Poulsen, Mads Reventlov Husted Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  400. Fælles beslutningstagning: et spørgsmål om ideal eller virkelighed: Et speciale i sundhedskommunikation om relationen mellem læge og patient

    Christine Hinrichsen Jørnung, Louise Bjerre Bojsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  401. Giv mig andet end reklamer: Karakteristik og afgrænsning af digital Content Marketing

    Mads Bach Futtrup, Daniel Seehausen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  402. Hvad har du på hjerte? : En undersøgelse af forudsætningerne for, at motivere til interaktion på Facebook

    Morten Ulltveit-Moe, Tobias Højslet Severinsen, Kasper Larsson

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  403. Hvor finder du information om din drømmeuddannelse? - Informationssøgning og strategisk kommunikation på Facebook fra et brugerperspektiv

    Cæcilie Kallehauge Nielsen, Stephanie Fuglsang Pedersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  404. Konsulenterne kommer - Et speciale om brugen af eksterne konsulenter i forbindelse med en organisatorisk forandringsproces

    Trine Dyrholm Eriksen, Mia Ravn Bach

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  405. Kunst som strategisk middel til socialpolitiske mål: Kunstens dannelsespotentiale i det politiske felt

    Camilla Bech Kjeldahl

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  406. Medier, Offentlighed og Europaparlamentsvalg

    Niels Øst Skov, Ulrik Stenius

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  407. Nostalgisk forbrug: - et speciale om nostalgiens rolle i den moderne forbrugskultur

    Thomas Yde Søgaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  408. Nudging - det populære puf

    Pernille Wamberg Broch

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  409. Når mediestormen raser - et speciale om politisk krisekommunikation

    Camilla Dahl, Simon Bohlbro

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  410. Når verden ændres - Et speciale om interaktionen mellem politikere og journalister

    Pernille Jordansen Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  411. Omnichannel Marketing: Altid som aldrig før: - et speciale om Tivolis brug af omnichannel marketing

    Line Mathilde Horn Bomholt, Jeanette Høegh Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  412. Proceskonsultation: - Brug af video i dialogisk coaching

    Sandie Møller Jensen, Mette Plougstrup, Tanja Nissen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  413. Rekruttering til dansk politi: Et aktionsforskningsprojekt med politiets koordinerende uddannelsesledere

    Marie Vejgaard, Camilla Klindt Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  414. Relationsorienteret kommunikation på sociale medier

    Trine Jensen, Julie Kindberg

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  415. Røg i medierne: En kritisk diskursanalyse af rygning

    Gregers Johannessen Gatzwiller, Kristian Bonnén Henningsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  416. Terror: Når emnet tegner fortællingen: En kvantitativ og kvalitativ analyse af fem dagblades dækning af attentaterne i København 14.02.15

    Jesper Baagø Lange, Jannik Heino Hansen, Mikkel Allan Kongstad Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  417. Tiltrækning af Generation Y på fremtidens arbejdsmarked

    Nynne Shamuni Ravnkjær

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  418. Turen går til Instagram: Et eksplorativt casestudie af Instagram som socialt medie i en rejsekontekst

    Trine Marie Kristensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  419. Unge og medier : - en undersøgelse af unges konflikter og følelser online

    Marie Thyrsting Lorenzen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  420. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  421. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  422. Borgerinddragelse - virkelighed eller fiktion?

    Nete Jepsen Janum, Sanne Lee Winding

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  423. Bornholms Regionskommune 3.0

    Jens Hansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  424. #bæredygtigjournalistik: Nyhedsmediernes bestræbelser på at skabe stabile forretningsmodeller i en digital tidsalder

    Atinuke Maria Omoagah Iyore, Stine Bruun Petersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  425. Coffee, juice and much more! En multimodal diskursanalyse af Joe & The Juice

    Naja Ravn-Jensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  426. Cykelstiens opmærksomhed - Nudgings effekt på individet, fællesskabet og flowet

    Morten Kalum Jarlkov, Johan Christoffer Tüxen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  427. Debat i Kommunen: En analyse af debatten om Holbæk Arena

    Jeppe Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  428. De kriminelle masterminds: En analyse af mediernes italesættelse af en fødevaresag

    Rie Graversen, Shane André Sørensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  429. Den kommunikerende kommune: - Æstetik og oplevelser i Lolland-Falsters kommunikation

    Sandra Garder Abrahamsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  430. DONG-sagen i ramme

    Nicolaj Stage, Johs Bech Jensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  431. En reklameanalyse i et formidlingsetisk perspektiv

    Christine Marie Kring Mortensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  432. Gode relationer på Facebook

    Daniel Brandt Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  433. H&Ms CSR-Kommunikation: -Et forbrugerperspektiv på tøjindustriens CSR-frontløber

    Ditte Warrer Petersen, Maria Prien Saxbøl

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  434. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  435. Hvor går det galt? En kommunikationsanalyse af BunkerLove

    Thor Axelgaard, Mette Pilgaard Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  436. Hvor trykker skoen? – En analyse af kommunikationen til sneakerheads

    Simon Thostrup-Clemmensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  437. interACTION : Et speciale om politikeres selviscenesættelser og indtryks-styring på Facebook

    Nadja Dyhr, Maria Lundorf Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  438. Kunsten at ride på den kollaborerende bølge : -en fællesskabende og værdifuld virksomhedsbranding af Dinnersurfer

    Julie Elina Lipsøe Jørgensen, Katrine Friediger Skanning, Julie Dalsgaard Cornett

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  439. Lad of følges ad

    Tine Haslund

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  440. Med hesten som kommunikationsmediator: Et fænomenologisk studie af inddragelse af heste i en kommunikationsproces

    Rikke Lønbro Bertelsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  441. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  442. Mønsterbryder med afsæt i Yahya Hassans digtsamling

    Hali Jafar Abdullah

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  443. Oplevelser på tværs

    Sissal Evudóttir Lervig

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  444. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  445. Voksenfjernsyn på børneniveau

    Mads Bork Jepsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  446. Coaching i organisationen - Når coachen også er leder

    Mia Wethje Søndergaard, Magnus Bach Andreasen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  447. Cross media: En rammemodel til analyse af cross media-kommunikation

    Morten Thorsø Pedersen, Anna Schiønning Vest

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  448. Den Økologiske Forbruger - mand eller kvinde?

    Ann Mølgaard Andersen, Pernille Sværke Lang Johansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  449. Etisk ansvarlighed og afsløringer - hvor efterlades forbrugeren?

    Charlotte Engen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  450. Forandring i kompleksitet

    Sidse Nanna Ferdinandsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  451. Implementering af sundhedsfremme på arbejdspladsen: En neksusanalyse af Kærkommen

    Louise Ege Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  452. Kommunikationens betydning for virksomhedens image

    Louise Christensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  453. Kompleksitet - get a ride

    Malene Kjær Jensen, Matilde Byskov

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  454. Oh So Social: En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst

    Thea Jepsen, Camilla Christiansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  455. Politikeres kommunikation og interaktion på Facebook

    Katrine Jacobsen, Mia Jørgensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  456. Sociale medier - en verden af viden, relationer og passion

    Lisa Gyde Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  457. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  458. Velkommen til RadioFremtid

    Mikkel Borg Olesen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  459. Brugergenererede reklamer: En analyse af reklametypens bidrag til Cocios markedsføring

    Stinne Bagger Mortensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  460. Den Sociale Virksomhed

    Julie Bennedbæk, Sine Halvgaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  461. En dag i dagpengeland

    Sidsel Aistrup Eriksen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  462. En kommunikativ løsning på velfærdens problemer: Med fokus rettet mod den forbrugeristiske medborger

    Daniel Rask Christensen, Simon Bang Jensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  463. Enterprise 2.0: En kritisk indgang til sociale teknologier i intern organisationskommunikation

    Jeppe Oberlin Frandsen, Henrik Rasch Sørensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  464. "Fake!" - Et speciale om falske brugergenererede viraler som markedskommunikation

    Jonas Olsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  465. Find meningsdanneren!

    Esben Wiese

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  466. Forsvaret - en grøn virksomhed: Et speciale om adfærdsændrende kampagner i teori og praksis

    Mikkel Mørk, Stefan Thaarup

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  467. Følg strømmen - drømmen

    Lise Svendsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  468. Gamezonen - rammer til oplevelser

    Luisa Sørensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  469. I ? Branding

    Tina Brammer Olesen, Sisse Leegaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  470. Knowledge Management - En kritisk analyse

    Anders Larsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  471. Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier – Sport24

    Kasper Fly

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  472. Moderne ledelsesteori: Et organisations- og kommunikationsteoretisk genrestudie

    Rikke Hirtsholm Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  473. Nye forestillinger om den moderne organisation: En teoretisk sammenvævning af kompleksitetsteori og ny-materialisme

    Anja Klitgaard-Hermansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  474. Once upon an ad: – Branding through Storytelling

    Kasper Helle Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  475. Oplevelsen af bæredygtighed

    Sarai Løkkegaard, Kristina Skovgaard Pedersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  476. Organisatorisk teamcoaching: I et narrativt perspektiv

    Anne Louise Rævskær Jørgensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  477. Organisatorisk teamcoaching - i et narrativt perspektiv

    Anne Louise Rævskær Jørgensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  478. Refleksion til diskussion: - En specialeafhandling om perspektiver for inddragelse af organisatorisk coaching i jobsamtalen

    Pernille Bystrup Holm, Karina Visborg Johansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  479. Risikokommunikation i organisationer: Et casestudium af Tankegangs klimakampagne

    Bjørn Stoklund

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  480. Team Talent og Karriere - En undersøgelse af et teams italesættelser

    Lina Lägel Pedersen, Anne Marie Rom Johansen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  481. TV2Nord : Løsningsforslag til fastholdelse og forøgelse af en regional tv-kanals seerskare

    Sophie Svenstrup Pedersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  482. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  483. Velkommen på ARoS: En casebaseret undersøgelse af kulturforbrug og kulturformidling

    Sisse Heide Møller

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2012

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  484. Branding i en forandringskontekst

    Jesper Wilhelmsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  485. Crowne Plaza Copenhagen Towers - "Bæredygtighed, oplevelse og autenticitet"

    Thor Bastholm

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  486. Den evige innovation

    Camilla Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  487. Den postmoderne forbruger

    Michael Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  488. Det meningsgivende arbejde på Driftscentret

    Inge Andersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  489. Det mindre brand - Køb, sælg og byt på DBA

    Klaus Pedersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  490. Det regionale Serbiske erhverv

    Nevena Bajagic

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  491. En fortælling om ansvarlighed

    Rune Steiness, Maria Majdall

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  492. Er der en politiker til stede? Et speciale om danske folketingspolitikeres brug af sociale medier

    Mai Therese Kallehave, Maiken Larsson

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  493. Et perspektiv på sundhedspolitik i virksomheder: en Foucault inspireret analyse

    Camilla Nilles

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  494. Feriens forbandelser: Et modelgenererende speciale omkring oplevelser som det gode liv

    Line Myrup Gregersen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  495. Hvorfor vi "tænker" med hjertet: Implementering af emotioner i en strategisk platform

    Taja Lindby, Simone Jensen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  496. Kommunikationen i klædeskabet

    Christina Buus, Janni Preisler Vilstrup

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  497. Kreativitetens rebus

    Jesper Lilleris Nielsen

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2011

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)