Søg efter studenterprojekter

  1. 2019
  2. Blockchainbaseret momsafregning. Hvordan Deloitte kan inddrage aktører i udviklingen af et blockchain-netværk

    Alexandra Schalck, Julie Maria Schandorph

    It, læring og organisatorisk omstilling (cand.it), (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  3. Cand.merc.aud. National- og international sambeskatning

    Simon Tobias Larsen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  4. En analyse af lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra et konkursbo

    Pernille Winther Nørskov, Louise Irene Pedersen

    Erhvervsjura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  5. Generationsskifte af familieejet selskaber - med fokus på de skattefrie muligheder

    Carina Christensen, Sabrina Linde Hansen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  6. Generationsskifte - successionsmodellen kontra A/B- modellen

    Camilla Bruun Nielsen, Alex Søndergaard Jørgensen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  7. Iværksætterselskaber

    Lena Reinholdt

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  8. Iværksætterselskabets afskaffelse

    Mads Frederik Madsen, Jerrick Skov Nørbjerg

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  9. Kombinationsstillinger på tværs - En kritisk teoretisk analyse af logikker i sygeplejerskeuddannelsens teori og praksis

    Sanne Fuglsang Nyquist

    Læring og Forandringsprocesser, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  10. Konsekvensen ved nedsættelse af gaveafgiften - Generationsskifte med skattemæssig succession af personligt ejede virksomheder og selskaber

    Rasmus Dybdal Pedersen, Trine Røge Falk

    HD 2. del (Regnskab og Økonomistyring), (Diplomuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  11. Konsekvenser forbundet med afskaffelsen af iværksætterselskabet: Hvad gør iværksætteren nu?

    Pernille Witting

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  12. Partnerselskabets skattefordele - herunder som alternativ beskatningsform, hvor kapitalselskaber ikke ville kunne sambeskattes

    Mathias Kaagaard Dahl Laursen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  13. Phishing som it-kriminalitet i Danmark

    Lasse Fynbo Jensen, Lotte Cecilie Jensen, Michael Ankerstjerne

    Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  14. 2018
  15. Anvendelsesområdet for ligningslovens § 3, stk. 3

    Katrine Nielsen

    Erhvervsjura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  16. Common Corporate Tax Base: En Skattemæssige ændring af opgørelse af skattepligtig indkomst

    Rasmus Hemmingsen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  17. Den kollektive eksistentialisme: En komparativ analyse af Fiskerne og As I Lay Dying

    Thilde Nørgaard Birch

    Dansk, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  18. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  19. En analyse af hvorvidt fortolkningen og anvendelsen af ligningslovens § 3, stk. 1 og 2 er i overenstemmelse med EU-retten

    Michelle Khaleque, Johan Rathlau Møller

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  20. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  21. Er der behov for iværksætterselskaber

    Bjørn Nielsen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  22. Familiesuccession i landbruget

    Diana Laugmand Nielsen

    HD 2. del (Regnskab og Økonomistyring), (Diplomuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  23. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  24. Generationskifte af familieejede selskaber: Planlægning og udførelse af generationsskifte

    Kasper Dahl Riis Christensen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  25. Generationsskifte - med eller uden lovreguleret succession samt inter vivos eller mortis causa

    Thomas Hoff Andersen, Nanna Hejlesen Wammen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  26. Ikke-Suicidal Selvskade: Nuancering af et begreb og fænomen

    Trine Christensen, Dina Laumark Koren

    Psykologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  27. Lejelovens tilbudspligt i relation til selskabsretlige overdragelser

    Maibritt Solskov Langagergaard

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  28. Mulighederne for at foretage kontraktændringer uden fornyet udbudspligt

    Nicoline Laigaard Skals, Simon Christensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  29. Omstrukturering via aktieombytning, fusion, tilførsel af aktiver og spaltning

    Annika Gade Enevoldsen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  30. Rettidig struktur omhu - Skattefri strukturændring med henblik på senere frasalg

    Clavs Nielsen, Kathrine Lund Mortensen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  31. Skattemæssig behandling af spaltning som et led i et generationsskifte

    Camilla Dahlmoes Størup, Daniel Rune Pedersen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  32. Skizofreni og voldskriminalitet - Systematisk review og meta-analyse

    Nadia Mathiesen

    Psykologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  33. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  34. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  35. Valg af virksomhedsform - rådgivning omkring valg af virksomhedsform for iværksættere

    Casper Thorup Thomsen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  36. 2017
  37. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  38. Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme

    Kasper Dalgaard Jensen

    HD 2. del (Regnskab og Økonomistyring), (Diplomuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  39. Det danske fondsbegreb i EU-retlig belysning

    Camilla Solnæs Jørgensen, Jeanette Kjer Christensen

    Erhvervsjura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  40. En EU-skatteretlig analyse af omgåelsesklausulen i Ligningslovens § 3

    Mathias Andersen, Victor Louis Schirripa Skou, Mikkel Mønsted Mogensen

    Erhvervsjura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  41. eSport som læringsarena: En undersøgelse af eSport og det 21. århundredes kompetencer

    Karen Wemmelund Helledi, Claus Villumsen

    Master i Ikt og Læring (MIL) (Efter- og videreuddannelse), (Masteruddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  42. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  43. Generationsskifte - med fokus på de skattefrie muligheder

    Christina Smærup Hove, Niclas Kruse Lyhne

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  44. Indføring i; menneskesynet og filosofien Gentle Teaching

    Jonathan Zacho Bruun

    Anvendt Filosofi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  45. Iværksætterselskabet - en overflødig virksomhedsform?

    Poul Borring Fuglsang, Heidi Hove Pedersen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  46. Ledelse gennem praksisser. Et studie om ledelsesmæssige forandringer i et praksisteoretisk perspektiv

    Britta Lolk Vestergaard

    Læring og Forandringsprocesser, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  47. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  48. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  49. Omstrukturering af selskaber- Med fokus på det skatteretlige grundlag

    Lotte Schubert Pedersen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  50. Revisor som rådgiver i generaionsskifte: En afhandling om etik og ansvar

    Henriette Kronholm Andersen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  51. Skattemæssig behandling af overdragelse af ejendomme - herunder med særligt fokus på det rådgivningsmæssige synspunkt

    Malene Rask Trudslev

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  52. Tvivl

    Iben Klok Tronborg

    Anvendt Filosofi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  53. Varetagelse af datterselskabets interesse i et koncernforhold

    Anne Maria Svarrer

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  54. 2016
  55. A/B-modellen - Generationsskifte i familieejede virksomheder

    Cathrine Gyldenberg Jensen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  56. Algoritmers påvirkning af identitetsskabelse

    Mikkel Lykkegaard

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  57. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  58. Dansk beskatning af udenlandske fonde i et EU-retligt perspektiv

    Rune Engberg Christensen, Cecilie Dolberg Larsen

    Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  59. Den menneskelige stemme som indikator på psykisk tilstand: - et casestudie med fokus på stemmeanalyse og stemmeassessment

    Sofie Buchhave Andersen

    Musikterapi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  60. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  61. Ejerskifte og selvfinansiering: Ejerskifte og selvfinansiering - og genanvendelse af finansieringsmuligheden inden for ejerskiftesituationen

    Dorthe Hjorth Petersen, Pernille Lynge Sørensen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  62. En iværksætters opstart - med et skattemæssigt perspektiv

    Stefan Kirk Abel

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  63. EU-rettens regulering af grænseoverskridende omstruktureringer, herunder med hovedvægt på grænseoverskridende fusioner

    Camilla Saksager Uggerhøj, Nicolai Elgaard Jensen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  64. Exitbeskatning ved selskabers landeflyt via omvendt lodret fusion

    Mathias Navneet Gørup

    Erhvervsjura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  65. Generationsskifte med henblik på unoteret selskaber

    René Hans Herup Nygaard

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  66. HDFR Speciale 2016

    Lars Hounsgaard Mikkelsen, Camilla Green Mogensen

    HD 2. del (Finansiel Rådgivning), (Diplomuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  67. Hvem sagde sorg?

    Christine Bendix, Sofie Bak Wraae, Pernille Horn

    Læring og Forandringsprocesser, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  68. Iværksætterselskabet i en komparativ sammenhæng

    Armin Mujacic, Steffen Pedersen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  69. Kampen om virkeligheden: En analyse af Amalie Skrams Professor Hieronimus og På Sct. Jørgen

    Amalie Due Bak

    Dansk, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  70. Letbanebro over Djurslandmotorvejen

    Diana Mogensen

    Byggeri og anlæg, Diplomingeniør, (Diplomuddannelse) 7. semester, 2016

    Studenteropgave: Professionsbachelor

  71. Projektering af Hvide Sande Missionshus

    Dennis Kaastrup Nielsen

    Byggeri og anlæg, Diplomingeniør, (Diplomuddannelse) 7. semester, 2016

    Studenteropgave: Professionsbachelor

  72. 2015
  73. Det forandrende aspekt i den relationelle proces: Et teoretisk speciale om forandring ifølge psykoanalytisk teori

    Mie Kristine Jørgensen, Anne Krogh Jensen, Ditte Marie Findahl Christensen

    Psykologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  74. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  75. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  76. Innovation på social- og sundhedsskolerne i et kritisk perspektiv

    Troels Simonsen, Nanna Agger Knudsen

    Læring og Forandringsprocesser, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  77. Kronisk traumatisk encefalopati

    Christiane Ross-Jepsen

    Psykologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  78. Kunst som strategisk middel til socialpolitiske mål: Kunstens dannelsespotentiale i det politiske felt

    Camilla Bech Kjeldahl

    Kommunikation, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  79. Omstrukturering med henblik på generationsskifte

    Mads Jeppesen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  80. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  81. Psykopati: En teoretisk undersøgelse af forståelsen og behandlingen ud fra et psykoanalytisk perspektiv

    Sandra Bøgh Eriksen, Line Rønnest

    Psykologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  82. Transfer Pricing - Dokumentationskrav

    Christina Christiansen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  83. 2014
  84. Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom

    Claus Poulsen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  85. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  86. Grænseoverskridende fusioner indenfor EU/EØS : Implementering af EU's 10. Selskabsdirektiv i nationale lovgivninger

    Jesper Stefan Frandsen, Rasmus Barslund Nielsen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  87. Hvordan virker psykoterapi med spædbørn og forældre?

    Henriette Ernst

    Psykologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  88. Immaterielle aktiver: - beskatning og værdiansættelse

    Ann Skagen Bylund

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  89. Landbrug og generationsskifte

    Pernille Hougaard Bloch

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  90. Omstruktureringer i forbindelse med generationsskifte i landbrugsselskaber

    Michael Kiel Thomsen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  91. Omstrukturering med henblik på generationsskifte

    Pernille Mayntzhusen Purkær, Casper Bach

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  92. Selskabsretlig omstrukturering med henblik på generationsskifte

    Lizian Margrethe Larsen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  93. Skatteretlig omstrukturering med henblik på et generationsskifte

    Janni Rasmussen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  94. Skilsmissebørns Tilknytning til en Partner i Voksenlivet

    Vera Møller Paulin Poulsen, Rikke Olsen

    Psykologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  95. 2013
  96. Dans og filosofi: mellem sans og samling

    Rikke Steen Mapstone

    Anvendt Filosofi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  97. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  98. Koncernrevision

    Stine Sørensen

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  99. Lad vampyren komme ind: - i myter og medier

    Katrine Rom Bøgehøj

    Dansk, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  100. National og international sambeskatning

    Ruben Futtrup Fibiger, Jacob Offersgaard

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  101. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  102. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  103. Omstrukturering af selskaber

    Anders Bech

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  104. Paradokset Reevalueret

    Thomas Sørensen

    Anvendt Filosofi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  105. Skattefri virksomhedsomdannelse

    Janni Michell Lynglund

    Revisor (cand.merc.aud), Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2013

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

Forrige 1 2 Næste