Søg efter studenterprojekter

  1. Socialt Arbejde, Kandidat
  2. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  3. Faderskab og maskulinitet blandt ikke-vestlige etniske minoritetsmænd i Danmark

    Vigdis Dahl Bratberg, Tania Taremian

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  4. Gymnasiestuderendes mentale sundhed - En kvalitativ undersøgelse af hvordan vi kan forstå den reducerende mentale sundhed blandt gymnasiestuderende

    Line Kromand Larsen Østergaard, Alexandrine Florentine Kruse-Blinkenberg, Lennart Erik Jensen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  5. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  6. Når kvinder bliver gengangere på krisecenter

    Lene Kirkegaard Jensen, Louisa Bøg Ennoual

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  7. Når kvinder bliver gengangere på krisecenter

    Lene Kirkegaard Jensen, Louisa Bøg Ennoual

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  8. "Vi ved jo godt at de går ud og misbruger, men måske det også er godt nok nogle gange." - Et kvalitativt studie af socialarbejdernes udfordringer på De Særlige Pladser.

    Linnea Terkildsen, Julie Rie Nielsen, Maria Lindebæk Jakobsen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  9. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  10. Konkurrencestatens påvirkning - gymnasieelever med stress

    Christina Heislund Meinert

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  11. Når udsathed bliver utryghedsskabende - en analyse af konstruktioner og retfærdiggørelsesregimer i debatten om skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri

    Camilla Nymand Guldager, Maria Bahia Christiansen, Signe Aagaard Kristensen, Sasha Mariane Dantved

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  12. Virkelighedsteater - teatertosseri eller socialt arbejde? Et casestudie af organisationen C:NTACT

    Asyah Riaz, Ditte Munk Magnussen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2018

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  13. Ansvarliggørelse i et brugerperspektiv - Hvordan påvirker ansvarliggørelse mennesker med stofmisbrug?

    Mette Nyholm Jensen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  14. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  15. Hvad aktualiserer borgerløn? - en analyse af ideerne bag borgerløn i en socialpolitisk kontekst

    Line Ratzer

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  16. Magt på socialpsykiatriske bosteder - et interaktionelt perspektiv på magt og interaktioner mellem beboer og socialarbejder

    Susanne Kirstine Skovgaard Andersen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  17. Når maden som medicin ikke er medicin nok

    Nina Schrøder, Celina Kassow Knudsen, Trine Balser Lindstrøm

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2017

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  18. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  19. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  20. Effekt som kvalitetskriterium

    Maja Kristine Andersen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  21. En belysning av den faglige innsatsen i heroinbehandlingen i Danmark: En kritisk diskursanalyse

    Elin Mykland

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  22. Er du syg i hovedet, mand? - En undersøgelse af mænd med psykiske problemer

    Amalie Louise Viborg, Lucia Fox

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  23. Et liv uden utryghed: En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af utryghed ved grupper af unge i Urbanplanen

    Christina Maigaard Berg, Rasmus Christensen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  24. Hvad forventer du af mit køn? En kvalitativ undersøgelse af børns og voksnes konstruktion af køn i børnehaven

    Ida Marie Thorsen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  25. Inklusion og integration af nyankomne flygtninge gennem projektet Humanitære Folkevandringer- Udfordringer og potentialer

    Lisanne Kotkiewicz Henriksen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  26. Inklusion styrer for vildt: En kritisk diskursanalyse af Lov om øget inklusion

    Anne Marie Dyrby Andreassen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  27. Komparativ analyse af invalidepensionsloven i 1965 og førtidspensionsreformen i 2013

    Louise Drustrup Jensen, Marta Susanne Tang Hvistendal, Anja Richter

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  28. Magt, styring og identitet - et speciale om subjektivering af unge kontanthjælpsmodtagere

    Frederik Thomsen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  29. Mænd og mænd imellem - At være peer i Sundhedsforvaltningen. En undersøgelse af styring i et nyt velfærdsinitiativ

    Ernst Oskar Norrhäll

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  30. Psykiatriske diagnoser i det Sociale Arbejde

    Simone Alberte Kongstad Anderskov Madsen, Frederikke Skov Madsen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  31. Ud af voldens greb? : Voldsudsatte kvinders beretninger om mødet med offentlige instanser

    Julie Mørkeberg Dalum

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2016

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  32. Diskurs og magt

    Katrine Debell

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  33. En Hjemløsestrategi for alle? En kritisk diskursanalyse om udfordringer forbundet med at hjemløse borgere med plejebehov opholder sig på et herberg

    Anders Vidtfeldt Larsen, Ida Kirstine Bundgaard, Anne Devantier

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  34. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  35. Kampen om serviceloven - en kritisk diskursanalyse af handicaporganisationernes og kommunernes handicapforståelse

    Kristoffer Thorn Poulsen, Maria Lykke Wollesen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  36. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  37. LGBT++ brugerinvolvering i differentieringer af udsatte situationer

    Nanna Sylvest Grønnemose-Wilhelm, Pernille Bruun Wisti

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  38. Mellem magt og anerkendelse: En kvalitativ undersøgelse af samarbejdet mellem sagsbehandlere og forældre i børne- familiesager

    Sara Gusatovic Munksbøl

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2015

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  39. Aldersgrænsen for førtidspension: - en diskursanalyse

    Mette Aahauge

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  40. Bagsiden af recovery - omsorgssvigt: Rehabilitering af omsorgen i det sociale arbejde og socialarbejdernes frihed hertil

    Majken Munch Pedersen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  41. Børns perspektiver på ADHD-diagnosen

    Anne Marie Færk

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  42. En fænomenologisk undersøgelse af kvindelige tilhængere af Hizb ut-Tahrirs hverdagsliv

    Hena Mahmood

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  43. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  44. Grænsefladen mellem hospitalssomatik og socialpsykiatriskebotilbud

    Heidi Fauerskov Bruus Bentzen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  45. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  46. Sociale arbejde i FOAs a-kasse: en diskursanalyse af FOAs a-kasse

    Dorte Dyrholm Pedersen

    Socialt Arbejde, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2014

    Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...16 Næste